En inkluderende organisasjon

Å være en inkluderende organisasjon er viktig for at alle skal kunne trives og engasjere seg i frivilligheten, men alle kan bli bedre. Hvordan? 

I disse sakene har vi skrevet om hvordan man kan jobbe med konkrete områder, som kjønnslikestilling, mangfold og universell utforming. Her kan du tilpasse etter hva dere har behov for i din organisasjon, eller lese deg litt mer opp.

I tillegg har vi en sak om å skape et inkluderende miljø i organisasjonen generelt, slik at det alltid er lett å bli med i frivilligheten. Vi har også en egen sak som handler om varslingsrutiner, sånn at dere er forberedt dersom det skulle oppstå ugreie opplevelser.

Vi håper disse kan gi dere nyttige verktøy, tips og erfaringer på hvordan dere kan bli en mer inkluderende organisasjon.

Spør meg!

Agnes Nærland Viljugrein
Organisasjons- og arrangementskonsulent
agnes@ungorg.no
Tlf.: 24 14 98 30

Skap godt samhold

God inkludering sikrer trivsel i organisasjonen din. Det er viktig å ha dette arbeidet på plass for at folk skal trives og blomstre i arbeidet dere gjør.

Likestilling

Likestilling er viktig, både fordi det sørger for en bredde av mennesker i organisasjonen din, men også fordi det sørger for at flere medlemmer blir over tid. Dette er et arbeid som kan løfte organisasjonen din i medlemstall!

Universell utforming

Hvordan sørger man for at aktivitetene i organisasjonen sin er tilrettelagt for alle? Og hva er det man bør tenke på når man skal gjøre det?

En mangfoldig organisasjon

Hvordan kan vi bli en mer mangfoldig organisasjon? Og hva skal vi egentlig med mangfold? I denne artikkelen kommer vi med både grunner og noen forslag til hvordan dere kan nå ut til enda flere.

Varslingsrutiner

Å varsle handler om å si ifra til de som er ansvarlige i organisasjonen om handlinger som ikke føles greit. Alle organisasjoner må ha rutiner for hvordan medlemmer kan si ifra. Denne saken er her for å hjelpe deg med å lage gode rutiner, gi eksempler og råd på veien.