Medlemstilbud

Lån et møterom

Vi har tre møterom som leies ut til våre medlemsorganisasjoner for møtevirksomhet/ medlemsaktivitet. Tilbudet er gratis.

Organisasjonsrådgivning

UngOrg gir veiledning og råd til våre medlemsorganisasjoner. Dette kan være alt fra hvor man kan søke om støtte til organisasjonsutvikling.

Kurs og eventer

I løpet av året arrangerer UngOrg flere kurs og og eventer for våre medlemsorganisasjoner. Sjekk kalenderen vår her!

Ledernettverk

Vi tilbyr et nettverk der du får muligheten til å bli kjent med andre ledere i UngOrgs medlemsorganisasjoner i samme rolle som deg.

Bestill en skolering

Våre rådgivere kan bestilles til å holde kurs eksternt, og vi skreddersyr gjerne kurset til din organisasjon sine behov.

Revisortjenester

Alle som søker driftsstøtte fra Oslo kommune må ha medlemslister kontrollert av revisor. UngOrg tilbys medlemsorganisasjoner som har under 200 medlemmer å få denne gjennom oss. Vi tar hele kostnaden! 

Utskrift

Ikke mange organisasjoner har tilgang til egen skriver. Derfor tilbyr UngOrg alle medlemsorganisasjoner å skrive ut organisasjonsrelaterte dokumenter i vårt informasjonssenter UngInfo.

Kompetansebank

Her finner du artikler om temaer som er relevante for god organisasjonsdrift. Les om styrearbeid, politikk, økonomi og mer.