UngOrgs ledernettverk

Som leder i en frivillig organisasjon møter man stadig på utfordringer, og noen ganger kan lederrollen kjennes litt ensom. Da er det fint å ha et nettverk å lene seg på, lære av og finne gode løsninger sammen med.

Vi fortsetter høstens suksess, og tilbyr igjen et nettverk der du får mulighet til å bli kjent med andre unge ledere i UngOrgs medlemsorganisasjoner.

Gjennom nettverket får du mulighet til å utvikle egne lederegenskaper, diskutere problemstillinger i din organisasjon sammen med andre i samme rolle, og utvikle deg innenfor temaer i organisasjonslivet.

UngOrgs ledernettverk start opp igjen våren 2023. 

Spør meg!

Nils Rørstad
Styreleder i UngOrg
nils@ungorg.no
Tlf.: 94 19 59 30

Hva får du ut av å delta i UngOrgs ledernettverk?

Du blir tryggere på hva god ledelse innebærer, hvordan man kan drive med god ledelse i praksis og kan diskutere lederrollen sammen med andre i Oslos barne- og ungdomsfrivillighet.

I UngOrgs ledernettverk blir du kjent med andre ledere fra andre organisasjoner. Det er en fin måte å utvide eget nettverk på, samtidig som du blir kjent med mennesker du kanskje tar kontakt med også etter at nettverket er ferdig.

Som leder kan man møte på et mangfold av utfordringer. Når det brenner på dass er det godt å vite at man er forberedt på å håndtere det, og dette nettverket er til for å hjelpe deg med akkurat det!

Barne- og ungdomsfrivilligheten i Oslo er veldig mangfoldig, men den har også mange likhetstrekk. Å kunne lære av andre organisasjoner er en unik måte å utvikle seg selv på som man ikke får muligheten til i egen organisasjon.