Økonomiansvarlig

Som økonomiansvarlig har du et at de viktigste vervene i organisasjonen din. Hvis organisasjonen skal kunne ha aktiviteter eller arrangementer, er dere avhengig av å ha en godt styrt økonomi. Du skal sørge for god økonomistyring.

Selv om dine hovedoppgaver er knytta til økonomi, er det viktig å vite at du ikke skal være alene om jobben med økonomi. Det er viktig at du alltid har tett dialog med leder og eventuelle andre i organisasjonen som jobber med økonomi.

Det er viktig å huske på at det er hele styret som er juridisk ansvarlige for økonomien i organisasjonen. Selv om du har hovedansvar for å følge den opp, er alle like mye ansvarlig for beslutninger som blir tatt.

Ansvarsområder:

  • Ha god oversikt over økonomien i organisasjonen
  • Sørge for gode økonomirutiner
  • Utarbeide budsjett i samarbeid med leder/ansatt
  • Føre regnskap i samarbeid med leder/ansatt
  • Søknader om penger i organisasjonen

Spør meg!

Sebastian Hytten

Politisk rådgiver

sebastian@ungorg.no
Tlf.: 24 14 98 30

Lag gode rutiner

Det viktigste du kan gjøre som økonomiansvarlig, er å lage gode rutiner. Både for dine egen arbeidsoppgaver og for alt økonomiarbeid i organisasjonen. Det kan ofte være lett å skyve på arbeidet til slutten av perioden, men det skaper bare problemer for deg selv.

Sørg for at du har jevnlige perioder der du oppdaterer budsjett og regnskap, og holder styret orientert om den økonomiske situasjonen. Dette skal du minimum gjøre fire ganger i året.

Vi har en egen del i denne kompetansebanken om økonomiarbeid. Den kan du sjekke ut her.