Styrearbeid

Her får du vite mer om hva styrearbeid innebærer. Hvis du sitter i et styre, vet du sannsynligvis at styret ditt velges av årsmøtet i organisasjonen din hvert eneste år. Men hva er det dere egentlig har sagt ja til? Hvordan bør dere arbeide? Og hvilke oppgaver kan du få som styremedlem?

Styret leder organisasjonen. Derfor er det viktig at du som styremedlem har oversikt over hvilke ansvar, plikter og regler dere må følge, og hva styrearbeidet innebærer. På disse sidene finner du aktuelle saker som beskriver hva det kan være lurt å vite.

Spør meg!

Sebastian Hytten

Politisk rådgiver

sebastian@ungorg.no
Tlf.: 24 14 98 30

Hvorfor stille til styret?

Les om hva det innebærer å sitte i et styre og hvorfor du bør ta på deg et styreverv i organisasjonen din!

Et velfungerende styre

Hva skal til for at styrearbeidet blir godt? Hva bør dere gjøre hvis noen faller fra, blir demotiverte i løpet av perioden eller samarbeidet ikke fungerer?

Styreleder

Hva forventes av deg som styreleder, og hvilket ansvar har du?

Nestleder

Hva forventes av deg som er nestleder, eller som vurderer å stille som nestleder? Hvordan utfyller du lederen i organisasjonen?

Økonomiansvarlig

Hvor mye ansvar har egentlig økonomiansvarlig, og hva må du gjøre hvis du blir valgt som dette?

Styremedlem

Hvilket ansvar har du som styremedlem i en organisasjon, og hva innebærer det å være medlem av et styre?