Nestleder

Som nestleder har du mange spennende oppgaver, og sitter som regel i ledelsen i styret. Din viktigste oppgave er å hjelpe styreleder hvis det trengs, eller tre inn dersom leder ikke er til stede. Derfor bør du sette deg godt inn i både dine egne og styreleders oppgaver. Som nestleder er det også viktig at lederen i organisasjonen kan bruke deg til å få gode råd eller som sparringspartner.

En nestleder burde alltid være påkobla det som skjer i organisasjonen. Derfor er det viktig at du deltar på aktiviteter og i den daglige driften. Det gjør deg både tilgjengelig for medlemmer og styreleder.

Ansvarsområder som nestleder:

  • Være en del av ledelsen i organisasjonen sammen med leder
  • Kunne tre inn for leder ved behov
  • Bygge bro mellom leder og styremedlemmene i organisasjonen
  • Vanlige oppgaver som styremedlem

Spør meg!

Sebastian Hytten

Politisk rådgiver

sebastian@ungorg.no
Tlf.: 24 14 98 30

Skape godt samarbeid

En god nestleder gjør lederens oppgaver enklere. Det vil si at du tar ansvar for lederoppgaver hvis det trengs, og ellers følger opp dine egne oppgaver som en del av styret.

Det er viktig at du har et tillitsfullt forhold til din leder, samtidig som du har et godt forhold til de andre styremedlemmene. Denne balansen kan mange ganger være vanskelig, men det er en viktig del av jobben.

Være tilgjengelig

Som nestleder er du personen som resten av styret må kunne snakke med hvis de har frustrasjon eller andre ting som ikke er naturlig å ta opp direkte med styreleder.

Husk at du som nestleder også er et varslingspunkt for saker som gjelder leder. Det betyr at andre skal kunne komme til deg hvis de har en bekymring om lederen. Da er det viktig at du som nestleder oppleves som en trygg og tillitsfull person. Tenk på hvordan du kan sørge for at terskelen for å si ifra er så lav som mulig. Det er viktig at på forhånd du har tenkt over hvordan du skal håndtere slike henvendelser.