Møteledelse

Det er viktig med en tydelig og nøytral møteleder. Dette er særlig viktig på årsmøter. Til årsmøter og andre store møter låner man ofte en møteleder fra en annen del av organisasjonen (f.eks. et annet fylkeslag) eller en annen frivillig organisasjon. Vi i UngOrg kan alltid lånes som møteledere hvis det trengs.

Spør meg!

Agnes Nærland Viljugrein
Organisasjons- og arrangementskonsulent
agnes@ungorg.no
Tlf.: 24 14 98 30

Forretningsorden

En forretningsorden er et dokument som sier noe om møtereglene på årsmøtet. Alle årsmøter må ha en forretningsorden, og den må passe med reglene i vedtektene. Forretningsorden vedtas i starten av møtet.

Rettigheter på et årsmøte:

 • Talerett – personen har rett til å ta ordet i sakene som diskuteres på møtet. 
 • Forslagsrett – personen har rett til å komme med forslag til vedtakene som skal gjøres på årsmøtet.
 • Stemmerett – personen har lov til å bestemme hva vedtaket skal bli.

Mange organisasjoner har regler som sier at styremedlemmene kun har tale- og forslagsrett på møtet, eller inviterer gjester til møtet som får talerett. Dette bestemmer dere selv.

Dette bør du ha med i en forretningsorden

En forretningsorden bør inneholde punkter om:

 • Hvem som får komme på årsmøtet. Her bør det skrives hvis det er forskjell på hvem som får møte, og hvem som får tale- forslags- og stemmerett. 
 • At møtelederen har rett til å foreslå at diskusjonen er ferdig, og frist for å levere forslag. 
 • Hvordan en deltaker på årsmøtet ber om å få dra eller søke permisjon fra møtet. 
 • Hvordan avstemninger gjøres. 
 • Hvordan man ber om ordet i møtet, og eventuelt hvordan man ber om ordet til dagsorden.
 • Hvor mange ganger man får ta ordet i en sak.
 • Taletid.
 • Frister.
 • Hva som skjer hvis det blir likt i en avstemning.
 • Hvordan man gjennomfører skriftlig avstemning.