Velge styre

Har du ideen din klar, men mangler folk? Det er på tide å velge et styre som kan starte opp organisasjonen sammen. 

Den viktigste grunnen til å få et styre på plass, er fordi du ikke skal bli sittende med alt arbeidet alene. I tillegg er det viktig å finne andre til å bidra, som igjen kan rekruttere nye medlemmer og hjelpe organisasjonen med å vokse.

I denne saken går vi litt gjennom hva en oppstartsgruppe bør være, og veien til å sette sammen et formelt styre. Husk å gjøre deg kjent med alle artiklene i serien om å starte en ny organisasjon, sånn at du er sikker på at du har alle delene du trenger.

Trenger dere kandidater til styret? Legg ut en annonse på ungfritid.no

Spør meg!

Agnes Nærland Viljugrein
Organisasjons- og arrangementskonsulent
agnes@ungorg.no
Tlf.: 24 14 98 30

Finn en oppstartsgruppe

Før man har rukket å ha et formelt årsmøte og valgt et styre på riktig måte, kan det være lurt å sette ned en oppstartsgruppe. Denne gruppa blir de som setter i gang organisasjonen og forbereder alle sakene som må vedtas på det første årsmøtet i organisasjonen. Oppstartsgruppa kan bestå av mellom 3 til 5 personer, som er interessert i å delta og være aktive i organisasjonen. Sammen bør dere forberede følgende ting til det første årsmøtet:

  • Navnet på organisasjonen
  • Hva organisasjonen skal jobbe med
  • Et forslag til vedtekter for organisasjonen
  • Finne personer som kunne tenke seg å sitte i styret
  • Sende ut invitasjon til det første årsmøtet

Velge styre

På det første årsmøtet må det velges et formelt styre for organisasjonen. Det er dette styret som videre får ansvaret for å drifte organisasjonen fra dag til dag, og ansvaret for organisasjonsarbeidet.

Når dere skal lete etter styremedlemmer til organisasjonen, kan det være lurt å ha forberedt litt informasjon til de som er interessert. Informasjonen bør inneholde om hvorfor de bør stille til styret og hva et sånt arbeid innebærer. Vi har skrevet denne saken som gir noen gode grunner til å stille til et styre, og det er mulig å la seg inspirere av denne til en sånn informasjon.

Et styre kan bestå av følgende roller:

  • Leder
  • Nestleder
  • Økonomiansvarlig
  • Sekretær
  • Styremedlemmer

Organisasjonen kan også velge selv om dere vil gi styremedlemmene noen egne ansvarsområder. Dette kan f.eks. være ansvar for sosiale medier, egne medlemsmøter eller områder som organisasjonen jobber med.

Det er dere i oppstartsgruppen som må sørge for at dere har noen personer som er villige til å bli valgt som det første offisielle styret. Husk å være sikker på at alle som er foreslått til styret, faktisk er interessert i jobben!

Hva med styrene fremover i organisasjonen?

Til det første årsmøtet i organisasjonen, går det helt fint at det er oppstartsgruppen som foreslår et styre for organisasjonen. Men fra og med det første ordentlige årsmøtet, bør dere ha en valgkomité som innstiller på et nytt styre for årsmøte.

Vi har laget en egen sak om valgkomitéarbeid som du kan lese her.

Har du lest over alt i denne artikkelen?

Da er du klar til å gå videre til neste artikkel om å starte opp en ny organisasjon.

Den artikkelen handler om vedtekter.