Medlemstilbud

Lån et møterom

Vi har tre møterom som leies ut til våre medlemsorganisasjoner for møtevirksomhet/ medlems aktivitet. Tilbudet er gratis.

Organisasjonsrådgivning

UngOrg gir veiledning og råd til medlemsorganisasjoner som ønsker det. Dette kan være alt fra søknadsskriving til organisasjonsutvikling.

Kurs og eventer

I løpet av året arrangerer UngOrg flere kurs og og eventer for våre medlemsorganisasjoner

Ledernettverk

Vi tilbyr et nettverk der du får muligheten til å bli kjent med andre ledere i UngOrgs medlemsorganisasjoner i samme rolle som deg.

Bestill en skolering

Vi tilbyr å skreddersy kurs til organisasjonens behov. Våre rådgivere kan også bestilles til å holde kurs ekstern.

Revisortjenester

Alle som søker driftsstøtte fra Oslo kommune må ha medlemslister kontrollert av revisor. Derfor tilbyr UngOrg alle sine medlemsorganisasjoner som har under 200 medlemmer til å få denne gjennom oss. UngOrg tar hele kostnaden! 

Utskrift

Ikke mange organisasjoner har tilgang til egen skriver. Derfor tilbyr UngOrg alle medlemsorganisasjoner å skrive ut organisasjons relaterte dokumenter i vårt informasjonssenter UngInfo.

Kompetansebank

Her finner du artikler om temaer som er relevante for en god organisasjonsdrift. Om styrearbeid, politikk, økonomi og mer.