Tilskuddstorg og foredrag om lobbyisme

Lørdag 12. oktober inviterer UngOrg til et tilskuddstorg for barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo. På tilskuddstorget vil dere få en presentasjon av noen av de ulike tilskuddene dere som organisasjon har mulighet til å søke på. Arrangementet finner sted kl. 13:00 i Møllergata 3.

I tillegg kommer tidligere stortingsrepresentant Saera Khan til å holde et foredrag om lobbyisme. Foredraget hennes kommer til å berøre temaer som strategisk kommunikasjon, overbevisningsevner og nettverksbygging. Med 17 års erfaring som profilert politiker besitter Khan enormt mye kompetanse på feltet, og vil kunne gi dere de verktøyene dere trenger for å få gjennomslag for deres saker.

På arrangementet vil dere få høre om tilskuddsordninger fra blant annet kulturetaten, velferdsetaten og Erasmus+. Det blir også mulighet til å snakke med disse innlederne og stille dem spørsmål på tilskuddstorget. 

Program for dagen:

13:00 – Mat og prat

13:30 – Foredrag om lobbyisme med Saera Khan

14:00 – Introduksjon av tilskuddsordningene

15:00 – Tilskuddstorg i UngInfo-senteret   

 

Arrangementet er helt gratis og åpent for alle. Det blir også servert mat til deltakerne.

Påmeldingsskjema finner du her

Facebook-arrangement

Vel gjennomført årsmøte!

I går (onsdag 13. mars 2019) ble det 36. årsmøte i UngOrg gjennomført på Litteraturhuset. Årsmøtet ble gjennomført i en meget god stemning med Guri Barka Martins som ordstyrer. Under møtet fikk representantene fra våre medlemsorganisasjoner blant annet vedtatt de politiske målene for organisasjonen det neste året, diskutert hva som er viktig for å skape sterke barne- og ungdomsorganisasjoner, og hvordan vi kan få enda flere til å bli inkludert.

Du kan finne det nye styringsdokumentet for organisasjonen her. Vil du ha litt mer innsikt i hva UngOrg har gjort i 2018? Sjekk ut årsmelding for 2018.

Agnes Viljugrein Nærland hadde varslet valgkomiteen om at hun ikke stilte til gjenvalg som styreleder etter to år i den posisjonen, og ga stafettpinnen videre til Kristine Meek Stokke som ble enstemmig valgt som ny styreleder. Kristine tar med seg en bred organisasjonserfaring inn i vervet. Hun er blant annet fylkesleder i Oslo Europeisk Ungdom, leder i Vestre Aker Unge Høyre, og nestleder for Oslo Press. I hennes presentasjon la hun vekt på at UngOrg skal være en paraplyorganisasjon som skal bistå til at organisasjonene samarbeider på tvers, og at organisasjonene skal få den hjelpen de trenger. Enten om det er rådgivning, ressurser, eller lokaler til å ha sin aktivitet. For de organisasjonene som har mindre ressurser er dette særlig viktig.

Styret i UngOrg 2019/2020:

Verv Navn Organisasjon
Leder Kristine Meek Stokke Oslo Europeisk Ungdom
Styremedlem Amandus Amadeus Syed-Bøe UngDialog
Styremedlem Ingvild Nese Oslo Unge Venstre
Styremedlem Kristofer Olai Ravn Stavseng KrFU Oslo
Styremedlem Emelie Kjærnli Kristiansen Elevorganisasjonen
Styremedlem Varin Hiwa AUF i Oslo
Styremedlem Hulda Holtvedt Oslo Grønn Ungdom
Styremedlem Mathias Hofgaard Bjørgung Oslo Unge Høyre
Styremedlem Hanna Mathiesen Oslo Natur og Ungdom

I tillegg til disse er leder for Sentralt Ungdomsråd i Oslo, Celine Kirkeby-Garstad, styremedlem i UngOrg.

 

Rapportlansering: Osloungdommens frivillighetsmelding 2019

I lang tid har vi tenkt at vi sitter på mye informasjon, tall, erfaringer og statistikk om barne- og ungdomsfrivilligheten i byen vår uten å gjøre noe med den. Nå har det blitt til denne rapporten, sier styreleder Agnes Nærland Viljugrein

Hun er en av forfatterne bak rapporten og er veldig glad for at UngOrg har samlet det hele sammen.

Mandag 4. mars lanserte UngOrg for første gang sin egen rapport om den unge frivilligheten i Oslo. Rapporten så på flere sider av frivilligheten, men trakk konkret frem arbeidet med lokaler og tilskuddordningen til Oslo kommune.

Det største funnet i denne rapporten er utviklingen i tilskuddsordningen til barne- og ungdomsorganisasjonene som Oslo kommune driver. Siden 2007 er driftsstøtteordningen sunket med nesten 40 %. Det betyr at det har vært en svær nedgang i støtten til den unge frivilligheten, og nå trengs det et krafttak for å rette det opp igjen, legger Agnes til.

Også lokaler er en av de store utfordringene for mange barne- og ungdomsorganisasjoner, og det er spesielt vanskelig i Oslo.

Tilgang på lokaler er noe av det viktigste for driften av frivilligheten, legger medforfatter og styremedlem Victoria Opheim Galåen til.

Hun har høye forventninger til politikerne.

Vi forventer at de følger opp de viktigste funnene i rapporten og at vi ser resultater når budsjettet legges frem i høst.

 


Johanne Prøis Fearnley fra Press.


Saida Tufa fra Europeisk Ungdom.


Aurora Kobernus fra Hyperion.


Styremedlem i UngOrg, Victoria Opheim Galåen, og styreleder i UngOrg. Agnes Nærland Viljugrein.


Victoria Opheim Galåen (UngOrg og Humanistisk Ungdom)


F.v.: Espen Andreas Hasle (KrF), Rina Mariann Hansen (AP), Tommy Skjervold (Frp), Rauand Ismail (MDG), Odd Einar Dørum (V), James Stove Lorentzen (H), Marianne Borgen (SV).


Rauand Ismail fra Miljøpartiet De Grønne.


Ordfører Marianne Borgen.

Vil du sitte i styret?

Valgkomiteen er på utkikk etter aktuelle kandidater til verv i UngOrg sitt styre for arbeidsåret 2019/2020. Styret blir valgt på årsmøte 13. mars, og sitter frem til årsmøte i 2020.

Vil du sitte i vårt styre? Eller kanskje du kjenner aktuelle kandidater som valgkomiteen bør vurdere? Send det inn her!

UngOrg sitt styre skal jobbe politisk for å fremme interessene til over 60 barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo.

 • Ved å sitte i styret til UngOrg vil du få erfaring innen
 • Utvikling av politikk
 • Politisk påvirkningsarbeid
 • Strategi
 • Personalledelse
 • Organisasjonsdrift
 • Økonomistyring

Hvem kan bli med i UngOrg-styret?
Alle som brenner for barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo! Det er ikke krav til at du skal representere en av våre medlemsorganisasjoner, men det er en fordel hvis du kjenner til organisasjonslivet i Oslo.

Vil du påvirke den unge frivilligheten i Oslo? Da er dette muligheten for deg!

Har du spørsmål om hva det innebærer å sitte i styret? Ta kontakt med valgkomitéleder Trine Jakobsen Rydland per e-post
valgkomite@ungorg.no.

Årsmøte i UngOrg

13. mars arrangerer UngOrg årsmøte for alle medlemsorganisasjonene. Medlemsorganisasjoner kan sende to representanter med tale-, forslags- og stemmerett. Observatørorganisasjoner og Sentralt ungdomsråd kan delta med to representanter med talerett på årsmøtet.

På årsmøte vil du ha mulighet til å påvirke de politiske prioriteringene til organisasjonen, gi tilbakemeldinger til styret, diskutere den unge frivilligheten i Oslo med andre fra barne- og ungdomsorganisasjoner!

Møtet blir på Litteraturhuset, med mat fra 16:00. Selve årsmøte starter 17:00.

Meld deg på her! Påmeldingsfrist: 4. mars

UngInfo: skal du bli privatist?

Lurer du på andre ting innen jobb, utdanning, bolig eller fritid?
Sjekk ut unginfo.no for mer av denne typen informasjon!

Hva vil det si å være privatist?

Når du tar opp fag, tar du det oftest opp som privatist. Som privatist betaler du for eksamen i fag du trenger å ta. Du er selv ansvarlig for egen opplæring og undervisning, og du må selv melde deg opp til eksamen. Du kan ta eksamen i fag du ikke har karakter i fra før eller forbedre karakterene dine i fag du har tatt eksamen i tidligere.

 

Når er søknadsfristen?

Man kan melde seg opp til privatisteksamen to ganger i året: mellom 25. august og 15. september eller mellom 15. januar og 1. februar. Du melder deg opp til fag via privatistweb.no

 

Hvor mye koster det å ta opp fag som privatist?

Priser for eksamen 2019:

Gebyret er 1 114 kroner per eksamen for

 • fag der du ikke har standpunkt og/eller eksamenskarakter
 • fag du ikke har bestått (karakter 1) som elev eller privatist

Gebyret er 2 231 kroner per eksamen for

 • fag du allerede har bestått som elev eller privatist

Priser for fag- og svenneprøve

Gebyret er 951 kroner per fag- og svenneprøve for

 • prøver du tar for første gang

Gebyret er 1 905 kroner per fag- og svenneprøve for

 • prøver du har avlagt og ikke bestått.

Du kan lese mer om priser på nettsidene til utdanningsdirektoratet.

 

Hva er forskjellen på å få undervisning og å lese på egenhånd som privatist?

Skal du ta opp mange fag som privatist og/eller synes det er utfordrende å lese på egenhånd er det mulig å få undervisning i fagene du skal ta opp som privatist gjennom for eksempel Sonans privatgymnas, Akademiet privatistskole, Bjørknes eller NKI Nettstudier. Du betaler enten for hvert av fagene du skal ta opp eller se om de tilbyr en pakkepris hvis du skal ta opp flere fag. Noen fag er rimeligere enn andre, sjekk gjerne nettsidene til undervisningstilbudet i din hjemkommune.

Hvis du ønsker å lese på egenhånd betaler du kun for oppmeldingsavgiften for hvert enkelt fag inne på Privatistweb. Oversikt over hva det koster å melde seg opp til privatisteksamen kan du lese i svaret på spørsmålet “Hvor mye koster det å ta opp fag som privatist?” i denne bloggartikkelen.

       

Kan jeg ta yrkesfag/ fagbrev som privatist?

Ja, det kan du. Ta kontakt med privatistkontoret i fylket ditt for å finne ut hvordan du kan gjøre det. Under har vi skrevet litt om noen av alternativene.

Det å ta et fagbrev som privatist kalles praksiskandidatordningen. Kravet for å melde seg opp til fagprøve etter denne ordningen er at du må dokumentere 5 års relevant og allsidig praksis fra fagfeltet og i tillegg bestå en teoretisk eksamen på Vg3 nivå (praksiskandidateksamen) før fagprøve kan avlegges. Fagopplæringen i fylket ditt kan gi mer informasjon om denne ordningen dersom det er aktuelt.

 

Alternativet er å gå opp som privatist i hvert enkelt programfag fra vg1 og vg2 som kreves for det fagbrevet du ønsker, pluss tverrfaglig eksamen for begge trinn. Faget Yrkesfaglig fordypning  må dekkes inn med relevant praksis. Hvis du tidligere har fullført fellesfagene trenger du ikke å ta dem på nytt. Hvis du tar disse fagene blir du kvalifisert for å være lærling, læretiden er vanligvis på to år.

 

Det kan også være mulig å begynne direkte i lære, uten å ta programfagene først, da blir læretida forlenget for å erstatte dem. Det er bedriften selv som bestemmer om de tar inn en lærling på det grunnlaget. Her kan det være stor variasjon i muligheter fra fylke til fylke, og fra bransje til bransje.

 

Kan jeg ta påbygg som privatist?

Det er mulig å ta påbygg som privatist, men vi anbefaler ingen som har rett på å ta påbygg, og heller ta det som privatist. Alle som fullfører yrkesfag innen året de fyller 24 år, har rett på påbygg. Dette er fordi det ofte er tyngre å ta opp dag som privatist, enn å følge undervisningen på videregående skole. Men det er selvsagt ditt valg og du må gjøre det som føles best for deg. Du kan også snakke med rådgiver på skolen eller besøke karrièresenteret i fylket ditt for mer informasjon og veiledning.

 

Hvilke fag fra vgs kan man ta opp som privatist?

Du kan i prinsippet melde deg opp til alle fag som privatist. Men det som er viktig er at du snakker med rådgiver eller vitnemålsansvarlig på skolen din sånn at fagsammensetningen din blir riktig i forhold til vitnemålet du skal få.

 

Man kan nemlig ta opp alle fag, både de man har hatt før og nye fag, men for at du skal få vitnemål må skolen din godkjenne fagsammensetningen. Man skal ha et visst antall timer og et visst antall fag på de forskjellige utdanningsprogrammene. Snakk med rådgiveren eller privatistkontoret i fylket ditt for å få oversikt over hvilke fag du trenger.

 

Kan jeg ta hele videregående som privatist?

Det er i prinsippet mulig, men vi anbefaler aldri noen som har rett på gratis opplæring i videregående skole å ta et helt skoleår som privatist. Som privatist får man ikke opplæring i faget, man tar kun eksamen. For å få et godkjent vitnemål til slutt må du opp til eksamen i alle fag, i noen fag til flere eksamener. Du må ta både fellesfag og programfag. Prisen er 1000,- pr. eksamen.

 

Kan jeg ta gym som privatist?

Ja, du kan ta gym/kroppsøving som privatist.

 

Kan jeg ta opp fag som privatist mens jeg går på vgs? Får jeg studiekompetanse?

Du står helt fritt til å gå opp som privatist i hvilket som helst fag mens du er elev i den videregående skolen. Alle forberedelser til denne eksamenen må utføres på egen fritid da faget ikke er en del av ditt valg kombinasjon i vgs. Det er også viktig at skolen din får beskjed om hvilken dag du skal opp til eksamen, slik at ugyldig fravær ikke gis. Når dette er gjort får du også studiekompetanse hvis alle fagene er bestått. I tillegg er det greit å vite at det påløper en egen eksamensavgift ved påmelding til en privatisteksamen.

 

Gjelder den nye eller den gamle karakteren når jeg forbedrer en karakter gjennom privatistordningen?

Får du dårligere karakter på privatisteksamen enn du hadde i standpunkt fra før, blir den gamle standpunktkarakteren stående. Det er altså ingen sjanse for å sitte igjen med en dårligere karakter enn utgangspunktet, etter å ha tatt eksamen som privatist.

Når du tar opp et fag vil den nye karakteren (privatisteksamen) erstatte både standpunkt og en eventuell eksamenskarakter. To karakterer vil altså slås sammen til èn.

 

Har jeg rett på stipend som privatist?

Dersom du tar fag som privatist på egenhånd, uten å være elev eller student ved et lærested, har du ikke rett til støtte. Lånekassen gir ikke støtte til eksamensavgift for privatister.

Tar du fag som privatist gjennom skoler som Sonans privatgymnas, Akademiet privatistskole eller NKI, har du opptak som elev eller student ved et lærested og kan da søke om stipend og lån på Lånekassen sine sider. Fristen for å søke om stipend og lån er 15. november for høstsemesteret og 15. mars for vårsemesteret.

 

Hvordan foregår privatisteksamen?

Tidspunkt og oppmøtested for privatisteksamen varierer ut i fra hvilket fag og fylke. Eksamen på våren foregår i perioden april til juni og på høsten i perioden november til desember, eksamensdato er avhengig av fylke. I de fleste fag vil de være enten være skriftlig eller muntlig eksamen, i noen begge deler. På privatistweb finner du informasjon om eksamen i ditt fylke.

Skriftlig eksamen

Gjennomføring av privatisteksamen, hjelpemidler og hvor lang tid du får varierer.I enkelte fag er det forberedelse før selve eksamensdagen, denne blir lagt ut på udir.no kl. 09.00 dagen før eksamen (fredagen før eksamensdagen, hvis eksamensdagen er en mandag).

Muntlig eksamen

På muntlig eksamen er det forberedelse i 20-30 minutter før eksamen starter. Selve eksamen varer i inntil 30 minutter.

Muntlig-praktisk eksamen

På muntlig-praktisk eksamen er det forberedelse på 20-30 minutter før eksamen starter. Selve eksamen varer i inntil 30 minutter. I tillegg skal du gjennomføre en praktisk del, som for eksempel et forsøk i et av realfagene.

 

Søker jeg fremdeles med førstegangsvitnemål, om jeg tar opp fag som privatist?

Hvis du tar opp fag/forbedrer fag på vitnemålet, så teller ikke lenger vitnemålet som et førstegangsvitnemål, med mindre du tar opp fag mens du er elev på videregående. Man konkurrerer da med konkurransepoeng i stedet for skolepoeng. Du kan lese mer om forskjellen på dette i denne artikkelen.