Hva:Aktør: For hvem:Utvalgte kriterier: Søknadsfrister:Kommentar:
Driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner
Oslo kommune ved Kulturetaten.Barne- og ungdomsorganisasjoner.Aktivitet i minst 2 hele kalenderår.

Minst 50 medlemmer.

60 % tellende medlemmer (under 26 år, bosted i Oslo, minimum 50 kr i kontingent).

Kan ikke motta annet kommunalt tilskudd til ordinær drift.

1. november.Spør oss i UngOrg om dere kan søke om ordinært driftstilskudd eller kan søke etableringstilskudd.
Etableringstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner

Oslo kommune ved Kulturetaten.Barne- og ungdomsorganisasjoner.Kan ikke motta annet kommunalt tilskudd til ordinær drift.

Må være realistisk å kunne motta driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i fremtiden.

Løpende.Kan maksimalt motta tre ganger.
Tilskudd til drift av lokale innvandrerorganisasjoner
Oslo kommune ved Velferdsetaten.Lokale medlemsbaserte innvandrerorganisasjoner i Oslo.Kan ikke motta annet kommunalt tilskudd til ordinær drift.

Aktivitet i minst 1 helt kalenderår.

Minst 80 tellende medlemmer (5 år eller eldre, bosted i Oslo, minimum 80 kr i kontingent for medlemmer under 18 år, minimum 100 kr i kontingent for medlemmer over 18 år).

1. februar.
Driftstilskudd til kunst- og kulturinstitusjoner

Oslo kommune ved Kulturetaten.Organisasjoner, institusjoner og virksomheter innenfor kunst- og kulturfeltet.Kan ikke motta annet kommunalt tilskudd til ordinær drift.

Egen liste med hva som vektlegges i vurdering.

1. april.
Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner innen helse- og sosialområdet
Oslo kommune ved Velferdsetaten.Ideelle og frivillige organisasjoner i Oslo innen helse- og sosialsektoren. Egen liste med hva som vektlegges i vurdering. 1. april.
Frifond organisasjon

Kulturdepartementet ved LNU.Landsdekkende frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. Minst 5 tellende lokallag (minst 5 tellende medlemmer i hvert lokallag) i minst 2 fylker.

Minst 200 tellende medlemmer (under 26 år, minimum 50 kr i kontingent)

15. aprilSentralleddet er søker, men minimum 95 % av tilskuddet må fordeles ut til lokallagene.
Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner
Barne- og familiedepartementet.Frivillige, landsdekkende barne- og ungdomsorganisasjoner.Minst 700 tellende medlemmer (under 26 år, minimum 50 kr i kontingent).

Minst 5 tellende lokallag (minst 5 tellende medlemmer i hvert lokallag) i minst 5 fylker .

Sentralt medlemsregister.

15. september.Dette gjelder nasjonal grunnstøtte. Samme lenke viser også informasjon om etableringstilskudd og internasjonal grunnstøtte.