UngOrgs ledernettverk

Som leder i en frivillig organisasjon møter man stadig på utfordringer, og noen ganger kan lederrollen kjennes litt ensom. Da er det fint å ha et nettverk å lene seg på, lære av og finne gode løsninger sammen med.

Vi fortsetter høstens suksess, og tilbyr igjen et nettverk der du får mulighet til å bli kjent med andre unge ledere i UngOrgs medlemsorganisasjoner.

Gjennom nettverket får du mulighet til å utvikle egne lederegenskaper, diskutere problemstillinger i din organisasjon sammen med andre i samme rolle, og utvikle deg innenfor temaer i organisasjonslivet.

Påmeldingsfrist: 31.03.2022

Les mer om styrelederrollen her.

Spør meg!

Victoria Opheim Galåen
Styreleder i UngOrg
victoria@ungorg.no
Tlf.: 98 83 45 23

Dette er ledernettverket

UngOrgs ledernettverk består av: 

 • 4 samlinger høsten 2022.
 • Alle samlingene vil ha egne temaer, hvor deltakerne får muligheten til å lære noe nytt sammen med andre ledere fra lignende organisasjoner.
 • Samlingene varer i to timer. 
 • Besøk fra ledere innen samfunnsliv, politikk og frivillighet.

Hvem er nettverket for?

 • Du er leder eller nestleder
 • Du er under 30 år
 • Du er fra en organisasjon som er medlem i organisasjon

Temaer for samlingene:

 1. Lederrollen
  Hvem er de andre i nettverket? Hvordan er situasjonen i organisasjonen? Hva slags typiske personligheter kan man møte på i styrearbeidet? Vi blir bedre kjent og har erfaringsutveksling på tvers av organisasjonene. I tillegg skal vi gjøre noen praktiske oppgaver om hvordan man kan forholde seg til styremedlemmer i krevende situasjoner.
 2. Rekruttering
  Hvordan står det til med rekrutteringen i din organisasjon? Hva går bra, hva er utfordringene? Hvordan kan vi drive god rekruttering? På denne samlingen diskuterer vi hvordan vi kan bygge opp organisasjonslivet etter to år med pandemi. Vi snakker både om rekruttering av nye medlemmer og hvordan rekruttere flere til å stille til verv.
 3. Krisehåndtering
  Hva gjør du hvis en krise oppstår? Hvilke rutiner bør man ha på plass for god krisehåndtering? Og hvordan forbereder man seg på sakte krise – demotiverte tillitsvalgte eller konflikt i organisasjonen? På denne samlingen får du verktøyene som trengs for å både håndtere de større, men også de mindre og «sakte» krisene som kan oppstå i organisasjonen.
 4. Ettermæle
  Barne- og ungdomsorganisasjoner preges ofte av høy utskiftning og lite kontinuitet. Hvordan kan du fortsette å sette preg på organisasjonen etter at du går av? Hvordan sikre god overlapp mellom styrer? Hvordan lage gode og langsiktige strategier for organisasjonen? Dette og mer skal vi snakke om på den fjerde og siste samlingen.

Vi vil variere sted for samlingene i Oslo sentrum. Første samling skjer i Møllergata 3D på UngInfo-senteret. 

Dato for vårens samlinger:

 • Mandag 4. april: Lederrollen
 • Tirsdag 26. april: Rekruttering
 • Tirsdag 24. mai: Krisehåndtering
 • Onsdag 15. juni: Ettermæle

Hver samling varer fra kl. 17.00-19.30. Det er matservering og mingling fra kl. 16.30.

Hva får du ut av å delta i UngOrgs ledernettverk?

Du blir tryggere på hva god ledelse innebærer, hvordan man kan drive med god ledelse i praksis og kan diskutere lederrollen sammen med andre i Oslos barne- og ungdomsfrivillighet.

I UngOrgs ledernettverk blir du kjent med andre ledere fra andre organisasjoner. Det er en fin måte å utvide eget nettverk på, samtidig som du blir kjent med mennesker du kanskje tar kontakt med også etter at nettverket er ferdig.

Som leder kan man møte på et mangfold av utfordringer. Når det brenner på dass er det godt å vite at man er forberedt på å håndtere det, og dette nettverket er til for å hjelpe deg med akkurat det!

Barne- og ungdomsfrivilligheten i Oslo er veldig mangfoldig, men den har også mange likhetstrekk. Å kunne lære av andre organisasjoner er en unik måte å utvikle seg selv på som man ikke får muligheten til i egen organisasjon.