Neste frist

31. august 2020

Til hva

Aktivitet i perioden 1. september – 31. desember 2020

For hvem

Organisasjoner i Oslo

Tilskudd

Opp til 100 000 kr. per organisasjon

UngOrgs aktivitetstilskudd 2020!

UngOrgs aktivitetstilskudd 2020 er en tilskuddsordning for frivillige organisasjoner i Oslo, og skal bidra til mer aktivitet for barn og unge i Oslo. Midlene er gitt til UngOrg fra Oslo kommune i forbindelse med koronakrisen, og UngOrg har fått i oppgave å dele ut tilskuddet for å sørge for mer aktivitet i Oslos frivillighet i 2020.

I to runder kan det søkes om til sammen nesten 2 millioner kroner. På denne nettsiden finner du all informasjon du trenger for å søke, hva slags aktiviteter som kan motta tilskudd og svar på spørsmål du måtte ha.

En del av tilskuddsmidlene er ment for aktiviteter i sommer. Derfor har denne tilskuddsordningen to søknadsfrister: Den første 18. juli og den andre 31. august.

 • I første runde deler vi ut 750 000 kroner til aktiviteter som skal gjennomføres mellom 1. juli og 31. august.
 • I andre runde deler vi ut 1,2 millioner kroner til aktiviteter som skal gjennomføres mellom 1. september og 31. desember

Vi har ingen grense på hvor mange aktiviteter det går an å søke på, så dere kan søke på så mange dere vil! Det viktigste å vite er at ingen organisasjon kan motta mer enn 100.000 kr i tilskudd til sammen.

Hvis du er en organisasjon som driver med idrett eller kulturaktiviteter er det greit å opplyse om at denne tilskuddsordninga ikke er for deg – fordi det finnes andre! For kulturrelaterte aktiviteter viser vi til Oslo Musikkråd, og for idretten viser vi til Oslo Idrettskrets.

Hvilke aktiviteter støttes?

Målet med denne tilskuddsordningen er å øke aktivitetsnivået i frivillige organisasjon for barn og unge. Derfor kan din organisasjon søke om tilskudd til akkurat de aktivitetene som dere har lyst til å gjennomføre!
Vi vurderer søknadene etter hvert av disse prioriterte kriteriene, og enhver søknad må oppfylle minst to kriterier:

 1. Er for barn og unge
 2. Er er gratis og åpen
 3. Inkluderer barn og unge i utarbeidelse og gjennomføring
 4. Styrker organisasjonens bærekraft og rekruttering på lang sikt
 5. Stimulerer til nyskaping, inkludering og økt mangfold
Kontaktperson

Agnes Nærland Viljugrein

Organisasjons- og arrangementskonsulent

agnes@ungorg.no

41 69 55 79

Søknadsrunde 1:

– aktivitet mellom 1. juli – 31. august 2020

Oppsummering:

 • Åpent for søknader: 1. juli til og med 18. juli 2020
 • Datoer for aktiviteter: 1. juli til og med 31. august 2020
 • Tilskuddet blir fordelt: 23. juli 2020
 • Frist for å godkjenne tilsagn: 3. august 2020
 • Utbetaling av tilskudd: 5. august 2020

Søknadsrunde 2:

– aktivitet mellom 1. september – 31. desember 2020

Oppsummering:

 • Åpent for søknader: 20. juli til og med 31. august 2020
 • Datoer for aktiviteter: 1. september til og med 31. desember 2020
 • Tilskuddet blir fordelt: 10. september 2020
 • Frist for å godkjenne tilsagn: 21. september 2020
 • Utbetaling av tilskudd: 23. september 2020