Starte en organisasjon

Gratulerer med å starte ny organisasjon!

Nå må du forberede deg på en del jobb, men også på spennende år, venner og meningsfylt arbeid.

Hvor går man fra en god idé til en vellykka organisasjon? I denne artikkelen får du en fremgangsmåte helt i starten, hvilke spørsmål du bør stille deg før du begynner og hjelp på veien.

Husk å sjekke ut de andre artiklene i denne serien. De vil hjelpe deg på veien!

Spør meg!

Agnes Nærland Viljugrein
Organisasjons- og arrangementskonsulent
agnes@ungorg.no
Tlf.: 24 14 98 30

1. Bør vi starte en organisasjon?

For å være helt sikker på at det er lurt å lage en organisasjon ut ifra ideen du har, er det greit å stille seg noen spørsmål helt i begynnelsen:

  • Hva skal organisasjonen drive med?
  • Hvilke mål vil organisasjonen jobbe mot?
  • Finnes det andre organisasjoner som jobber med akkurat det samme, eller er min idé unik?
  • Har jeg tid og kapasitet til å følge opp organisasjonen nok?
  • Vet jeg at andre også er interessert i å være med i en sånn organisasjon?
  • Burde vi heller vært et aksjeselskap, en stiftelse eller et enkeltpersonsforetak? (feks. hvis dere i hovedsak har tenkt til å drive med salg av varer/tjenester)

Hvis du har gode svar på alle disse spørsmålene, er det bare å sette i gang!

2. Gjør noen avklaringer

Når du er sikker på at du vil starte en organisasjon, bør du også skaffe deg oversikt over hva du trenger i oppstarten. Det kan være fint å vite hva du allerede har gode svar på, og hva du eventuelt trenger å finne mer ut av.

  • Hva skal organisasjonen vår hete, og hva skal vi jobbe med?
  • Hva slags medlemmer vil jeg ha i organisasjonen min, og hvordan finner jeg dem? Skal vi ha noen regler på hvem som kan være medlemmer hos oss?
  • Hvem skal lede organisasjonen, og hvem kan sitte i styret?
  • Hvilke oppgaver skal styret gjøre, og hvordan fordeler vi dem mellom styremedlemmene?
  • Hvordan skaffer vi inntekter til å ha aktiviteter og arrangementer?
  • Hvem kan ha ansvaret for økonomien?
  • Har vi lokaler som vi kan holde aktiviteter i?
  • Hva slags tilbud skal vi ha til aktive medlemmer?

3. Gjør deg kjent med typiske uttrykk i organisasjonslivet

Et budsjett er et forslag til hvordan pengene til organisasjonen skal brukes. Budsjettet vedtas av årsmøtet i organisasjonen, og er føringer for hvordan styret skal styre over økonomien i løpet av perioden. Du kan lese mer om økonomiarbeid i denne saken.

Til alle formelle møter i organisasjonen må det lages en innkalling. Dette gjelder møter som årsmøter, styremøter eller andre møter i organisasjonen der det skal besluttes ting.

En innkalling må inneholde informasjon om hvor møtet skal være, når det skal være (dato og klokkeslett), hvem møtet er til for og en oversikt over hvilke saker som skal diskuteres.

Sammen med en innkalling bør det sendes sakspapirer og forberedte dokumenter i god tid før møtet, slik at alle deltakere kan stille godt forberedt. .

En ordstyrer er personen som leder møtet. Dette kan være lurt å bli enige om i begynnelsen av møtet.

Protokoll er nesten det samme som et referat, og er noe man skriver i møtet for å kunne se hva som har skjedd i ettertid. Protokoll og referat er nesten det samme, men en protokoll inneholder som regel ingen annen informasjon enn hvilke vedtak som har gjort i hver enkelt sak.

En referent er personen som skriver referatet fra møtet. Dette bør avklares i begynnelsen av møtet.

Regnskap skal være en oversikt over hvordan pengene i organisasjonen er brukt i løpet av et år. Et regnskap fungerer som et «svar» på budsjettet, og må legges frem for årsmøtet. Hvis du lurer på hvordan du skal lage et regnskap og hva det bør inneholde, kan du lese våre saker om økonomi her.

Et referat er noe som skrives etter møter for å vite hva som har skjedd. I et referat bør du inkludere hva som er blitt vedtatt i hver sak. Det kan også være lurt å oppsummere de viktigste punktene fra diskusjonen.

Vedtekter er reglene som gjelder i organisasjonen deres, og vedtas på årsmøtet hvert år. Vi har laget en egen sak om vedtekter som du kan lese mer om her.

Har du lest over alt i denne artikkelen?

Da er du klar til å gå videre til neste artikkel om å starte opp en ny organisasjon.

Den artikkelen handler om å velge et styre.