Styremøter

For å få et styre til å samarbeide godt, er det viktig at styremøter har en klar plan og struktur. Alle styremedlemmer må sette seg godt inn i sakene som skal diskuteres på møtet, og lese gjennom sakspapirene i forkant.

Å komme godt forberedt til styremøtet er avgjørende for at det skal fungere bra for alle.

Spør meg!

Viktor Moe Hegerberg

Organisasjons- og arrangementsrådgiver
viktor@ungorg.no

24 14 98 30

Seks tips til gode styremøter

Et godt tips er å sette opp et punkt på sakslista som heter orienteringer der alle styremedlemmer forteller hva de har gjort siden sist. På den måten får alle brukt stemmen sin allerede tidlig i møtet, og det kan gjøre terskelen lavere for å si noe senere i møtet. Andre metoder kan være å ta diskusjonene i enkeltsaker i grupper, eller å ta en runde der alle skal si noe.

Skal dere vedta noe, eller er det en orienteringssak? Sørg for at dette formidles tydelig i forkant av styremøtet. På den måten blir diskusjonene på møtet bedre, og det er lettere for alle å vite hva som faktisk diskuteres.

På den måten vet alle hva det er forventet at de skal delta på, og terskelen for å dra underveis blir høyere. Rekker dere ikke alle sakene, må dere sette opp nytt møte.

Selv om man er gode venner eller det er få på styremøtet, gjør en taleliste at møtet blir mest rettferdig for alle. Vær tydelig på at alle må følge talelisten, også møteleder.

Som møteleder er det ofte lett å glemme tida i et møte, men det er viktig å sørge for å ha nok pauser i styremøtet. Be en av deltakerne si ifra hvis de trenger en pause, eller ta det en gang i timen.

Vedta en møteplan på styremøtene, eller sørg for at et fast punkt på møtene er å bli enige om datoen for det neste møtet.

Møteregler

Innlegg

Hvis du vil si noe til en sak som diskuteres, må du tegne deg til et innlegg. Dette gjør du ved å rekke opp en pekefinger tydelig i luften, helt til du får bekreftet av møtelederen at den er sett.

Replikk

Hvis noen holder et innlegg som du ønsker å kommentere eller er uenig i, kan du tegne deg til replikk. Dette gjøres ved å rekke opp to fingre (som et peace-tegn). Du må tegne deg til replikk mens innlegget du vil svare på holdes.

En replikk skal være en kommentar på innlegget som nettopp ble holdt, og er kortere enn et vanlig innlegg. Det skal ikke brukes bare for å støtte innlegget som akkurat ble holdt.

Det er ikke mulig å ta en replikk på en replikk, men den som holdt hovedinnlegget bør få mulighet til å gi en svarreplikk. Det kan være aktuelt å tillate to replikker per innlegg, og så et svarinnlegg fra hovedinnlegget til slutt.

Til dagsorden

Hvis du ønsker å mene noe om hvordan møtet foregår, eller hvis du vil foreslå å gjøre noe i en annen rekkefølge, kan du ta ordet til dagsorden. Generelt skal man være varsom med å gjøre dette. 

En person som ønsker ordet til dagsorden former hendene sine som en “T” og får ordet med en gang i møtet. 

Dersom du kun har en faktaopplysning om temaet som diskuteres, kan du holde dette som et vanlig innlegg i debatten.

VÅRE ARTIKLER OM MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER

MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER

I en organisasjon er det mange møter og arrangementer som skal planlegges godt. Hvordan gjøre det best mulig?

MØTEINNKALLING

Det bør sendes formell innkalling til alle møter der det skal tas avgjørelser, som styremøter og årsmøter. Her kan du se hvordan du gjør det.

STYREMØTER

Hvordan få gode styremøter? Se mer her.

ÅRSMØTE

Årsmøtet er det viktigste møtet i organisasjonen, og det er viktig å planlegge det godt. Få noen tips til hvordan her.

MØTELEDELSE

En møteleder er viktig for et godt møte. Les mer om det her.

AVSTEMNINGER

Ulike måter å gjennomføre avstemning på.

REFERAT OG PROTOKOLL

Hva er forskjellen på referat og protokoll? Les mer her og bruk våre maler.