Kampanjearbeid

Kampanjearbeid kan være et godt verktøy innen markedsføring for å skape synlighet og bevissthet rundt en sak eller et tema. Det er en samlebetegnelse for markedsføringsaktiviteter på kryss av kanaler som har et overordnet budskap og et fellesmål. Her får du tips til hvordan dere kan gjennomføre et slikt arbeid i din organisasjon.

 

Brage Tangen Riis

Kommunikasjonsrådgiver
brage@ungorg.no
Tlf.: 24 14 98 30

Mål og målgruppe

For å lykkes med kampanjen bør dere ha et klart mål for hva dere ønsker å få ut av arbeidet. Ofte vil det overordnede målet være relatert til informasjons-, påvirknings- og rekrutteringsarbeid. Tenk gjennom hva slags problem eller utfordring dere ønsker å gjøre noe med.

I tillegg til å ha et overordnet mål for arbeidet, må dere også definere målgruppen. Hvem ønsker du å nå frem til? Prøv å begrense målgruppen så mye som mulig. Hva har disse personene, organisasjonene eller bedriftene til felles? Målgruppen kan velges ut i fra bestemte kriterier som alder, kjønn, bosted, kulturelle forhold og interesser.

Å gjennomføre en kampanje er en god måte å delegere arbeid på, og sørger for at dere har ekstra fokus et tema eller en sak.

Viktige steg i arbeidet med kampanjer

Hva vil dere si, og hvordan skal dere si det? Start med å definere budskapet. Det viktigste når dere bestemmer hvordan dere skal si noe, er at målgruppen og målet med kampanjen er i fokus. Mest sannsynlig kjenner dere godt til saken eller temaet, og det er derfor dere har valgt å ha en egen kampanje om det. En stor feil dere kan gjøre er at budskapet blir for komplisert og teknisk for målgruppen. Hold det enkelt, og test budskapet på noen som ikke har jobbet med kampanjen før (f.eks. venner eller familie).

Et godt budskap sørger for at målgruppen legger merker til det, og sitter igjen med en følelse av at dette er noe som er relevant for dem.

Planleggingsfasen er den viktigste delen i arbeidet, og det er viktig at dere har en plan for hvordan man skal utføre kampanjen. Start med å definere hvor lenge den skal vare og når startskuddet bør være. Ofte vil det være noen kostnader relatert til arbeidet, så sett opp et budsjett og finn ut hvor mye penger dere kan bruke.

Tenk gjennom hvilke kanaler dere ønsker å bruke (aviser, TV, Facebook, Instagram, TikTok). Nødvendigvis gjelder ikke «jo flere, jo bedre» i valg av kanaler.

Sett dato for kampanjeaktiviteter og hvem som skal gjennomføre det. Planlegg hvordan dere skal mobilisere og engasjere medlemsmassen til å være med i kampanjen.

Det kan også være lurt å vurdere om det er andre personer eller organisasjoner dere skal samarbeide med. Hvis dere er flere som har det samme målet, er det lettere å få oppmerksomhet og resultater.

Det er ikke alltid så lett å få oppmerksomhet rundt akkurat det dere er mest opptatt av. Det er mange som ønsker å nå samme målgrupppe som dere. Det er likevel noen grep dere kan gjøre for å ha større sjanse for å lykkes:

 • Gjør budskapet enkelt å forstå
 • Si det viktigste først
 • Vit hvem du snakker til
 • Vis at dere er unge folk som bryr dere
 • Spill på følelser og personlige historier
 • Bruk visuelle virkemidler som bilde eller film

Hvis dere har samarbeidspartnere som ønsker å nå samme mål, kan det være lurt å bruke hverandre til å skape enda mer synlighet om arbeidet.

Du kan lese mer om hvordan komme på i media (avis eller TV) her.

Etter å ha fått oppmerksomheten til målgruppen gjennom aktivitetene, er det viktig at dere på forhånd har planlagt hva som dere ønsker skal skje videre. For å lykkes må dere være klare til å respondere raskt når noen viser interesse. Ofte vil det være lurt i aktivitetene å ha en klar plan for hva slags handling dere ønsker en i målgruppen skal gjøre når dere først har klart å fått oppmerksomheten deres. Dette kalles for call-to-action.

Hvis noen leser et leserinnlegg du har fått publisert om temaet eller saken; hva skal den personen så gjøre? Da kan det for eksempel være bra å ha fremhevet mer informasjon om kampanjen på deres nettsider slik at dere klarer å holde på interessen og potensielt skape et engasjement. Skal målgruppen melde seg inn i organisasjonen eller signere en underskriftskampanje må dette komme klart frem.

Aldri gå i gang med et prosjekt uten å ha en plan om å få oppsummert og evaluert det i ettertid. Dette gjelder også for kampanjearbeid. For å finne ut hva dere har fått til, er det viktig å sette av tid til å reflektere over de valgene dere har tatt og hvor bra disse har fungert. Klarte dere å nå det overordnede målet som var satt?

I oppsummeringen kan det være lurt å lage en synlighetsrapport. Se gjennom alle kanaler dere har vært i og skriv ned data over hvor mange som har sett aktivitetene deres og reagert på den. Det finnes egne rapport fra sosiale medier som kan lastes ned, og dere kan enkelt finne ut hvor mange potensielle lesere som har sett f.eks. et leserinnlegg ved å finne ut hvor stort opplag den enkelte avisen har.

Å ha en god oppsummering vil gi mye lærdom som kan tas med inn i den neste kampanjen!

Eksempler på aktiviteter i en kampanje:

 • Stand
 • Aksjon
 • Sosiale medier
 • Plakat og flyers
 • Kurs
 • Foredrag
 • Leserinnlegg
 • Debatt
 • Annonsering i sosiale medier