Driftsstøtte til barne- og ungdomsorganisasjoner

Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo kan søke kommunen om driftstilskudd. Tilskuddsordningen skal øke barn og unges muligheter til medvirkning, ansvar, engasjement, samfunnsinnsikt og positiv livsopplevelse ved deltakelse i ideelle frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. Barn og unge skal gjennom egen aktivitet gis mulighet til å utvikle seg innenfor det virksomhetsfelt organisasjonen har.

Krav til søker:

  • Organisasjonen er selvstendig, demokratisk og skaper aktivitet
  • For og med barn og unge
  • Åpen for alle
  • Minimum 50 medlemmer
  • Minst 60 % av medlemmene er under 26 år
  • Organisasjonen må ha hatt aktivitet og selvstendig økonomi i minst to hele kalenderår

Dersom din organisasjon oppfyller reglene for tilskudd, vil organisasjonen kunne motta støtte per tellende medlem (støtteberettiget medlem under 26 år).

Ved første gangs søknad skal det legges ved vedtekter, beskrivelse av medlemsaktivitet, arbeidsprogram og arbeidsform. De neste årene skal det legges ved årsmelding/årsberetning for grunnlagsåret, eventuelle endringer i vedtektene og beskrivelse av eventuelle endringer i aktivitets eller driftsform, revidert regnskap godkjent av årsmøtet og revisor for grunnlagsåret, revisjonsrapport med bekreftelse på revisorhandlinger og særattestasjon (revisjon av medlemstall), skatteattest og årsmøteprotokoll/årsmøtereferat. Det er viktig å levere alle nødvendige dokumenter og vedlegg innen søknadsfristen hvert år. Ellers kan organisasjonen ikke motta støtte. Husk at en søknad for eksempel for året 2018 sendes innen 1. november året 2017 med bakgrunn i medlemstall for 2016 (grunnlagsåret).

Kort om tilskuddet

Tilskuddsordningen skal øke barn og unges muligheter til medvirkning, ansvar, engasjement, samfunnsinnsikt og positiv livsopplevelse ved deltakelse i ideelle frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. Barn og unge skal gjennom egen aktivitet gis mulighet til å utvikle seg innenfor det virksomhetsfelt organisasjonen har.

​Frist for å søke

Søknadsfristen er 1. november. Det søkes da om tilskudd til drift for det påfølgende året. Medlemsgrunnlag for å søke er medlemmer per 31. desember året før man søker.

Mer info og søknadsskjema

Etableringsstøtte

Nystartede organisasjoner kan søke Oslo kommune om etableringsstøtte. Organisasjoner som søker om etableringsstøtte får utbetalt støtten i maksimalt 3 år. Ved siden av søknadsskjema må dere legge ved utførlig beskrivelse av organisasjonen og fullstendig budsjett. For søkere med eksisterende aktivitet, må det legges ved revidert totalt regnskap for foregående år.

Søknadsfrist: Ingen, men det lønner seg å søke tidlig på året for å være sikker på at midlene ikke er brukt opp.

Mer informasjon og søknadsskjema

Spør meg!

Viktor Moe Hegerberg

Organisasjons- og arrangementsrådgiver
viktor@ungorg.no

24 14 98 30

Kontakt oss

Vi holder til i Møllergata 3 og tar imot alle henvendelser, enten det er ønske om kurs, organisasjonsveiledning, eller andre spørsmål som din organisajson måtte ha. 

Du kan også ta kontakt med oss direkte per telefon og e-post.

Telefon: 24 14 98 30

E-post: organisasjon@ungorg.no

Kontortid UngOrg:
Mandag – fredag: kl. 09:30 -15:00

Åpningstider UngInfo:
Mandag – fredag: 12:00 – 17:00
Onsdag: 12:00 – 19:00

Send en e-post