En trygg organisasjon

Å være frivillig i en organisasjon skal være gøy, hyggelig, gi venner og positive erfaringer for alle som er med. Derfor er det veldig viktig å jobbe for at organisasjonen er trygg for medlemmene, og at ingen opplever seksuelle krenkelser, mobbing, trakassering, grenseoverskridelser og overgrep eller vet hva de kan gjøre med det om det skjer. 

Spør meg!

Agnes Nærland Viljugrein
Organisasjons- og arrangementskonsulent
agnes@ungorg.no
Tlf.: 24 14 98 30

Å lage en inkluderende organisasjon

Forebygging er det viktigste man kan gjøre for å gjøre organisasjonen sin trygg. Da er det viktig å ha gode rutiner for å håndtere varslinger og alvorlige situasjoner, men også nok kunnskap hos alle tillitsvalgte. 

En stor utfordring i mange organisasjoner er at man ikke tenker at en alvorlig hendelse kan skje hos seg. Derfor er det helt avgjørende at alle har nok kunnskap til å både vite hva krenkelser og overskridelser kan være, og hvordan man håndterer dem.

Når det oppstår en hendelse

Alle organisasjoner må ha et godt system for håndtering av varslinger, og alle i organisasjonen må kjenne disse retningslinjene. Husk på at det kommer mange nye til i løpet av et år, og at det er viktig å gjøre alle oppmerksom på hvilke retningslinjer man har når de kommer. Vi anbefaler å bruke TRYGG! sine ressurser hvis dere skal utvikle egne retningslinjer for håndtering av varsler.

TRYGG! er en ressurs som er laget av Landsrådet for barne- og ungdomsorgansiasjoner (LNU) for alle som vil jobbe med å skape en trygg og inkluderende organisasjon. 

På trygg.lnu.no kan du finne ressurser til skoleringsverktøy, forslag til retningslinjer, hvordan du håndterer et varsel, hvordan du varsler og ressurser til arbeidet. 

Husk at dere alltid kan bruke oss i UngOrg til dette arbeidet hvis dere trenger støtte, eller hvis dere trenger råd i hvordan dere skal håndtere et varsel.