Søke om tillatelse

Ulike aktiviteter og arrangementer krever at man søker om tillatelse for å kunne gjennomføre dem. I organisasjoner som jobber med barn og unge, kan det også være nødvendig å hente inn politiattest for voksne som skal ha ansvar for medlemmene. Denne artikkelen vil fortelle dere hvor man starter.

Spør meg!

Viktor Moe Hegerberg

Organisasjons- og arrangementsrådgiver
viktor@ungorg.no

24 14 98 30

Her søker du

Vi vil låne lokaler i Oslo
Alle frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo har krav på å få låne kommunale lokaler gratis. Det er skrevet i en egen forskrift, og må avtales med de som eier lokalene. For skolelokaler er det vanlig å ta kontakt med administrasjonen. Vær ute i god tid. 

Hvis dere fikk avslag, vil klage eller trenger tips til lokaler i Oslo, ta kontakt med oss. Vi i UngOrg jobber for at alle kommunale lokaler skal være tilgjengelige for barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo, så vi bistår dere gjerne!

Er du på utkikk etter møtelokaler? UngOrg har tre flotte møterom i Møllergata 3d som alle barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo kan låne helt gratis. Les mer om UngOrgs møterom.

Vi vil sette opp en stand ute

For offentlige plasser i Oslo er det gratis for frivillige organisasjoner å sette opp stand, men man må søke i forveien. Google “Oslo kommune stand”, og klikk deg inn på siden som heter “Leie torg, fortau og gater”. Der finner du informasjon om hvordan du søker til den plassen du vil bruke. 

Skal dere stå utenfor Stortinget? Da må dere også varsle Stortinget. Kontaktinformasjon finnes på stortinget.no.

Vi vil arrangere en demonstrasjon eller et stort arrangement
Da må dere ta kontakt med politiet senest to uker før arrangementet. Hvis arrangementet kan utløse behov for sikkerhetstiltak eller begrensning av fremkomst for andre, er dere søknadspliktige fire uker i forveien. Kontaktskjema finner dere på politiet.no

Skal dere ha fakler eller bruke ild i demonstrasjonstoget må dere også varsle brann- og redningsetaten. Dette finner dere informasjon om på Oslo kommune sine nettsider for leie av kommunal grunn.

Vi trenger politiattest
For ansatte eller frivillige i barne- og ungdomsorganisasjoner som arrangerer overnattingsaktivitete,r kan dette være lurt å ha, og er noe man må kreve før personen starter i rollen. På politiet.no må arbeidsgiver først fylle ut en begrunnelse for formålet med politiattesten, og deretter gis denne begrunnelsen til alle som skal søke om politiattest.

VÅRE ARTIKLER OM UTVIKLING

MEDIA

Det kan være at media ringer når noe skjer, og da er det greit å være forberedt. Det kan du bli her.

MEDLEMSARBEID

Å få flere medlemmer i organisasjonen er noe av det som tar aller mest tid. Dette er noe som med jobbes med over tid. Her kan du lese mer om ulike måter å rekruttere på.

UNIVERSELL UTFORMING

Kan alle delta på arrangementer og aktiviteter i din organisasjon? Her kan du lese mer om hvordan du gjør organisasjonen mer tilgjengelig.

SØKE OM TILLATELSE

Ulike aktiviteter og arrangementer krever at man søker om tillatelse for å kunne gjennomføre dem. Her kan du lese mer om hvordan dere gjør det.

EN TRYGGERE ORGANISASJON

Her kan du lese om hvordan dere kan jobbe for å gjøre organisasjonen tryggere for alle som er med i den.