Bli medlem

Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en paraplyorganisasjon for barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo. 

UngOrg jobber med å:

 • Løfte politisk saker av felles interesse for medlemsorganisasjonene
 • Gi råd og veiledning til medlemsorganisasjoner 
 • Tilby kurs og kompetanseheving 
 • Utarbeide maler og verktøy
 • Skape samarbeid på tvers av den unge frivilligheten i Oslo

Våre medlemstilbud

 • Organisasjonsrådgivning
 • Kurs og arrangementer
 • Skoleringer
 • Utlån av møterom
 • Revisortjeneste
 • Gratis utskrift
 • Ledernettverk

Les om alle våre medlemstilbud her.

Slik blir du medlem

Første steg i å bli medlem hos UngOrg er å fylle ut dette skjemaet. Deretter vil du bli kontaktet av våre rådgivere som vil følge dere gjennom hele prosessen.
Skriv fullt navn slik vi kan finne den i Brønnøysundregistrene osv.
Hvis du ikke husker kan du skrive et estimat. Har dere ikke hatt stiftelsesmøte enda? Skriv det som svar.
For å få en forståelse for deres organisasjon ønsker vi å vite ca. hvor mange medlemmer dere er i dag.
Medlemsorganisasjoner i UngOrg må tilby individuelt medlemskap for alle, der en større del av medlemmene er under 26 år.

Hvordan bli medlem?

 • Fyll inn skjemaet til venstre
 • Din organisasjonen blir kontakt av sekretariatet vårt
 • Sak om innmelding sendes til styret
 • Styret vedtar å ta inn organisasjonen inn i UngOrg

Krav for å bli medlem

 • Demokratiske, selvstendige organisasjoner med egne vedtekter
 • Et flertall av de med stemmerett i organisasjonen er under 26 år.
 • Har tilbud for barn og unge, der en større del av deltakerne er under 26 år.
 • Har hatt årsmøte
 • Støtter opp UngOrgs formål

Interesseorganisasjoner for elever og studenter kan opptas som medlem i UngOrg, og er unntatt kravet om individuelt medlemskap.

Organisasjoner for funksjonshemmede barn og unge kan opptas som medlem i UngOrg, og er unntatt kravet om å tilby medlemskap til alle.