Politisk påvirkning

Politisk påvirkningsarbeid er både morsomt og utfordrende. Veien til politisk gjennomslag kan ofte være lang, men det er gjennom politisk påvirkning man får til de store endringene.

Politikere er folkevalgte, og er som oftest samfunnsengasjerte mennesker som vil bidra til å gjøre ting bedre. Dersom organisasjonen din har en eller flere saker dere mener noe om politisk, så bør påvirkningsarbeidet være noe dere prioriterer.

Spør meg!

Sebastian Hytten

Politisk rådgiver

sebastian@ungorg.no
Tlf.: 24 14 98 30


Underoverskrift

En god brødtekst har korte avsnitt (ca. 50. ord). Hyppige avsnitt gjør det enklere å lese teksten fordi man forholder seg til mindre tekstmengder av gangen.

Har man ganske lang tekst, kan underoverskrifter gjøre det enklere å forholde seg til innholdet, og det kan hjelpe leseren å få oversikt over teksten som helhet. 

  • Noen ganger holder det å legge til en underoverskrift med fet skrift
  • Skal du over på et helt nytt tema, bruk malen «underoverskrift» for å strukturere teksten

Bruk kulepunkter: 

  •  Oppramsing er ofte nyttig innhold, særlig når det formateres som kulepunkter.
  • Når man ramser opp elementer, har man nemlig en tendens til å fjerne unødvendige omkringliggende formuleringer og bare beholde de viktigste, meningsbærende elementer.
  • Jo mer punktbasert oppsettet blir, jo enklere blir det å tilegne seg det viktigste innholdet.

Som et alternativ eller et supplement til kulepunkter kan man velge å utheve enkelte ord i teksten.


Underoverskrift

Click here to add your own text

Her utheves underoverskriften med fet skrift
Brødtekst, Brødtekst, Brødtekst, Brødtekst, Brødtekst, Brødtekst, Brødtekst, Brødtekst, Brødtekst.

Du kan også bruke punktlister:

  • oppramsing
  • tydeliggjøring
  • godt håndverk


Underoverskrift

Click here to add your own text