Om oss

Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en paraplyorganisasjon bestående av 64 barne- og ungdomsorganisasjoner. Vi fremmer engasjementet og interessene til barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo, og bistår medlemmene våre med kurs og rådgivning.

UngOrgs arbeid for organisasjonene i Oslo har vi et spesielt fokus på inkludering av minoriteter og styrking av minoritetsorganisasjoner for ungdom.

I tillegg driver UngOrg flere tiltak for ungdom i Oslo: UngInfo – et senter for ungdomsinformasjon, Ung Medbestemmelse – et tiltak for å styrke innflytelsen til ungdom under 18 år og Use-It – et sommeråpent tilbud til unge budget-turister fra hele verden.

UngOrg ble stiftet av AUF, Unge Høyre og Natur og Ungdom i 1984. Det kom raskt en rekke andre organisasjoner til, og UngOrg har i dag de fleste av byens barne- og ungdomsorganisasjoner som medlemmer. Blant UngOrgs medlemsorganisasjoner er det både Oslo-avdelinger av nasjonale organisasjoner og organisasjoner som bare har aktivitet i Oslo.

Frem til 1. juni 2012 het Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) Barne- og ungdomsrådet i Oslo (BURO).

 • 1984

  UngOrg stiftes

  AUF, Unge Høyre, og Natur og Ungdom stifter Barne- og ungdomsrådet i Oslo (BURO).

 • 1992

  UngInfo opprettes

  UngInfo opprettes med mål om å gi ungdom i Oslo tilrettelagt informasjon og veiledninger.

  1992

 • 1996

  UngMed opprettes

  UngMed opprettes med mål om å sikre økt medbestemmelse for barn og unge.

 • 2012

  Endrer navn til UngOrg

  Barne- og ungdomsrådet i Oslo (BURO) endrer navn til Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg)

  2012

UngOrg har fire hovedmål:

 • Arbeide for å bedre barn og ungdoms situasjon, og deres medbestemmelse på eget liv
 • Sikre sterke frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo
 • Sikre reell politisk medbestemmelse for barn og unge, særlig for dem under 18 år
 • All ungdom i Oslo skal ha tilgang til tilrettelagt informasjon og veiledning

STERKE BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER

Frivillig sektor er en viktig tilbyder av fritidsaktiviteter for barn og ungdom, i tillegg til å være viktige arenaer for uformell læring. UngOrg jobber for å sikre langsiktige og gode rammevilkår for barne- og ungdomsorganisasjoner, for å skape et enda sterkere og mer mangfoldig organisasjonsliv.

REELL POLITISK MEDBESTEMMELSE FOR BARN OG UNGE

UngMed (Ung Medbestemmelse) jobber for å sikre reell politisk medbestemmelse for barn og unge, særlig for dem under 18 år. Vi tilrettelegger for unges engasjement og styrker deres innflytelse i Oslo. Dette skjer ved å utvikle arenaer der ungdom kan få sagt sin mening, og sørge for at disse meningene blir hørt.

TILRETTELAGT INFORMASJON OG VEILEDNING

UngInfo, et informasjons- og veiledningssenter i Møllergata 3, gir gi ungdom god og tilrettelagt informasjon slik de skal kunne ta aktive og informerte valg i egne liv. Tilbudet er gratis og kan benyttes anonymt. Senteret er åpen for all ungdom i Oslo mellom 13 og 27 år.

UngOrg arbeider for å bedre barn og ungdoms situasjon og deres medbestemmelse på eget liv.

Arne Undheim

Daglig leder

arne@ungorg.no

95 91 55 14

Laila Erdal Aagesen

Avdelingsleder

laila@ung.info

24 14 98 31

Rikke Runde

Grafisk designer

rikke@ung.info

24 14 98 23

Emilie Geist

Politisk rådgiver

emilie@ungorg.no

24 14 98 34

Andrea Sjøvoll

Politisk rådgiver

andrea@ungorg.no

24 14 98 32

Johanna Engdaswe

Informasjonskonsulent

johanna@ung.info

24 14 98 20

Mona Sjøli

Informasjonskonsulent

mona@ung.info

24 14 98 20

Same Yassin

Informasjonskonsulent

same@ung.info

24 14 98 20

Philip Rynning Coker

Informasjonskonsulent

philip@ung.info

24 14 98 20

Emilie Geist

Politisk rådgiver

emilie@ungorg.no

24 14 98 34

Andrea Sjøvoll

Politisk rådgiver

andrea@ungorg.no

24 14 98 32

Laila Erdal Aagesen

Avdelingsleder

laila@ung.info

24 14 98 31

Johanna Engdaswe

Informasjonskonsulent

johanna@ung.info

24 14 98 20

Mona Sjøli

Informasjonskonsulent

mona@ung.info

24 14 98 20

Same Yassin

Informasjonskonsulent

same@ung.info

24 14 98 20

Philip Rynning Coker

Informasjonskonsulent

philip@ung.info

24 14 98 20

Kontakt oss

Vi holder til i Møllergata 3 og tar imot alle henvendelser, enten det er ønske om kurs, organisasjonsveiledning, eller andre spørsmål som din organisajson måtte ha. 

Du kan også ta kontakt med oss direkte per telefon og e-post.

Telefon: 24 14 98 20

E-post: organisasjon@ungorg.no

Åpningstider UngInfo

Mandag – fredag: 11:00 – 17:00

Lørdag: 12:00 – 17:00

Send en e-post