Referat og protokoll

Referat og protokoll: hva er egentlig forskjellen? Protokollen skal bare inneholde hva som ble vedtatt på møtet, mens man i et referat gjerne skal kunne lese mer utfyllende om diskusjonene som ble gjort under møtet. I denne artikkelen kan du lese mer om referat og protokoll og bruke våre maler gratis!

Spør meg!

Agnes Nærland Viljugrein
Organisasjons- og arrangementskonsulent
agnes@ungorg.no
Tlf.: 24 14 98 30

Protokoll

En protokoll inneholder ikke hvem som sa hva, men kun helt nødvendig informasjon. Det betyr gjerne dato, sted, tid, saksnummer, hvilke delegater som tok ordet og hva som ble vedtatt.

Det er vanlig å skrive protokoll fra årsmøter eller store møter i organisasjonen for å ha oversikt over vedtakene som ble gjort.

Referat

Et referat inneholder mer informasjon om sakene, hva som ble diskutert og oppsummeringer fra det viktigste som ble bestemt.

Dette er vanlig å skrive etter styremøter slik at de som ikke var der kan lese høydepunkter eller det viktigste fra diskusjonene.

Tips for et godt referat eller protokoll:

  • Ha en mal klar i forkant, så blir det lettere å fylle ut fortløpende
  • Skriv underveis i møtet så man er sikker på at diskusjonene og vedtakene ligger friskt i minnet 
  • Ha flere referenter hvis det er lange møter, sånn at man kan bytte på å skrive
  • Fullfør referatet rett etter møtet mens det fortsatt er ferskt, og send ut til godkjenning med en gang

LES MER OM MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER

MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER

I en organisasjon er det mange møter og arrangementer som skal planlegges godt. Hvordan gjøre det best mulig?

MØTEINNKALLING

Det bør sendes formell innkalling til alle møter der det skal tas avgjørelser, som styremøter og årsmøter. Her kan du se hvordan du gjør det.

STYREMØTER

Hvordan få gode styremøter? Se mer her.

ÅRSMØTE

Årsmøtet er det viktigste møtet i organisasjonen, og det er viktig å planlegge det godt. Få noen tips til hvordan her.

MØTELEDELSE

En møteleder er viktig for et godt møte. Les mer om det her.

AVSTEMNINGER

Ulike måter å gjennomføre avstemning på.

REFERAT OG PROTOKOLL

Hva er forskjellen på referat og protokoll? Les mer her og bruk våre maler.