Ansattrollen

Som ansatt i en frivillig organisasjon har du en annen rolle enn de tillitsvalgte. En ansatt må forholde seg til arbeidsmiljølovens bestemmelser for arbeidstid, har faste oppgaver og har ikke de samme demokratiske rettighetene i organisasjonen.

Under kan du lese noen tips for å lykkes med ansattrollen i en organisasjon.

På den måten er det tydelig for både deg, din arbeidsleder og de andre i organisasjonen hva som er dine oppgaver. Sørg for at oppgavene er konkrete og realistiske. Disse kan avtales i en stillingsbeskrivelse mellom leder og ansatt.

Som ansatt skal du ikke jobbe til alle døgnets tider. Det kan være vanskelig hvis de frivillige aktivitetene skjer på kveldstid. Derfor er det viktig at du setter tydelige grenser mellom når du er på jobb og når du har fri. Det er lov å være aktiv i organisasjonen selv om du er ansatt, men avtal med lederen din hva som regnes som arbeid og hva som er fritid.

Selv om organisasjonslivet ofte er varierende, hjelper det med faste avtaler og planer. Legg gode planer for arbeidsdagen, bruk planleggingsverktøy og kalender godt.

Som hovedregel bør det kun være styreleder eller daglig leder som er arbeidsleder for den ansatte, og som kan bestemme hvilke arbeidsoppgaver som skal gjøres og ikke. Hvis andre i organisasjonen skal jobbe sammen med en ansatt bør det avklares sammen med leder hva arbeidet skal innebære.

Det er viktig å huske at en 50 % stilling kun utgjør 2-3 arbeidsdager i uka. Det er begrenset med tid til hva du rekker å gjøre på noen få dager, og krever at du planlegger nøye.

Bryt ned arbeidstiden din på antall dager og timer per dag. Vurdér hvor lang tid det tar å gjøre en og en oppgave. Se hvor mye du faktisk har tid til å gjøre i stillingen du har. 

Ansatt vs tillitsvalgt

Som ansatt er det viktig at du er bevisst på rollen du har overfor de som er tillitsvalgte i organisasjonen. Husk at det er styret som gjør vedtak og tar avgjørelser, og at en ansatt må følge disse.

Ha en tydelig forventningsavklaring med styret om hvem som gjør hva i organisasjonen, og hvilken rolle du skal ha.

I organisasjonen bør dere avklare følgende spørsmål:

  • Hvem representerer organisasjonen utad?
  • Hvem uttaler seg til media?
  • Hvem underskriver høringsuttalelser, innspill, leserinnlegg?
  • Hvem bestemmer prioriteringene i det daglige, og når må styret fatte vedtak?

Fire råd for å jobbe godt med dine tillitsvalgte

Ingen ble med i en organisasjon fordi de elsker å betale regninger og skrive søknader. Derfor er det mange organisasjoner som har ansatte til å gjennomføre de oppgavene.

Samtidig kan det ofte bli for mange av dem, og en ansatt trenger også andre motiverende oppgaver. Finn en god balanse mellom dere.

Den ansatte er gjerne kontaktpersonen til medlemmer eller tillitsvalgte som lurer på noe i organisasjonen, også hvis de vil fortelle om alvorlige ting.

Derfor er det viktig å bygge tillit med alle medlemmer, opptre nøytralt til beslutninger som tas og være en kontaktperson alle kan komme til.

Hvis den ansatte slutter eller blir sykemeldt, er det viktig at informasjon om arbeidsoppgavene og verktøy er tilgjengelig for de andre. Det er særlig viktig i organisasjoner med mange unge medlemmer og stor utskiftning.

Sørg for å ha gode lagringssystemer, at de tillitsvalgte også kan administrative oppgaver og ha god overlapp.

Hvis svaret er nei, må du lage gode rutiner og systemer for å ha dette til de andre i organisasjonen.

Dette er også viktig den dagen en ny ansatt tar over din stilling og skal vite hva som har blitt gjort og hvordan det gjøres. 
VÅRE ARTIKLER OM STYREARBEID

GODT STYREARBEID

Å sørge for at styret jobber godt er noe man må samarbeide om gjennom hele perioden. Her får du tips til hvordan.

STYREANSVAR

Hvilket ansvar har et styre? Hva bør jeg tenke på som styreleder eller ansatt? Her kan du lese mer om ansvaret du har i styret.

LEDERROLLEN

Som styreleder har du det øverste ansvaret i organisasjonen og er leder av styret. Her gir vi deg en innføring i rollen.

ROLLER I STYRET

Lær mer om de ulike rollene i et styre, og hva de gjør.

ANSATTROLLEN

Som ansatt i en frivillig organisasjon har du en annen rolle enn de tillitsvalgte. Her får du tips om hvordan best mulig bruke en ansatt i organisasjonen.