Hvorfor stille til styret?

Hvorfor stille til styret? Å sitte i et styre kan være både gøy og lærerikt. Det åpner opp for mange muligheter senere i livet, og kan gi verdifull erfaring. I et styre blir du god på å samarbeide med andre, og kan bli enda bedre kjent med mange nye styreverv. Styreverv kan du også ha på CVen når du skal søke jobb i arbeidslivet.

Som medlem av et styre er du ansvarlig for det som skjer i organisasjonen, og det er din oppgave å være med på å planlegge aktivitet og drive organisasjonen. Som styremedlem har du også ansvaret for å passe på at ting går riktig for seg, og følge opp driften av organisasjonen.

I denne saken får du seks gode grunner til å stille som styremedlem.

Spør meg!

Mathias Kristiansen

Politisk rådgiver
mathias@ungorg.no
Tlf.: 24 14 98 30

Fem gode grunner til å stille som styremedlem

Når du sitter i et styre, får du god erfaring med å lede arbeidet i en organisasjon. Selv om det kun er én styreleder i organisasjonen, er det hele styret som sammen er ansvarlige for hvordan det går. Det gjør at et styremedlem må tenke på vegne av hele organisasjonen når beslutninger skal tas.

Som styremedlem blir du også nødt til å tenke fremover for organisasjonen, i tillegg til å planlegge for aktiviteter og drift her og nå. Du må ta ansvar i saker som kan være vanskelig, men får god trening av å være en del av et større lag enn deg selv.

Alle som blir valgt inn i et styre får opplæring i begynnelsen. Styreperioden bør starte med at dere blir kjent med hverandre, blir enige om hvordan styret skal fungere og hvilke regler som skal gjelde for arbeidet. I tillegg bør dere gå gjennom hvilke oppgaver styret har, hvordan det står til med organisasjonen og lærer om oppgavene dere skal jobbe med.

Det kan variere fra organisasjon til organisasjon akkurat hvordan denne opplæringen gjøres. Du kan spørre styrelederen eller andre styremedlemmer om hvordan opplæringen ble gjort i fjor.

Når du sitter i styre sammen med andre, er det lett å få mange nye venner og bekjente. I et styre lærer du deg å samarbeide med ulike typer mennesker. På den måten blir du også godt kjent med andre som har engasjement for akkurat det samme som du gjør. Dette er både engasjerende og gøy, og ikke minst en veldig god måte å få noen nye venner på.

Som styremedlem skal du samarbeide med mange andre. Da må du lære deg å jobbe med mange ulike personer. På den måten lærer du hvilke oppgaver du er best på, og hvilke oppgaver du må bli bedre på. Du blir mer bevisst på dine egne arbeidsmåter, og hva du må gjøre for at andre skal trives. Dette er god lærdom å ha med seg videre i livet.

Det er ikke bare enkelt å sitte i et styre for en organisasjon. Dere skal gjerne lage handlingsplaner, årshjul, ha kontroll på økonomien og ha vedtektene i orden. Med mange oppgaver er det mye å holde kontroll på, og noen ganger kan ting uforutsette ting skje. Heldigvis er frivilligheten et sted hvor det er lov å prøve og feile. Det er slik du lærer.

Det er heller ikke alltid mulig å planlegge for alt, og noen ganger blir man nødt til å improvisere. Som styremedlem gir dette deg masse erfaring, og du kan bli skikkelig god til å finne løsninger når noe ikke alltid går etter planen.

Å lære seg å drifte en organisasjon, er veldig nyttig kunnskap å ha. Som styremedlem må du ha oversikt over budsjettet og regnskapet for organisasjonen. Dette kan gi deg god kunnskap om økonomi til senere i arbeidslivet.

Du skal jobbe med andre frivillige, rekruttere flere medlemmer, og utvikle organisasjonen videre. I tillegg jobber du gjerne med arrangementer, og blir en mester i å planlegge dem. All denne kunnskapen er god å ha i organisasjonslivet, men den er også god i arbeidslivet. Det er en grunn for at organisasjonserfaring ser bra ut på CVen – det er fordi kunnskapen du får er så verdifull.