Møteledelse

Det er viktig med en tydelig og nøytral møteleder. Dette er særlig viktig på årsmøter. Til årsmøter og andre store møter låner man ofte en møteleder fra en annen del av organisasjonen (f.eks. et annet fylkeslag) eller en annen frivillig organisasjon. I denne artikkelen kan du lese mer om god møteledelse.

Husk at vi i UngOrg alltid kan lånes som møteledere hvis det trengs.

Spør meg!

Viktor Moe Hegerberg

Organisasjons- og arrangementsrådgiver
viktor@ungorg.no

24 14 98 30

Forretningsorden

En forretningsorden er et dokument som sier noe om møtereglene på årsmøtet. Alle årsmøter må ha en forretningsorden, og den må passe med reglene i vedtektene. Forretningsorden vedtas i starten av møtet.

Rettigheter på et årsmøte:

 • Talerett – personen har rett til å ta ordet i sakene som diskuteres på møtet. 
 • Forslagsrett – personen har rett til å komme med forslag til vedtakene som skal gjøres på årsmøtet.
 • Stemmerett – personen har lov til å være med på å bestemme hva vedtaket skal bli.

Mange organisasjoner har regler som sier at styremedlemmene kun har tale- og forslagsrett på møtet, eller inviterer gjester til møtet som får talerett. Dette bestemmer dere selv.

Dette bør du ha med i en forretningsorden

En forretningsorden bør inneholde punkter om:

 • Hvem som får komme på årsmøtet. Her bør det skrives hvis det er forskjell på hvem som får møte, og hvem som får tale- forslags- og stemmerett. 
 • At møtelederen har rett til å foreslå at diskusjonen er ferdig, og hvilken frist som gjelder for å levere forslag. 
 • Hvordan en deltaker på årsmøtet ber om å få dra eller søke permisjon fra møtet. 
 • Hvordan avstemninger gjøres. 
 • Hvordan man ber om ordet i møtet, og eventuelt hvordan man ber om ordet til dagsorden.
 • Hvor mange ganger man får ta ordet i en sak.
 • Taletid.
 • Frister.
 • Hva som skjer hvis det blir likt i en avstemning.
 • Hvordan man gjennomfører skriftlig avstemning.

VÅRE ARTIKLER OM MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER

MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER

I en organisasjon er det mange møter og arrangementer som skal planlegges godt. Hvordan gjøre det best mulig?

MØTEINNKALLING

Det bør sendes formell innkalling til alle møter der det skal tas avgjørelser, som styremøter og årsmøter. Her kan du se hvordan du gjør det.

STYREMØTER

Hvordan få gode styremøter? Se mer her.

ÅRSMØTE

Årsmøtet er det viktigste møtet i organisasjonen, og det er viktig å planlegge det godt. Få noen tips til hvordan her.

MØTELEDELSE

En møteleder er viktig for et godt møte. Les mer om det her.

AVSTEMNINGER

Ulike måter å gjennomføre avstemning på.

REFERAT OG PROTOKOLL

Hva er forskjellen på referat og protokoll? Les mer her og bruk våre maler.