Referat og protokoll

Hva er egentlig forskjellen?
Protokollen skal bare inneholde hva som ble vedtatt på møtet, mens man i et referat gjerne skal kunne lese mer utfyllende om diskusjonene som ble gjort under møtet.

Spør meg!

Agnes Nærland Viljugrein
Organisasjons- og arrangementskonsulent
agnes@ungorg.no
Tlf.: 24 14 98 30

Protokoll

En protokoll inneholder ikke hvem som sa hva, men kun helt nødvendig informasjon. Det betyr gjerne dato, sted, tid, saksnummer, hvilke delegater som tok ordet og hva som ble vedtatt. Det er vanlig å skrive protokoll fra årsmøter eller store møter i organisasjonen for å ha oversikt over vedtakene som ble gjort.

Last ned mal til protokoll her.

Referat

Et referat inneholder mer informasjon om sakene, hva som ble diskutert og oppsummeringer fra det viktigste som ble bestemt. Dette er vanlig å skrive etter styremøter slik at de som ikke var der kan lese høydepunkter eller det viktigste fra diskusjonene.

Last ned mal til et referat her.

Tips for et godt referat eller protokoll:

  • Ha en mal klar i forkant, så blir det lettere å fylle ut fortløpende
  • Skriv underveis i møtet så man er sikker på at diskusjonene og vedtakene ligger friskt i minnet 
  • Ha flere referenter hvis det er lange møter, sånn at man kan bytte på å skrive
  • Fullfør referatet rett etter møtet mens det fortsatt er ferskt, og send ut til godkjenning med en gang