Styremedlem

Som styremedlem sitter du i styret som regel uten eget ansvarsområde. Du er like mye ansvarlig som de andre og skal kunne påvirke beslutninger på lik linje som alle andre.

Du må være med på å gjøre en del av jobben som styremedlem, men med på kjøpet får man ofte gode venner og minner man tar vare på resten av livet. Å være styremedlem er en god mulighet til å lære masse nytt og utvikle seg selv i samarbeid med andre.

Ansvarsområder:

  • Ta beslutninger sammen med resten av styret
  • Stille forberedt til styremøtene
  • Ta på seg oppgaver og ansvar
  • Juridisk ansvarlig for organisasjonen

Spør meg!

Sebastian Hytten

Politisk rådgiver

sebastian@ungorg.no
Tlf.: 24 14 98 30

Et styre svarer til årsmøte

Styret blir valgt av årsmøtet i organisasjonen, og i bunn og grunn er det vedtakene på årsmøtet som et styre skal svare til. Som regel har årsmøtet vedtatt noen mål, handlingsplaner eller retningslinjer for arbeidet som skal skje i løpet av året, og det er styret som skal jobbe for å oppfylle de målene. Samtidig er det styret som selv bestemmer hvordan vedtakene skal følges opp, og på den måten kan du som styremedlem påvirke mange avgjørelser.

Still forberedet

Som styremedlem er det din jobb å stille forberedt på alle styremøtene. Samtidig kan du forvente å få sakspapirer og andre relevante dokumenter i tide til møtene. Hvis ikke du har satt deg godt nok inn i sakene som skal behandles, kan du ikke bidra på styremøtene slik det forventes av deg. Bidra i diskusjoner, og husk å melde deg til å kunne ta på deg ansvar i etterkant av møtene.

Juridisk ansvar

Det kan være greit å vite at et styremedlem også er juridisk ansvarlig for organisasjonen, på lik linje med resten av styret. Dette ansvaret er det altså ikke bare styreleder eller økonomiansvarlig som har alene, men hele styret i fellesskap. Det betyr at du også har en plikt til å følge med og varsle dersom du ser noe som ikke virker riktig, og sørge for at det blir fulgt opp. Det holder ikke å stemme imot en sak eller være avholdende for å slippe et sånt ansvar. Den eneste måten å si fra seg et juridisk ansvar på, er å trekke seg fra styret.