Ledernettverk

Som leder i en frivillig organisasjon møter man stadig på utfordringer, og noen ganger kan lederrollen kjennes litt ensom. Da er det fint å ha et nettverk å lene seg på, lære av og finne gode løsninger sammen med.

Nå tilbyr vi et nettverk der du får muligheten til å bli kjent med andre ledere i UngOrgs medlemsorganisasjoner i samme rolle som deg.

Gjennom nettverket får du mulighet til å uvikle egne lederegenskaper, diskutere problemstillinger i din organisasjon sammen med andre i samme rolle, og utvikle deg innenfor temaer i organisasjonslivet.

Spør meg!

Agnes Nærland Viljugrein
Organisasjons- og arrangementskonsulent
agnes@ungorg.no
Tlf.: 24 14 98 30

Dette er ledernettverket

UngOrgs ledernettverk består av: 

  • To hovedsamlinger høsten 2021. Disse samlingene må alle deltakere i nettverket delta på.
  • Kortere «innsjekk»-møter i perioden på maks 1 time etter behov og interesse.
  • En avslutning og oppsummering i november.

Temaer for samlingene:
Disse velger vi ut ifra innspillene til deltakerne. For å få til et så godt og tilpasset nettverk som mulig, er det derfor viktig at du er konkret i påmeldingsskjemaet om hva du ønsker å få ut av nettverket for deg.

Utover dette er det naturlig at vi er innom typiske temaer som ledelse, ansvar og håndtering av vanskelige situasjoner.

 

Hva får du ut av å delta i UngOrgs ledernettverk?

Du blir tryggere på hva god ledelse innebærer, hvordan man kan drive med god ledelse i praksis og kan diskutere lederrollen sammen med andre i Oslos barne- og ungdomsfrivillighet.

I UngOrgs ledernettverk blir du kjent med andre ledere fra andre organisasjoner. Det er en fin måte å utvide eget nettverk på, samtidig som du blir kjent med mennesker du kanskje tar kontakt med også etter at nettverket er ferdig.

Som leder kan man møte på et mangfold av utfordringer. Når det brenner på dass er det godt å vite at man er forberedt på å håndtere det, og dette nettverket er til for å hjelpe deg med akkurat det!

Barne- og ungdomsfrivilligheten i Oslo er veldig mangfoldig, men den har også mange likhetstrekk. Å kunne lære av andre organisasjoner er en unik måte å utvikle seg selv på som man ikke får muligheten til i egen organisasjon.