En inkluderende organisasjon

Å være en inkluderende organisasjon er viktig for at alle skal kunne trives og engasjere seg i frivilligheten, men alle kan bli bedre. Hvordan? 

I disse sakene har vi skrevet om hvordan man kan jobbe med konkrete områder, som kjønnslikestilling, mangfold og universell utforming. Her kan du tilpasse etter hva dere har behov for i din organisasjon, eller lese deg litt mer opp.

I tillegg har vi en sak om å skape et inkluderende miljø i organisasjonen generelt, slik at det alltid er lett å bli med i frivilligheten. Vi har også en egen sak som handler om varslingsrutiner, sånn at dere er forberedt dersom det skulle oppstå ugreie opplevelser.

Vi håper disse kan gi dere nyttige verktøy, tips og erfaringer på hvordan dere kan bli en mer inkluderende organisasjon.

Spør meg!

Agnes Nærland Viljugrein
Organisasjons- og arrangementskonsulent
agnes@ungorg.no
Tlf.: 24 14 98 30

Likestilling

Likestilling er viktig, både fordi det sørger for en bredde av mennesker i organisasjonen din, men også fordi det sørger for at flere medlemmer blir over tid. Dette er et arbeid som kan løfte organisasjonen din i medlemstall!

Inkluderingsarbeid - Skap godt samhold

God inkludering sikrer trivsel i organisasjonen din. Det er viktig å ha dette arbeidet på plass for at folk skal trives og blomstre i arbeidet dere gjør.

Varslingsrutiner

Sørg for at alle kjenner til organisasjonens rutiner for varsling. I denne saken kan du lese mer om hva varsling er og hvordan en varslingssak håndteres.

Universell utforming av arrangement

Hvordan sikre at alle kan delta på deres arrangement og møter? I denne artikkelen får du innsikt i hva universell utforming er og hvordan dere kan finne løsninger som er bra for alle.