Likestillingsarbeid

Et aktivt likestillingsarbeid vil si at man iverksetter tiltak for likestilling og mot diskriminering. Arbeidet skal ta tak i skjevheter og forhindre diskriminering basert på kjønn, seksuell legning, etnisitet, funksjonsevne og sosial bakgrunn.

Ønsker dere å rekruttere flere medlemmer? Legg ut en annonse på ungfritid.no

Spør meg!

Agnes Nærland Viljugrein
Organisasjons- og arrangementskonsulent
agnes@ungorg.no
Tlf.: 24 14 98 30

Hvorfor er likestillingsarbeid viktig?

Et godt likestillingsarbeid i organisasjonen har mange fordeler. Ikke bare fører det til et bredere rekrutteringsgrunnlag, men det bidrar også til at flere talenter kommer seg opp og fram innad i organisasjonen.

For å sikre en likestilt organisasjon, er det viktig å ha en plan for likestillingsarbeidet. Likestilling kommer ikke av seg selv, men innsats gir resultater.

 1. Likestilling er et spørsmål om rettferdighet. Kjønn, seksuell legning, etnisitet, funksjonsevne eller sosial bakgrunn bør ikke begrense noens muligheter.
 2. Jevn kjønnsbalanse fører til bedre trivsel internt i styrene.
 3. Et likestilt styre fører til bedre diskusjoner og et bredere beslutningsgrunnlag.
 4. Likestillingsarbeid blir lagt merke til utenfor organisasjonen.
 5. Mangfold i styret gir positive signaler til deres medlemmer. De er forbilder for medlemmene.

Diskuter

For at planen for likestillingsarbeidet skal være best mulig, så er det viktig å stille seg selv de riktige spørsmålene. Ta utgangspunkt i din egen organisasjon og diskuter følgende spørsmål:

 • Hvorfor skal vi ha fokus på likestilling i vår organisasjon?
 • Hvordan ser likestillingen ut i dag?
 • Hvorfor har vi en overvekt av ett kjønn?
 • Hvordan fordeler vi oppgaver i organisasjonen?
 • Hvordan er arrangementene våre?
 • Hvordan er det sosialt?

Når styret har diskutert dette, så kan dere begynne å diskutere følgende spørsmål:

 • Hvordan kan vi sørge for mer mangfoldig rekruttering?
 • Hvordan sørger vi for at de som ikke “roper høyest” også får oppgaver som er morsomme?
 • Hvordan kan vi gjøre arrangementene våre mer tilgjengelige for alle?
 • Hvordan kan vi sørge for at alle har det hyggelig når vi er sosiale i organisasjonen?

Lag en plan

Når dere har diskutert dette, kan dere lage en plan med utgangspunkt i hva dere har diskutert. Tenk langsiktig, og lag en mal for hvordan alle arrangementene deres kan bli mest mulig åpen for alle.

Godt likestillingsarbeid har sammenheng med godt inkluderingsarbeid. Les mer om det her.

Kurs i likestillingsarbeid

Visste du at vi i UngOrg kan holde kurs i likestillingsarbeid? Vi skreddersyr kurset dere trenger!

Send en forespørsel til organisasjon@ungorg.no, så avtaler vi innhold og tidspunkt.