Vedtekter

Vedtekter er organisasjonens lover og regler som alle medlemmer må følge, og danner grunnlaget for demokratiet i organisasjonen. Dere bestemmer selv hvordan vedtektene skal være, men alle organisasjoner må ha dette.

Akkurat hva du bør ha i vedtektene, og hvor omfattende de skal være, avhenger av størrelsen på organisasjonen deres. Her går vi gjennom det viktigste vedtektene må inneholde. I malen vår for vedtekter finner du et mer utfyllende forslag med innspill til formuleringer.

Husk at vedtekter skal stå seg over tid! Derfor er det viktig å skrive vedtekter så tydelig som mulig, så det ikke blir tvil om hva de betyr.

 

Spør meg!

Agnes Nærland Viljugrein

Organisasjons- og arrangementsrådgiver

agnes@ungorg.no

24 14 98 30

Dette må være med i vedtektene

Her skriver dere hvilket formål organisasjonen skal jobbe for.

Forklar hvem som kan bli medlem i organisasjonen. Hvis dere har forskjellige typer medlemskap, bør dette også komme frem her.

Det må stå hvem som får møte-, tale- og stemmerett på årsmøtet. Det må også stå hvordan og når årsmøtet skal kalles inn til og avholdes, hvilke saker årsmøtet skal behandle, og hvilke frister som gjelder for saker som skal behandles her. Klikk her for å lese mer om årsmøte.

Hvis det skjer noe helt spesielt, må det kalles inn til ekstraordinært årsmøte. I vedtektene er det vanlig å skrive hva som må til for å kalle inn til et ekstraordinært årsmøte, f.eks. at minst ⅓ av alle medlemmene ber om det.

Skriv hvem styret består av, hvor mange som må være til stede for at styret kan gjøre vedtak og hvor lenge styremedlemmene er valgt for. Dere bør også skrive kort om hva som er styrets viktigste oppgaver.

Her bør det også stå hvem som kan signere noe på vegne av styret i organisasjonen. Ofte er det styreleder, eller nestleder i styreleders fravær.

Vedtektene må også si noe om hvordan organisasjonen eventuelt kan oppløses. En oppløsning kan bare skje på et årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. Det må skrives at eventuelle eiendeler eller penger ikke kan gå til enkeltpersoner, men til et bestemt formål eller en annen organisasjon som årsmøtet bestemmer.

Endring av vedtektene kan kun skje på et årsmøte, og det er vanlig å kreve ⅔ flertall for at vedtektene skal kunne endres.

Våre artikler om å starte en organisasjon

FORMÅL

Ønsker du å starte en organisasjon? Her kan du lese mer om hvordan du kommer i gang.

VEDTEKTER

Vedtekter er organisasjonens lover og regler som alle må følge. Her finner du tips og mal til hvordan din organisasjon kan lage gode vedtekter.

STIFTELSESMØTE

Stiftelsesmøtet er møtet hvor de som ønsker å starte organisasjonen offisielt stifter organisasjonen. Alle som skal starte en organisasjon må ha et slikt møte.

PRAKTISK REGISTRERING

Etter stiftelsesmøte må organisasjonen registreres. Les mer om hvordan dere gjør det her.