En trygg organisasjon

Å være frivillig i en organisasjon skal være gøy, hyggelig, gi venner og positive erfaringer for alle som er med. Derfor er det veldig viktig å jobbe for at organisasjonen er trygg for medlemmene, og at ingen opplever seksuelle krenkelser, mobbing, trakassering, grenseoverskridelser og overgrep, og at alle vet hva de kan gjøre med det hvis det skjer. 

Spør meg!

Agnes Nærland Viljugrein

Organisasjons- og arrangementsrådgiver

agnes@ungorg.no

24 14 98 30

Å lage en inkluderende organisasjon

Forebygging er det viktigste man kan gjøre for å gjøre organisasjonen sin trygg. Da er det viktig å ha gode rutiner for å håndtere varslinger og alvorlige situasjoner, men også nok kunnskap hos alle tillitsvalgte. 

En stor utfordring i mange organisasjoner er at man ikke tenker at en alvorlig hendelse kan skje hos seg. Derfor er det helt avgjørende at alle har nok kunnskap til å både vite hva krenkelser og overskridelser kan være, og hvordan man håndterer dem.

Når det oppstår en hendelse

Alle organisasjoner må ha et godt system for håndtering av varslinger, og alle i organisasjonen må kjenne disse retningslinjene. Husk på at det kommer mange nye til i løpet av et år, og at det er viktig å gjøre alle oppmerksom på hvilke retningslinjer man har når de kommer. Vi anbefaler å bruke TRYGG! sine ressurser hvis dere skal utvikle egne retningslinjer for håndtering av varsler.

TRYGG! er en ressurs som er laget av Landsrådet for barne- og ungdomsorgansiasjoner (LNU) for alle som vil jobbe med å skape en trygg og inkluderende organisasjon. 

trygg.lnu.no kan du finne ressurser til skoleringsverktøy, forslag til retningslinjer, hvordan du håndterer et varsel, hvordan du varsler og ressurser til arbeidet. 

Husk at dere alltid kan bruke oss i UngOrg til dette arbeidet hvis dere trenger støtte, eller hvis dere trenger råd i hvordan dere skal håndtere et varsel.

VÅRE ARTIKLER OM UTVIKLING

MEDIA

Det kan være at media ringer når noe skjer, og da er det greit å være forberedt. Det kan du bli her.

MEDLEMSARBEID

Å få flere medlemmer i organisasjonen er noe av det som tar aller mest tid. Dette er noe som med jobbes med over tid. Her kan du lese mer om ulike måter å rekruttere på.

UNIVERSELL UTFORMING

Kan alle delta på arrangementer og aktiviteter i din organisasjon? Her kan du lese mer om hvordan du gjør organisasjonen mer tilgjengelig.

SØKE OM TILLATELSE

Ulike aktiviteter og arrangementer krever at man søker om tillatelse for å kunne gjennomføre dem. Her kan du lese mer om hvordan dere gjør det.

EN TRYGGERE ORGANISASJON

Her kan du lese om hvordan dere kan jobbe for å gjøre organisasjonen tryggere for alle som er med i den.