Ukens tips: Bli en bedre taler

Synes du det er skummelt å holde taler eller vil bli enda bedre…

Disse har fått støtte fra UngOrgs aktivitetstilskudd 2021

UngOrg fikk i oppdrag fra Oslo kommune å fordele 3 millioner…
Popsenteret_utlån

Lån møterom hos Popsenteret

Popsenteret tilbyr denne høsten gratis lån av lokaler til UngOrg…

Ukens tips: Få gjennomslag for din hjertesak!

Er du under 19 år og har en sak som du mener er viktig for unge…

Oslo budsjettet: Ingen økning i driftsstøtten til barne- og ungdomsorganisasjonene

I dag la byrådet frem budsjettforslaget for 2022. De legger…

Ukens tips: Arbeidsfordeling i styret

Hva skal til for at styrearbeidet blir effektivt og godt? Hva…

Ukens tips: Politisk påvirkning

Politisk påvirkningsarbeid er både morsomt og utfordrende.…

Ukens tips: Hvordan skrive gode leserinnlegg

Det har vært mye aktivitet på debattsidene de siste ukene.…
Bål. Foto: Mike Erskine

Aktivitetstilskuddet: Dette kan dere få penger til

For å gi dere litt inspirasjon for hva dere kan søke tilskudd…

10 spørsmål og svar om aktivitetstilskuddet

Det er under én måned igjen til søknadsfristen for UngOrgs…