Budsjett

Budsjettet vedtas av årsmøtet, og bestemmer hvordan pengene i organisasjonen skal brukes. Budsjettet gir dere en oversikt over hva dere forventer å bruke og tjene i organisasjonen. 

For en organisasjon er det vanlig å lage budsjettet for et kalenderår eller for styreperioden, men det er også mulig å ha egne budsjetter for et avgrenset prosjekt eller arrangement. 

Budsjettet bestemmer hva som kan brukes på aktiviteter i organisasjonen, og tvinger styret til å planlegge godt. Derfor er det viktig å lage budsjettet på en god måte.

Spør meg!

Agnes Nærland Viljugrein

Organisasjons- og arrangementsrådgiver

agnes@ungorg.no

24 14 98 30

Dette er lurt å tenke på før dere lager budsjett

 • Hvilke erfaringer gjorde vi oss med økonomien i fjor?
 • Hvilke store arrangementer vet vi at skal gjennomføres i løpet av året?
 • Hvilke mål og planer har årsmøtet og styret bestemt at vi skal gjennomføre?
 • Hvor mye inntekter regner vi med å få, og hvor mye penger kan vi bruke?

Tips til god budsjettering

 • Budsjettér strengt på inntekter
  Skriv kun inntektene som dere vet at dere kommer til å få inn. Vær pessimistisk med hva dere tror at dere kan hente inn av inntekter. Det er lurt så dere ikke planlegger å bruke mer penger enn dere har. Dere kan heller endre på budsjettet hvis dere får inn mer inntekter enn planlagt.
 • Budsjettér romslig på kostnader
  Husk at ting ofte blir dyrere enn du tror. Ikke glem at priser, lønn, leiekostnader og andre ting øker for hvert år. Ser dere at dere ikke får brukt opp alle pengene i budsjettet, kan dere heller endre budsjettet underveis.
 • Lag et forståelig budsjett
  Husk at budsjettet er et verktøy som skal kunne brukes i organisasjonen. Lag det detaljert nok til at det kan følges opp og forstås av alle som skal bruke det.
 • Lag realistiske budsjett
  Unngå å gjette dere frem til tallene i budsjettet. I stedet kan dere heller:
  • legge sammen utgiftene dere har planlagt og se hva de blir 
  • sjekke hva tingene faktisk koster
  • google utgifter dere kan finne ut av på forhånd
  • se for dere at dere er en deltaker som skal på arrangementet: Hva er alle utgiftene som dukker opp når personen reiser og deltar?
  • se på regnskapet fra i fjor hva man faktisk kjøpte og brukte penger på

Arrangementsbudsjett

Skal dere gjennomføre et større arrangement eller prosjekt som for eksempel helgeseminar eller en stor kampanje, bør disse ha sitt eget budsjett.

Start med å finne beløpet som er satt av i budsjettet til arrangementet, og ta utgangspunkt i dette når dere lager arrangementsbudsjett. 

Ved å bryte opp budsjettet på denne måten kan man gå mer i detalj på utgiftene i arrangementet og planlegge det man trenger.

Egne arrangementbudsjett fungerer også som en huskeliste, og gjør at flere i styret kan ha budsjettansvar for sine ansvarsområder.

Husk at budsjett kan revideres!

Hvis inntektene eller utgiftene forandrer seg mye, bør dere revidere budsjettet. Dette bør skje på et demokratisk sted i organisasjonen, for eksempel på et styremøte eller i et medlemsmøte.

Å revidere et budsjett er god økonomistyring. Da tilpasser dere budsjettet etter den situasjonen dere er i. Det er viktig å gjøre hvis man for eksempel ikke får den støtten man hadde tenkt, eller hvis en budsjettpost sprekker veldig. 

Hva er egenkapital?

Egenkapitalen til organisasjonen er det samme som en sparekonto. Alle organisasjoner må ha egenkapital hvis det skjer noe uforutsett, eller hvis man ikke får de inntektene man hadde regnet med. I hvert budsjett bør du vurdere hvor mye du skal sette av til egenkapitalen i organisasjonen. 

Gyllen regel for egenkapital: 

Hvis ansatte: Ha nok egenkapital til å dekke minimum 3 måneder med lønn og full drift.

Uten ansatte: Ha nok egenkapital til å dekke ett år med aktivitet i organisasjonen.

VÅRE ARTIKLER OM ØKONOMI

ØKONOMIRUTINER

God økonomistyring avgjør hvor mange aktiviteter og arrangementer man kan arrangere. Få tips til hvordan holde styr på økonomien her.

BUDSJETT

Budsjettet bestemmer hvordan pengene skal brukes. Få tips til hvordan du setter opp et godt budsjett her.

REGNSKAP

Regnskapet er en oversikt over hva organisasjonen har brukt penger på. Her finner du tips og mal for et godt regnskap.

SØKE OM PENGER

Få oversikt over de ulike støtteordningene du kan søke på her.

REVISJON

Revisjon er at noen andre enn den som har laget regnskapet, går over og kontrollerer det ferdige regnskapet. Les mer om ulike måter å gjøre det på her.

MISTANKE OM JUKS

Hva gjør du om du mistenker juks i økonomien?