Politikk i Oslo

Lurer du på hvordan du får gjennomslag for din hjertesak? I denne saken forklarer vi alle skrittene på veien mot et politisk gjennomslag, så les gjerne den saken først. I denne saken bruker vi tid på å forklare hvordan Oslo skiller seg fra Stortinget og andre fylker og kommuner. I tillegg gir vi deg noen tips og triks i veien på å få gjennomslag for saken du er brenner for.

Spør meg!

Sebastian Hytten

Politisk rådgiver

sebastian@ungorg.no
Tlf.: 24 14 98 30

Oslo er ikke som andre kommuner og fylker

Oslo er det eneste fylket i Norge som er både fylke og kommune. Oslo bystyre fungerer derfor både som fylkestinget og kommunestyret i Oslo. Du kan se for deg at man har tatt alle oppgaver som både et fylkesting og et kommunestyre har og gitt de til ett organ: Oslo bystyre.

For å styre en så stor kommune har man en litt annen ansvarsfordeling enn de fleste andre kommuner og fylker. Alle partiene som stiller til valg, stiller med kandidater til bystyret. I bystyret i Oslo sitter det 59 representanter fra de ulike partiene. Her kan du finne en oversikt over alle representantene som er valgt inn i Oslo bystyre fram til høsten 2027.

Det er flertallet i bystyret som får bestemme hvilke partier som får danne byråd. Byrådet er de som legger frem saker for bystyret, foreslår et budsjett og har ansvaret for å følge opp vedtakene til bystyret. Du kan tenke at bystyret i Oslo fungerer litt som Stortinget og at byrådet fungerer som regjeringen.

I tillegg til dette har hver bydel i Oslo har et eget bydelsutvalg som tar avgjørelser i mer lokale spørsmål. Det kan for eksempel være fritidstilbud og fritidsklubber, grøntområder i nærmiljøet eller gi svar på byutviklingsprosjekt i bydelen. Når det er lokalvalg i Oslo stemmer vi på hvem som skal sitte i bystyret og i bydelsutvalget i bydelen vi bor i.

Bystyret
Fungerer som “Oslos Storting”, og er satt sammen av 59 representanter fra de ulike partiene. Bystyret det høyeste organet i Oslo og byens aller høyeste myndighet. Vedtakene som gjøres i bystyret følges opp av byrådet.

Byrådet
Fungerer som “Oslos regjering”. Det er et flertall i bystyret som bestemmer hvilke partier som får danne byråd. Byrådet har i oppgave å følge opp vedtakene i bystyret og styre byen.

Bydelsutvalg
Tar avgjørelser i lokale politiske spørsmål. I Oslo finnes det 15 bydeler og hvert bydelsutvalg består av folkevalgte representanter. Når det er lokalvalg i Oslo stemmer vi på hvem som skal representere oss i Oslo bystyret og i bydelen der vi bor.

Hvilke saker er det egentlig Oslo bystyre bestemmer over?

I utgangspunktet kan du se for deg at Oslo bystyre bestemmer over alle saker som angår Oslo, men som ikke er internasjonale, nasjonale eller så lokale at de avgjøres i et bydelsutvalg. For å gjøre det litt lettere har vi satt opp dette skjemaet som litt tydeligere kan vise deg hva slags saker som er relevante i Oslo:

Bydelsutvalg Bystyret Stortinget
 • Gi mer penger til fritidsklubbene i bydel Nordstrand
 • Ruste opp lekeplassene på Schous plass på Grünerløkka
 • Ansatt flere i hjemmetjenesten i bydel Frogner
 • Flere sommerjobber i bydel Søndre Nordstrand
 • Bygge flere sykkelveier i Oslo
 • Mer penger til barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo 
 • Inntaksordning til de videregående skolene i Oslo
 • Flere avganger med kollektivtransport i Oslo
 • Søke om prøveprosjekt med stemmerett for 16-åringer av regjeringa
 • Flere helsesykepleiere i skolehelsetjenesten
 • Internasjonalt forbud mot atomvåpen
 • Nasjonal transportplan
 • Stemmerett for 16-åringer
 • Øke stipendet på yrkesfag
 • Fraværsgrensa

Som du ser er det ikke alltid lett å være helt sikker på hvem som tar den endelige avgjørelsen, og det kan variere fra sak til sak. Noen saker skjer også i samarbeid mellom bydelene og kommunen eller med kommunen og staten. 

Hvis du har en sak du vil jobbe med, men er usikker på hvilket nivå den er aktuell for, kan du alltid ta kontakt med oss i UngOrg. Send oss en epost på organisasjon@ungorg.no, ta kontakt på sosiale medier eller kom innom senteret vårt i Møllergata 3.

Partiprogram og byrådserklæring

Når du skal jobbe med en sak du er opptatt av, er et godt utgangspunkt å finne ut hva partiene i bystyret mener om saken din. Alle partiene som sitter i Oslo bystyre går til valg på et partiprogram. De er lette å søke opp på nettet, bare husk å sjekke at programmet til partiet gjelder for Oslo og for perioden 2023 – 2027. 

For perioden 2023 – 2027 er det partiene Høyre og Venstre som sitter i byrådet. Når partiene blir enige om å sitte i byråd sammen lager de en avtale om hvilken politikk de vil styre Oslo på. Denne avtalen kalles en byrådserklæring, og byrådserklæringen for 2023 – 2027 kan du finne her. 

Det er byrådserklæringen som utgjør politikken til byrådet og som de har sagt at de vil styre etter de neste fire årene. Derfor kan det være lurt å sjekke om din sak samsvarer eller passer inn med noen av punktene i byrådserklæringen. En oversikt over hvilke personer som sitter i byrådet kan du finne her. 

Selv om Høyre og Venstre utgjør byrådet i Oslo, har de ikke flertall i bystyret. Høyre og Venstre har en samarbeidsavtale med KRF og FRP. Derfor er det ikke selvsagt at det alltid blir sånn som byrådet vil. For å få flertall i Oslo bystyre trenger man 30 stemmer. Til høyre kan du telle deg frem til hvilke partier som er mange nok til å kunne danne flertall i ulike saker. 

Parti Representanter
Høyre 20
Arbeiderpartiet 11
Miljøpartiet De Grønne 6
Sosialistisk Venstreparti 6
Venstre 6
Rødt 4
Fremskrittspartiet 3
Kristelig Folkeparti 1
Partiet Sentrum 1
Uavhengig 1

Okei, jeg har en sak som jeg vet Oslo bystyre har ansvaret for. Hvordan går jeg fram? 

Nå skal vi gå gjennom prosessen med å få bystyret i Oslo til å jobbe med saken din. Hvis du trenger tips og triks for å få gjennomslag generelt, bør du se på denne saken vi har skrevet om akkurat det. Den passer godt uansett hvor du vil påvirke. Videre vil vi skrive litt mer konkret om hvordan dette fungerer i Oslo bystyre.

Det første spørsmålet du må stille deg for å vite hvor du skal starte, er hva slags sak er saken min? Det er fordi noen typer saker har egne prosesser.

Hvis saken din handler om et formål som bør få mer penger, er saken din en budsjettsak. Budsjettarbeidet i Oslo starter på våren hvert år, og byrådet legger frem et forslag til budsjett for bystyret i september. Det kan være lurt å prøve å påvirke byrådet allerede før budsjettet er lagt fram. Når budsjettet er overlevert fra byrådet til bystyret, forhandler alle bystyrepartiene om ulike prioriteringer. 

I Oslo har Høyre og Venstre en avtale med KRF og FRP om å prøve å komme til enighet om et budsjett hvert år. Det endelige budsjettet vedtas i desember hvert år. 

Hvis ikke saken din er en budsjettsak kan det være lurt å finne ut om saken eller temaet har vært behandlet før. På kommunens nettsider kan du søke i eInnsyn, som er en oversikt over alle saker i Oslo kommune. Ulempen med eInnsyn er at det ligger så mye saker der at det kan være vanskelig å finne frem. Ikke nøl med å ta kontakt med oss i UngOrg hvis vi kan hjelpe organisasjonen din med å undersøke din sak. 

Hvis saken din enten må fremmes for bystyret, eller du vil påvirke en sak som er oppe til behandling, må du finne ut hvilket utvalg saken din skal opp i. Utvalgene i bystyret er delt inn i ulike kategorier: 

 • Finansutvalget
  (Behandler saker om økonomi, investeringer, næringsliv, arbeidsliv og får noen ganger saker som også har vært innom de andre utvalgene for å vurdere de økonomiske eller juridiske konsekvensene)
 • Byutviklingsutvalget
  (Behandler reguleringssaker, kommuneplanen og byggesaker)
 • Kultur- og utdanningsutvalget
  (Behandler saker om skole, barnehage, kultur og frivillighet.)
 • Helse- og sosialutvalget
  (Behandler saker som handler som helse, oppvekst, rus, eldre og har ansvaret for Oslos 15 bydeler)
 • Miljø- og samferdselsutvalget
  (Behandler saker som handler om kollektivtrafikk, parkeringsplasser, trafikksikkerhet og noen idrettssaker)

Utvalgenes jobb er å forberede saken før bystyremøtet og foreslå en innstilling som bystyret kan vedta. Hvis du har en sak du vil påvirke er det lurt å ta kontakt med politikerne allerede før utvalgsmøtet skal diskutere saken din, slik at du er tidlig ute i prosessen. En god måte å gjøre det på i Oslo er å finne en politisk representant som sitter i utvalget der saken din skal tas opp, sende en epost eller be om et møte for å legge den frem. 

Barne- og ungdomsmedvirkning

Alle UngOrgs medlemsorganisasjoner har også en annen mulighet til å foreslå saker som skal opp til behandling i bystyret. Hver organisasjon kan nemlig sende to representanter på Ungdommens bystyremøte, et arrangement som arrangeres av UngOrg hvert år. Ungdommens bystyremøte består av representanter fra elevråd, ungdomsråd og barne- og ungdomsorganisasjonene, og vedtar fem saker som sendes til behandling i bystyret. Hvis du lurer på når Ungdommens bystyremøte arrangeres neste gang kan du sende en epost til organisasjon@ungorg.no eller sjekke ut www.ungmed.no.

Sentralt Ungdomsråd i Oslo er ungdomsrådet i Oslo kommune. De skal sørge for at barn og unge blir hørt og tatt på alvor i saker som angår dem, og gir sitt syn i saker som skal opp i bystyret. Hvis du er ung og har en sterk mening om en sak i bystyret, kan du ta kontakt med Sentralt Ungdomsråd.

VÅRE ARTIKLER OM POLITISK ARBEID

HOLDE GODE TALER

Å holde gode taler handler mye om forberedelse. Les mer her om hvordan du mestrer en god tale.

HVORDAN KOMME PÅ I MEDIA

Les mer om hvordan dere kan få en sak på trykk.

HVORDAN SKRIVE LESERINNLEGG

Lær hvordan du skriver leserinnlegg som overbeviser.

POLITISK PÅVIRKNING

Hvordan få politisk gjennomslag?

POLITIKK I OSLO

Hvordan er Oslopolitikken bygd opp?

DEBATTEKNIKK

Skal du i debatt? Da har vi tips til hvordan du kan forberede deg.

AKSJONISME

Få tips til hvordan dere kan gjennomføre en aksjon her!