Revisjon

Revisjon er at noen andre enn den som har laget regnskapet, går over og kontrollerer det ferdige regnskapet. Alle regnskap bør sjekkes av noen andre enn den som har laget det. Den personen kalles en revisor.

Spør meg!

Agnes Nærland Viljugrein
Organisasjons- og arrangementskonsulent
agnes@ungorg.no
Tlf.: 24 14 98 30

Statsautorisert og registrert revisor?

En statsautorisert revisor er en som har mastergrad i regnskap og 3 års praksis. En registrert revisor er en med 3 års utdanning og minst C i alle fag.

I en vanlig organisasjon med et budsjett under 20 millioner eller 20 årsverk trenger man ingen av disse. Da holder det med at man velger en person i organisasjonen som fungerer som organisasjonens revisor. 

Mange støtteordninger krever likevel revisorgodkjent regnskap. Da er det viktig at du sjekker om revisoren må være autorisert.

Ofte kan det koste en del penger og kreve litt planlegging å få avtale med disse. Derfor bør man tidlig på året avtale dette og sette frister for når revisjonen må være klar. 

Hva gjør en revisor?

En revisors oppgave er å gå gjennom regnskapet og sjekke at det følger organisasjonens lover og vedtak.

Når revisor har gått gjennom regnskapet, skrives det en beretning til årsmøtet. Denne legges frem sammen sammen med regnskapet.

I beretningen skriver revisoren hvordan revisjonen er gjort, om regnskapet er ført i tråd med lover og regler, eller påpeker eventuelle mangler og korreksjoner til neste års regnskap. 

OBS! Husk å sette tydelige frister for revisor
En revisors oppgave er å gå gjennom regnskapet og sjekke at det følger organisasjonens lover og vedtak.

Når revisor har gått gjennom regnskapet, skrives det en beretning til årsmøtet. Denne legges frem sammen sammen med regnskapet.

I beretningen skriver revisoren hvordan revisjonen er gjort, om regnskapet er ført i tråd med lover og regler, eller påpeker eventuelle mangler og korreksjoner til neste års regnskap.

LES MER OM ØKONOMI

ØKONOMIRUTINER

God økonomistyring avgjør hvor mange aktiviteter og arrangementer man kan arrangere. Få tips til hvordan holde styr på økonomien her.

BUDSJETT

Budsjettet bestemmer hvordan pengene skal brukes. Få tips til hvordan du setter opp et godt budsjett her.

REGNSKAP

Regnskapet er en oversikt over hva organisasjonen har brukt penger på. Her finner du tips og mal for et godt regnskap.

SØKE OM PENGER

Få oversikt over de ulike støtteordningene du kan søke på her.

REVISJON

Revisjon er at noen andre enn den som har laget regnskapet, går over og kontrollerer det ferdige regnskapet. Les mer om ulike måter å gjøre det på her.

MISTANKE OM JUKS

Hva gjør du om du mistenker juks i økonomien?