Om UngOrg

UngOrg (Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo) er en paraplyorganisasjon bestående av over 50 barne- og ungdomsorganisasjoner. Vi fremmer engasjementet og interessene til barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo, og bistår medlemmene våre med kurs og rådgivning.

I vårt arbeid for organisasjonene i Oslo har vi et spesielt fokus på inkludering av minoriteter og styrking av minoritetsorganisasjoner for ungdom. Vi mener det skal være enkelt å starte barne- og ungdomsorganisasjon i Oslo.

Vi holder til i Møllergata 3 D og tar imot alle henvendelser, enten det er ønske om kurs, organisasjonsveiledning, eller andre spørsmål som din organisasjon måtte ha.

Du kan også ta kontakt med oss direkte per telefon og e-post.

Telefon: 24 14 98 30

E-post: organisasjon@ungorg.no

Besøksadresse: Møllergata 3 D, 0179 Oslo (inngang via UngInfo)

Våre ansatte: Oversikt over våre ansatte finner du lenger ned på siden.

UngOrgs visjon:

  • Arbeide for å bedre barn og ungdoms situasjon, og deres medbestemmelse på eget liv

UngOrg har tre hovedmål:

  • Sikre sterke frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo
  • Sikre reell politisk medbestemmelse for barn og unge i Oslo, særlig for dem under 18 år
  • All ungdom i Oslo skal ha tilgang til tilrettelagt informasjon og veiledning

Våre avdelinger

UngOrg – Sterke barne- og ungdomsorganisasjoner
Frivillig sektor er en viktig tilbyder av fritidsaktiviteter for barn og ungdom, i tillegg til å være viktige arenaer for uformell læring. UngOrg jobber for å sikre langsiktige og gode rammevilkår for barne- og ungdomsorganisasjoner, for å skape et enda sterkere og mer mangfoldig organisasjonsliv.

UngMed – Reell politisk medbestemmelse for barn og unge
UngMed (Ung Medbestemmelse) jobber for å sikre reell politisk medbestemmelse for barn og unge, særlig for dem under 18 år. Vi tilrettelegger for unges engasjement og styrker deres innflytelse i Oslo. Dette skjer ved å utvikle arenaer der ungdom kan få sagt sin mening, og sørge for at disse meningene blir hørt.

UngInfo – Tilrettelagt informasjon og veiledning
UngInfo, et informasjons- og veiledningssenter i Møllergata 3, gir ungdom god og tilrettelagt informasjon slik de skal kunne ta aktive og informerte valg i egne liv. Tilbudet er gratis og kan benyttes anonymt. Senteret er åpen for all ungdom i Oslo mellom 13 og 27 år.

UngInfo driver også USE-IT Oslo som er et sommeråpent tilbud til unge budsjett-turister fra hele verden.

Styret

Styret i UngOrg velges på årsmøtet. Styret holder møter omtrent en gang hver måned, og jobber etter konsensusprinsippet. Styret har en strategisk rolle i utviklingen av UngOrg, og representerer organisasjonen utad. 

Styret velges av UngOrgs årsmøte for en periode på ett år. Alle medlemsorganisasjoner har mulighet til å nominere kandidater til valgkomiteen, men også under årsmøte. Styret består av 10 representanter, hvor to av dem er dedikert til ansattrepresentant og ledelse i Sentralt ungdomsråd (med personlige vararepresentanter).

Valgkomité 2022/2023:

Leder: Johanne Prøis Fearnley

Medlem: Leander Fjeldstad

Medlem: Tamina Sheriffdeen Rauf

Medlem: Hossam Belkilani

Kontaktes på valgkomite@ungorg.no

Spørsmål om valgkomiteens arbeid kan stilles til daglig leder Bård Dalhaug per e-post bard@ungorg.no

Victoria Opheim Galåen
Styreleder

victoria@ungorg.no

Ingvild Halderaker Husby
Politisk nestleder

Fatima Balaiz-Hadouchi
Organisatorisk nestleder

Nils Rørstad
Styremedlem

Gørkem Yüksel
Styremedlem

Isak Andersson
Styremedlem

Andréa Marie Konradi
Styremedlem

Ahmet Titrek
Styremedlem
Representant for Sentralt ungdomsråd i Oslo

Styrende dokumenter i UngOrg

UngOrg har to styringsdokumenter som legger grunnlaget for reglene i organisasjonen. Det er styrets ansvar, gjennom sekretariatet, å sørge for at organisasjonen jobber mot de målene og tiltakene som er beskrevet.

UngOrgs vedtekter
Vedtektene definerer organisasjonens «lover» og beskriver hvordan vi skal drives. Det er vedtektene som beskriver hvordan de ulike demokratiske prosessene i organisasjonen fungerer, og hvem som har rettigheter til å delta på disse. Årsmøtets gjøremål er fastsatt i vedtektene.

Vedtektene ble sist endret på årsmøtet i 2022.

Last ned vedtektene her.

Prinsipprogram 2022-2025
Prinsipprogrammet fastsetter UngOrg sine grunnprinsipp. Dokumentet viser hvilke prinsipper og hovedmål organisasjonen jobber etter. Vår visjon og våre verdier defineres også i dette dokumentet. Prinsipprogrammet vedtas på hvert tredje årsmøte, og reguleres i vedtektene.

Last ned prinsipprogrammet her.

Styringsdokument 2022-2023
Styringsdokumentet er et samledokument som beskriver organisasjonens prioriteringer fra år til år. Dokumentet beskriver hva UngOrg som paraplyorganisasjon mener, og hvilke tiltak organisasjonen skal gjennomføre. Styringsdokumentet vedtas på hvert årsmøte, og reguleres i vedtektene.

Last ned styringsdokumentet her.

Vedtatte dokumenter

Protokoller fra styremøter
Referat legges ut fortløpende etter de er vedtatt. 

Historikk

UngOrg ble stiftet av AUF, Unge Høyre og Natur og Ungdom i 1984. Det kom raskt en rekke andre organisasjoner til, og UngOrg har i dag de fleste av byens barne- og ungdomsorganisasjoner som medlemmer. Blant UngOrgs medlemsorganisasjoner er det både Oslo-avdelinger av nasjonale organisasjoner og organisasjoner som bare har aktivitet i Oslo.

Frem til 1. juni 2012 het Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) Barne- og ungdomsrådet i Oslo (BURO).

Tidligere styreledere
2020 – : Victoria Opheim Galåen (Oslo Humanistisk Ungdom)
2019-2020: Kristine Meek Stokke (Oslo Europeisk Ungdom)
2017-2019: Agnes Nærland Viljugrein (AUF Oslo)
2015-2017: Trine Jakobsen Rydland (Oslo Grønn Ungdom)
2012-2015: Magnar Grønvik Müller (Fantasiforbundet)
2010-2012: Hanna Østby Stub (Miljøagentene)
2009-2010: Anne Margrethe Lund (Oslo Europeisk Ungdom)

1984: UngOrg stiftes
AUF, Unge Høyre, og Natur og Ungdom stifter Barne- og ungdomsrådet i Oslo (BURO).

1992: UngInfo opprettes
UngInfo opprettes med mål om å gi ungdom i Oslo tilrettelagt informasjon og veiledninger.

1996: UngMed opprettes
UngMed opprettes med mål om å sikre økt medbestemmelse for barn og unge.

2012: Endret navn til UngOrg
Barne- og ungdomsrådet i Oslo (BURO) endrer navn til Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg).

Ansatte