Ungdomshøringen 2020: Ungdom om korona

Hva er viktig for barn og unge i Oslo? På Ungdomshøringen kan…