Styreleder

Som leder har du det øverste ansvaret i organisasjonen, og det er du som leder styret. Din oppgave er å sørge for at alle i styret gjør sine oppgaver, kalle inn til styremøter og lede møtene. I tillegg har du det øverste ansvaret for driften av organisasjonen og i å følge opp den daglige ledelsen. Dessuten er det gjerne naturlig at det er du som uttaler deg i saker på vegne av organisasjonen.

Ansvarsområder for en styreleder:

 • Lede organisasjonen fra dag til dag
 • Lede styremøtene
 • Delegere ansvar i styret
 • Tale på vegne av organisasjonen
 • Motivere og inspirere andre
 • Bygge lag

Spør meg!

Sebastian Hytten

Politisk rådgiver

sebastian@ungorg.no
Tlf.: 24 14 98 30

Delegere styrearbeid

Som styreleder så leder du styrearbeidet. Din oppgave er å sørge for at styret får gjort det de skal, men også at styremedlemmene triver med oppgavene sine. På den måten gir styrearbeidet mersmak for de som deltar.

En av de viktigste oppgavene for en styreleder er å delegere. Delegere handler om å gi noen andre oppgaven å gjøre et arbeid eller løse en utfordring.

Styremedlemmer har som regel forskjellige bakgrunner og er gode på forskjellige ting. En god styreleder klarer å spille på dette og sørge for at styremedlemmene har oppgaver som passer dem.

Leder blir man fordi man vil ta ansvar, men som leder må du lære deg å gi andre ansvar.

Hvordan bygge gode lag?

 1. Sjekk at alle har oppgaver å gjøre som motiverer dem
 2. Del alltid informasjon med alle i hele styret
 3. Gi skryt og feire seiere i fellesskap
 4. Ta med alle i det sosiale utenfor møtene
 5. Tør å la de andre prøve å feile

Ingen styreledere er perfekte

Du lærer underveis, heldigvis!

I denne listen kan du finne sju punkter som regnes som klassiske feller en styreleder kan havne i. Som regel er det ingen som gjør disse tingene 100 %, men kanskje du gjør noen av dem innimellom. Hvis du er styreleder kan du bruke punktene til å tenke over hvordan du er som styreleder, og om det er sider av deg selv du kanskje skulle justert.

En dominerende leder vet alltid best selv. Hen lytter ikke til de andre styremedlemmene sine innspill, overdøver det de andre kommer med og overstyrer i styrearbeidet. Hvis du oppfører deg på den måten, klarer du ikke inkludere andre personer, og det blir liten verdi å delta i styrearbeidet for de andre styremedlemmene.

Pass på at du ikke lar dine meninger dominere alt arbeidet, selv når du er uenig. En styreleders oppgave er å sørge for at alle i styret føler seg hørt og ivaretatt.

Som styreleder har du et ansvar for å følge opp arbeidsoppgavene dine. Noen dager kan være tyngre enn andre, men du er likevel nødt til å gjøre din del av jobben. Styreledere som lar arbeidet i organisasjonen skure, ikke bidrar der det trengs eller som er «for bra» for oppgaver, gjør ikke en del av jobben sin.

Hvis du er usikker på om du er motivert nok for arbeidet, kan det være lurt å ta en pust i bakken og finne ut hva som kan motiverer deg til å fullføre arbeidet.

En styreleder som ikke følger opp de andre styremedlemmene, glemmer hvor viktig det er å støtte de andre. Selv om oppgavene er fordelt i styret, er det viktig at du som styreleder følger opp at alle har nødvendig kunnskap og motivasjon til å få dem gjort.

I tillegg er det viktig at du involverer de andre styremedlemmene i oppgavene dine, og lar de bidra inn i ditt arbeid.

En for selvopptatt leder glemmer fellesskapet i styret og organisasjonen. Selv om du er ansiktet utad for organisasjonen, er styrearbeidet noe dere må og skal gjøre i lag. Det er viktig at du husker på å løfte frem enkeltpersoner som gjør noe bra og lar de få mulighet til å utvikle seg.

Selv om styrearbeidet ofte har mange formelle saker og prosesser, er det viktig at du som styreleder husker på å motivere resten av styret ditt. Å kjefte på de andre medlemmene i organisasjonen fungerer som regel veldig dårlig.

Ikke fokuser på det som gå dårlig, men hjelp styret ditt med å lære av feilene de har gjort. Din jobb er å sørge for at alle er motivert til å gjøre jobben dere skal gjøre sammen.

Som styreleder er det viktig at det er rom for å gi deg tilbakemeldinger eller kritikk ved behov. Noen ganger kan det oppleves urettferdig, eller man kan kjenne seg veldig alene i kritikken. Det er likevel en del av jobben som leder.

Dessuten er det viktig for å vite at man ivaretar andres ønsker, og leder organisasjonen på riktig måte. Har du tenkt over om det er nok rom for at andre kan gi deg tilbakemeldinger? Hvordan opplever du det hvis andre i styret gir deg kritikk for en jobb du har gjort?

Pass på at du som styreleder ikke blir for «bra» for enkelte oppgaver. Tvert imot – som styreleder bør du alltid kunne bidra der det trengs. Enten det gjelder å rydde opp etter et pizzamøte, være med på standsaksjoner eller rigge klart til et arrangement.

Hvis ikke du går foran som et godt forbilde, kommer ingen andre til å gidde å gjøre jobben heller. Du er et forbilde for hvordan du vil at resten av organisasjonen skal være. Ha det i bakhodet!