Medlemsarbeid og verving

Medlemsarbeid er noe av det viktigste som gjøres, fordi det er medlemmene som utgjør organisasjonen. Medlemsarbeid innebærer både å følge opp eksisterende medlemmer og å verve nye. Det er viktig å huske på at medlemsarbeid ikke er noe som kommer av seg selv – det må jobbes med gjennom hele året. Gamle medlemmer trenger kanskje en telefon med en påminnelse om å betale kontingenten, og nye medlemmer bør få et medlemstilbud raskt etter at de er innmeldt. 

Her har vi laget en oversikt over det viktigste du bør tenke på i medlemsarbeidet i din organisasjon.

Skal dere verve nye medlemmer? Legg ut en annonse på ungfritid.no

Spør meg!

Agnes Nærland Viljugrein
Organisasjons- og arrangementskonsulent
agnes@ungorg.no
Tlf.: 24 14 98 30

Hvorfor trenger vi medlemsarbeid

 • Medlemmene er grunnen til at organisasjonen eksisterer og jo flere man er, jo større og sterkere blir også organisasjonen. 
 • Mange medlemmer gjør at flere kan delta på aktiviteter og være med i fellesskapet til barne- og ungdomsorganisasjonene! 
 • Mange økonomiske støtteordninger stiller krav om et visst antall medlemmer for å kvalifisere til støtte. Dette er et viktig poeng hvis du vil sikre at organisasjonen fortsatt får støtte til aktivitet. 
 • Flere medlemmer gir flere hender inn i arbeidet, og flere som kan bidra til organisasjonen.

Gode rutiner for medlemsoppfølging

Enhver organisasjon trenger gode rutiner for medlemsarbeid og oppfølging i sin organisasjon. Når dere skal planlegge medlemsarbeidet i løpet av et år kan det være lurt å stille seg følgende spørsmål:

 • Hvorfor er det viktig med medlemsarbeid i vår organisasjon?
 • Hva er de beste argumentene for å være medlem hos oss?
 • Når på året har vi planlagt å jobbe med medlemsarbeid?
 • Hvordan jobber vi med å få inn kontingenter? Bruker vi post, e-post, ringer vi eller gjør vi noe annet?
 • Hva slags medlemstilbud gir vi til våre medlemmer som allerede har betalt kontingenten sin?
 • Hvordan kontakter vi og følger opp de medlemmene som ikke enda har betalt kontingentene?

Ringerunde på 1-2-3!

Et godt triks for å få inn ubetalte kontingenter i organisasjonen, er å ringe alle som ikke har betalt. Det kan virke litt skummelt når man ikke har gjort det før, men det er ingenting å frykte. 

 1. Finn noen gode grunner til at man bør være medlem og skriv dem ned. Ha også noen gode svar på lager hvis noen er usikre eller svarer at de ikke vil. 
 2. Ha informasjonen om hvordan man betaler lett tilgjengelig og gjør det enkelt for den som blir ringt å betale med en gang. 
 3. Hvis personen vil betale kontingenten bør du også ha informasjon om hvordan personen kan bli aktiv og hvilke arrangementer som skjer fremover.

Verving

Å få nye medlemmer er også en viktig del av arbeidet i organisasjonen og ikke noe som kommer av seg selv. Det er viktig at man prioriterer tid til å oppsøke og rekruttere nye medlemmer i løpet av året.


Før man verver kan det ha vært lurt å tenke på:

 • Hvordan ble man selv medlem i organisasjonen?
 • Hvor er typiske steder våre medlemmer oppholder seg?
 • Er det noen type medlemmer vi ønsker oss flere av? Hvor kan jeg treffe dem? 
 • Hvordan kan jeg nå ut til potensielle medlemmer? Hvilke kanaler kan vi bruke? 

5 tips til vervesuksess!

 1. Oppsøk potensielle medlemmer
  Dra på steder der det potensielt finnes medlemmer og oppsøk dem der. Tør å spørre om de vil bli medlem i organisasjonen!
 2. Finn noen gode grunner til å bli medlem i organisasjonen
  Hold fokuset på medlemskap og fordelene med å bli medlem i organisasjonen, så er det lettere å få personene til å bli med.
 3. Vær flere når dere verver og sørg for at det er gøy å verve
  Verving skal være gøy for alle som er med – jo flere man er på verving, jo morsommere blir det.
 4. Tør å gjøre prioriteringer, ikke kast bort tida
  Merker du at personene du møter ikke er interessert er det ingen grunn til å bruke for lang tid. Avrund heller samtalen på en naturlig måte og oppfordre dem til å lese seg opp på organisasjonen hvis de lurer på noe mer. Fokuser på å finne personer som er interessert i det samme som dere og bruk tiden på medlemskap.
 5. Verving kommer ikke av seg selv
  Det hjelper ikke å dra på et skolebesøk, sette opp en stand og håpe at folk skal komme bort og melde seg inn på egenhånd. Tør å ta kontakt og åpne samtalen med de som er rundt, så går alt lettere.

Medlemspleie

For at en organisasjon skal ha jevn vekst over tid er det viktig å være bevisst på medlemspleie av de eksisterende medlemmene. For å få et overblikk er det viktig å tenke på hvor mange medlemmer som på slutten av året fortsetter medlemsskapet, og hvor mange som er nye medlemmer.

Dersom medlemsmassen kun er nye medlemmer, risikerer man at verdifull erfaring forsvinner ut av organisasjonen, fordi de gamle som har erfaring ikke er med lenger. På den andre siden er det en utfordring dersom det kun er gamle medlemmer som betaler kontingent, fordi man trenger nye medlemmer den dagen de gamle forsvinner fra organisasjonen.

Det bør derfor være en balanse mellom nye og gamle medlemmer for at organisasjonen skal vokse over tid.