Regnskap

Regnskap er oversikten over hva dere har brukt penger på i en gitt periode. I motsetning til budsjett som viser forventet inntekt og kostnad, viser regnskapet hva man faktisk har hatt. I denne delen vil du få en enkel innføring i hvordan du kan jobbe med regnskap i din organisasjon.

Spør meg!

Agnes Nærland Viljugrein
Organisasjons- og arrangementskonsulent
agnes@ungorg.no
Tlf.: 24 14 98 30

Resultatregnskap

Resultatregnskapet er et svar til årsmøte over hvordan dere har styret økonomien og hvorvidt årsbudsjettet er fulgt opp. Resultatregnskapet viser alle inntekter og kostnader fra et helt år (følger ofte kalenderåret). For å gjøre det enkelt å lese og sammenligne, bør dere ha samme oppsett for resultatregnskap og årsbudsjettet.

Resultatregnskapet skal sørge for at dere har oversikt og kontroll over økonomien i organisasjonen. Det skal også gi medlemmene en måte å se hvordan dere har styrt organisasjonen økonomisk, og gjør det enklere å ha tillit til hverandre fordi dere vet at det ikke er mulig å misbruke organisasjonen økonomisk fordi det vil vise i resultatregnskapet.

Resultatregnskapet blir ofte brukt i forbindelse med søknad på tilskudd, slik dere kan vise at dere styrer økonomien i organisasjonen på en god og ryddig måte. Det er fort gjort å blande begrepene resultatregnskap og årsregnskap. Resultatregnskap og balansen til deres organisasjon utgjør det som kalles årsregnskapet av staten. I de tilfellene dere blir bedt om å sende inn et årsregnskap, skal du sende inn både resultatregnskapet og balansen.

Arrangementsregnskap

Hvis dere har utarbeidet et arrangementsbudsjett, er det naturlig å også se hvordan inntektene og kostnadene for dette arrangementet faktisk ble. Dette kalles arrangementsregnskap. Et arrangementsregnskap viser i detalj hva dere har brukt penger på, og hvordan dere har tjent penger.

Ofte kan det være vanskelig å se om et arrangement gikk i overskudd uten å lage et komplett arrangementsregnskap. Det vil gi deg muligheten til å se om dere må endre deltakeravgiften for å dekke over høyere kostnader. Det kan også være aktuelt å justere deltakeravgiften ned for å sikre at flere kan delta, hvis arrangementsregnskapet viser et stort overskudd.

Skyggeregnskap

Styret er pålagt til å kontrollere økonomien minimum fire ganger i året. Dette kan dere gjøre ved å sammenligne budsjett mot skyggeregnskapet. Skyggeregnskapet er en oversikt over hva som er kommet inn, hvor mye som er brukt og hvor penger dere har igjen. Det er et foreløpig regnskap.

Ved å fortløpende ha et oppdatert skyggeregnskap vil du alltid vite hvor mye av budsjettet dere har igjen. Enkelte tilskudd har krav om at dere må lage skyggeregnskap for prosjekter dere mottar prosjektstøtte til. Hvis du har økonomiansvar for et arrangement eller aktivitet i organisasjonen, bør du ha en form for skyggeregnskap for å sikre at du ikke går utover rammen som er fastsatt.