Universell utforming

Hvordan sikre at alle kan delta på deres arrangement og møter er et viktig spørsmål som alle organisasjoner må ha et svar på. Ved å sette universell utforming i fokus, kan dere bli en enda mer inkluderende organisasjon hvor alle kan trives og være engasjert. Det viktigste dere kan gjøre er å:

 • kartlegge status for universell utforming i deres organisasjon.
 • lær mer om hva universell utforming er.
 • finn langvarige universelle løsninger i stedet for kortvarige løsninger.

Spør meg!

Agnes Nærland Viljugrein
Organisasjons- og arrangementskonsulent
agnes@ungorg.no
Tlf.: 24 14 98 30

Universell utforming er nødvendig for noen – og bra for alle

Universell utforming handler om å utforme omgivelser og produkt på en måte som gjør at de kan brukes av alle mennesker, uten at det er behov for ytterligere tilpasning. Det betyr å tilrettelegge på en måte som gjør det tilgjengelig for alle. Det er faktisk ulovlig å ikke gjøre dette, da det bryter med lov om forbud mot diskriminering

En av hovedårsakene til at mennesker med funksjonsnedsettelse ikke deltar på arrangement er mangelen av universell utforming. Det er også en utfordring at organisasjoner ikke er gode nok til å informere om hvilke universelle løsninger som er iverksatt.

Man bør i så stor grad som mulig prøve å finne universelle løsninger, i stedet for spesialtiltak som kan være stigmatiserende. Universelle løsninger er nødvendig for noen og bra for alle.

Det finnes mange usynlige funksjonsnedsettelser

For å kunne legge til rette for alle, er dere nødt til å kjenne til hvilke funksjonsnedsettelser som finnes. Personer med nedsatt funksjonsevne blir ofte delt inn i fem hovedgrupper:

 • Personer med synshemming
 • Personer med bevegelseshemming
 • Personer med hørselshemming
 • Personer med utviklingshemming
 • Personer med psykososiale funksjonsnedsettelser

Mange av disse funksjonsnedsettelsene er umulige å se på en person. Har dere kunnskap om disse gruppene, kan dere jobbe mer strukturert med utformingen av deres arrangement uten at dere setter enkeltperson i en ubehagelig situasjon. Husk at dere ikke skal iverksette spesialtiltak, men bruke tid og ressurser på å finne universelle løsninger. Likevel er et spesialtiltak bedre enn ingen tiltak.

Forslag til øvelse på styremøte
Del dere opp i grupper. Anbefalt med mellom fire til seks personer i hver gruppe. Gi hver gruppe lego, penn og papir. Øvelsen går ut på å visualisere arrangementet med lego, og bruke dem til å se hvilke utfordringer som kan oppstå og finne konkrete løsninger.

 1. Lag arrangementet med lego
 2. Diskuter følgende spørsmål
  • Hvor kan det oppstå utfordringer for de med en funksjonsnedsettelse?
  • Hvilke tiltak foreslår dere å innføre?
  • Hvilke positive sider har disse tiltakene for alle?
 3. Legg frem svarene for alle på møtet
 4. Ha en felles diskusjon og bli enige om hvilke tiltak som skal gjennomføres
 5. Velg hvem som har ansvaret for å gjennomføre tiltakene

Tid: Ca. 45-60 minutter.

Informer om at dere er en universell organisasjon

Selv om dere har mange gode universelle løsninger, vil det potensielt være mange med nedsatt funksjonsevne som ikke deltar fordi de ikke vet hvor tilrettelagt arrangementet deres er.

Dere må sørge for at informasjonen er lett tilgjengelig, og inneholder opplysninger om hvilke universelle løsninger dere har på arrangementet eller møtet. Har dere et større arrangement, som en sommerleir, bør for eksempel kartet inneholde informasjon om hvilke områder som er tilrettelagt.

Sjekkliste for å vurdere om arrangementet er tilrettelagt for alle

Denne listen er utarbeidet av Norske Konsertarrangører som en del av deres tilgjengelighetsmerke. Tilgjengelighetsmerket er en sertifisering for kunst- og kulturarrangører som har god tilgjengelighet på sine arrangement.

Midler til universell utforming
Å sette i gang et omfattende arbeid med universell utforming av deres organisasjon, kan bety at dere er nødt til å gjøre noen større investeringer. For at økonomi ikke skal være en unnskyldning for at dere skal kunne inkludere flere, har vi funnet noen eksempler på støtteordninger som kan være aktuelle å lese mer om:

Universell utforming av digitale møter

Selv om dere har mange gode universelle løsninger, vil det potensielt være mange med nedsatt funksjonsevne som ikke deltar fordi de ikke vet hvor tilrettelagt arrangementet deres er.

Dere må sørge for at informasjonen er lett tilgjengelig, og inneholder opplysninger om hvilke universelle løsninger dere har på arrangementet eller møtet. Har dere et større arrangement, som en sommerleir, bør for eksempel kartet inneholde informasjon om hvilke områder som er tilrettelagt.