Revisortjeneste

For å søke om driftsstøtte fra Oslo kommune må organisasjonens medlemsliste kontrolleres av revisor, noe som kan være en dyr utgift for flere organisasjoner. Relativt sett er revisjonskostnaden større for de små organisasjonene enn for de store. Derfor har UngOrg ordnet en gratis pakkeløsning for mindre organisasjonene.

Ved å tilby en revisortjeneste til våre medlemmer håper UngOrg at selve søknadsprosessen skal bli enklere, og billigere, for organisasjoner som søker tilskudd fra Oslo kommune.

Revisortjenesten er bare tilgjengelig for organisasjoner med mindre enn 200 medlemmer i Oslo.

Tilbudet er gratis.

Spør meg!

Agnes Nærland Viljugrein
Organisasjons- og arrangementskonsulent
agnes@ungorg.no
Tlf.: 24 14 98 30