Det første årsmøtet

Det kan kalles konstitueringsmøte, oppstartsmøte, stiftelsesmøtet eller det første årsmøtet i organisasjonen. Alle beskriver det samme: Det første formelle møtet i organisasjonen.

Selv om det kanskje har eksistert en arbeidsgruppe før, er det først nå organisasjonen skal stiftes på ordentlig.

I denne saken går vi gjennom hva som trengs til et oppstartsmøte i en helt ny organisasjon. Hvis du er på utkikk etter informasjon om å arrangere gode årsmøter generelt, anbefaler vi denne saken.

Spør meg!

Agnes Nærland Viljugrein
Organisasjons- og arrangementskonsulent
agnes@ungorg.no
Tlf.: 24 14 98 30

Hva er det som må være med?

Når dere skal arrangere det første årsmøtet så må dere gå gjennom disse sakene:

  • Velge navn og formål for organisasjonen
  • Diskutere hva organisasjonen skal jobbe med
  • Lage noen mål for arbeidet i organisasjonen
  • Bestemme en konkret plan for det neste året
  • Lage en plan for hvordan dere skal råd til å drive organisasjonen
  • Velge et styre
  • Vedta vedtekter

I tillegg bør oppstartsgruppen forberede et forslag på hvem som skal være møteleder og hvem som skal være referent. I vedtektene er det også viktig at det står tydelig hvem som kan være medlemmer i organisasjonen, og hvem som har stemmerett på årsmøtet. Vi skrev om hvordan vedtekter i oppstartsfasen kan se ut her.

Husk å mobilisere godt!

Selv om oppstartsgruppen har sendt ut invitasjon til det første årsmøtet, er det viktig å mobilisere godt. Sørg for å snakke med venner og kjente som kunne tenke seg å være medlemmer i organisasjonen.

I tillegg kan det være lurt å lage et arrangement på facebook, eller dele informasjon om årsmøtet på instagram. Spre ordet til alle som kunne tenke seg å bli med, så får dere mange med i oppstarten!

Har du lest over alt i denne artikkelen?

Da gjenstår bare den siste artikkelen i denne serien om å starte opp en ny organisasjon.

Den handler om å registrere organisasjonen, så den formelt blir registrert!