Hvordan samarbeide godt i styret?

Å sørge for at styret jobber godt, er noe man må samarbeide om gjennom hele perioden. Noen ganger kan styrearbeidet skli ut underveis. Kanskje noen mister motivasjon eller faller av. Her kommer noen tips for hvordan dere kan samarbeide godt i styret og sikre at alle trives i rollen sin. 

Spør meg!

Sebastian Hytten

Politisk rådgiver

sebastian@ungorg.no
Tlf.: 24 14 98 30

Alle trenger motiverende oppgaver

Tenk over om alle i styret har motiverende oppgaver. Sitter økonomiansvarlig kun med regninger, eller får personen gjøre andre oppgaver også? Har alle noe å gjøre, eller er det noen som står uten oppgaver? 

Styret trenger godt samarbeid

  • Ta plass og engasjer deg i møtene – men gi rom til at de andre styremedlemmene kan gjøre det samme.
  • Gi rom for uenighet.
  • Ha tydelig ansvarsfordeling i hvem som skal kommunisere, både internt i organisasjonen og utad på vegne av dere.
  • Vær forbilder for hverandre i styret.
  • Ha det gøy sammen: Arrangér noe sosialt, heng utenfor styremøtene.
  • Ha en trygg atmosfære og en raus stemning.

Grensesetting og arbeidsfordeling

Når du er frivillig, er det viktig å sette grenser for hvor mye du skal jobbe. Tenk over hva som gjør deg sliten, og hva som gjør at du slapper skikkelig av. Husk at hvis du ser at du har tatt på deg for mye, er det mye bedre å si ifra tidlig, enn at det bare ikke blir gjort.

Lag en styreinstruks 

En styreinstruks er en god måte å beskrive styrets ansvar. Tenk på instruksen som en måte å forklare det som står i vedtektene på, i praksis. 

Instruksen bør inneholde regler for hvordan dere behandler saker, oppgavefordeling i styret, plikter og ansvar som styremedlemmer. Dere kan f.eks. bli enige om styreinstruksen i starten av perioden, sånn at dere har noen felles spilleregler for styrearbeidet gjennom året. 

Å ha en klar styreinstruks er også fint når man trenger å ansvarliggjøre hverandre underveis i perioden.

UngOrg holder kurs i godt styrearbeid

Kurset vårt er perfekt for et nyvalgt styre, eller hvis mange sliter med motivasjonen underveis. På kurset får alle diskutere hva som motiverer dem, hvordan styrearbeidet burde være og vi gir dere verktøy som kan brukes i arbeidet deres videre. 

Inviter oss gjerne til å holde kurs for ditt styre!
VÅRE ARTIKLER OM STYREARBEID

GODT STYREARBEID

Å sørge for at styret jobber godt er noe man må samarbeide om gjennom hele perioden. Her får du tips til hvordan.

STYREANSVAR

Hvilket ansvar har et styre? Hva bør jeg tenke på som styreleder eller ansatt? Her kan du lese mer om ansvaret du har i styret.

LEDERROLLEN

Som styreleder har du det øverste ansvaret i organisasjonen og er leder av styret. Her gir vi deg en innføring i rollen.

ROLLER I STYRET

Lær mer om de ulike rollene i et styre, og hva de gjør.

ANSATTROLLEN

Som ansatt i en frivillig organisasjon har du en annen rolle enn de tillitsvalgte. Her får du tips om hvordan best mulig bruke en ansatt i organisasjonen.