Ledernettverk

Som leder i en frivillig organisasjon møter man stadig på utfordringer, og noen ganger kan lederrollen kjennes litt ensom. Da er det fint å ha et nettverk å lene seg på, lære av og finne gode løsninger sammen med.

Nå tilbyr vi et nettverk der du får muligheten til å bli kjent med andre ledere i UngOrgs medlemsorganisasjoner i samme rolle som deg.

Gjennom nettverket får du mulighet til å uvikle egne lederegenskaper, diskutere problemstillinger i din organisasjon sammen med andre i samme rolle, og utvikle deg innenfor temaer i organisasjonslivet.

Spør meg!

Agnes Nærland Viljugrein
Organisasjons- og arrangementskonsulent
agnes@ungorg.no
Tlf.: 24 14 98 30

Dette er ledernettverket

UngOrgs ledernettverk består av: 

  • 3 samlinger høsten 2021.
  • Alle samlingene vil ha egne temaer, hvor deltakerne får muligheten til å lære noe nytt sammen med andre ledere fra lignende organisasjoner.
  • Samlingene varer i to timer. 

Temaer for samlingene:

  1. Ledelse: I løpet av den første samlingen vil deltakerne få diskutert hva det vil si å være en god leder, hvordan man kan pleie egen og andres motivasjon og bli kjent med andre organisasjoner i Oslo hvor deltakerne kan lære av hverandre. Dato: 05.10.
  2. Når noe går galt: Hva gjør du som leder når ting skjærer seg? I denne samlingen vil vi diskutere krisehåndtering, krisekommunikasjon, mediearbeid og hvordan forholde seg til en varslingsprosess. Dato: 01.11
  3. Langsiktig planlegging: En viktig del av det å være leder er å kunne ta ting som dukker opp på strak arm. Men man må også kunne se de lange linjene, og tenke langt fram i tid. I denne samlingen vil vi derfor diskutere hvordan en kan jobbe for å utvikle sin organisasjon etter koronapandemien, lage strategier og sørge for at man ikke mister for mye erfaring i utskiftninger blant de frivillige. Dato: 10.11.

Samlingene vil være på UngOrgs kontorer, Møllergata 3d.

Dato for høstens samlinger:

  • 05. oktober kl. 17-19: Ledelse
  • 01. november kl. 17-19: «Når noe går galt»
  • 10. november kl. 17-19: Langsiktig planlegging, avslutning.

Alle samlingene finner sted på UngInfo-senteret i Møllergata 3D.

Hva får du ut av å delta i UngOrgs ledernettverk?

Du blir tryggere på hva god ledelse innebærer, hvordan man kan drive med god ledelse i praksis og kan diskutere lederrollen sammen med andre i Oslos barne- og ungdomsfrivillighet.

I UngOrgs ledernettverk blir du kjent med andre ledere fra andre organisasjoner. Det er en fin måte å utvide eget nettverk på, samtidig som du blir kjent med mennesker du kanskje tar kontakt med også etter at nettverket er ferdig.

Som leder kan man møte på et mangfold av utfordringer. Når det brenner på dass er det godt å vite at man er forberedt på å håndtere det, og dette nettverket er til for å hjelpe deg med akkurat det!

Barne- og ungdomsfrivilligheten i Oslo er veldig mangfoldig, men den har også mange likhetstrekk. Å kunne lære av andre organisasjoner er en unik måte å utvikle seg selv på som man ikke får muligheten til i egen organisasjon.