Revisortjeneste

For å søke om driftsstøtte fra Oslo kommune må organisasjonens medlemsliste kontrolleres av revisor, noe som kan være en dyr utgift for flere organisasjoner. Relativt sett er revisjonskostnaden større for de små organisasjonene enn for de store. Derfor har UngOrg ordnet en gratis pakkeløsning for de mindre organisasjonene.

Ved å tilby en revisortjeneste til våre medlemmer håper UngOrg at selve søknadsprosessen skal bli enklere, og billigere, for organisasjoner som søker tilskudd fra Oslo kommune.

Revisortjenesten er bare tilgjengelig for organisasjoner med mindre enn 200 medlemmer i Oslo.

Tilbudet er gratis.

Søknadsfrist: 31. august 2023

En søknad er ingen garanti for å bli innvilget. UngOrg vil gi tilbakemelding dersom søknaden innvilges, og du vil da motta forespørsel om å oversende mer informasjon. Vi gir tilbakemelding til alle organisasjoner innen 31. august. Vi tar utgangspunkt i en førstemann til mølla-utvelgelse.

Revisjonen vil være klar i midten av oktober, i god tid før søknadsfristen til Oslo kommune.

Har du spørsmål om ordningen? Send en e-post til organisasjon@ungorg.no

Spør meg!

Agnes Nærland Viljugrein

Organisasjons- og arrangementsrådgiver

agnes@ungorg.no

24 14 98 30