Rapportlansering: Osloungdommens frivillighetsmelding 2019

I lang tid har vi tenkt at vi sitter på mye informasjon, tall, erfaringer og statistikk om barne- og ungdomsfrivilligheten i byen vår uten å gjøre noe med den. Nå har det blitt til denne rapporten, sier styreleder Agnes Nærland Viljugrein

Hun er en av forfatterne bak rapporten og er veldig glad for at UngOrg har samlet det hele sammen.

Mandag 4. mars lanserte UngOrg for første gang sin egen rapport om den unge frivilligheten i Oslo. Rapporten så på flere sider av frivilligheten, men trakk konkret frem arbeidet med lokaler og tilskuddordningen til Oslo kommune.

Det største funnet i denne rapporten er utviklingen i tilskuddsordningen til barne- og ungdomsorganisasjonene som Oslo kommune driver. Siden 2007 er driftsstøtteordningen sunket med nesten 40 %. Det betyr at det har vært en svær nedgang i støtten til den unge frivilligheten, og nå trengs det et krafttak for å rette det opp igjen, legger Agnes til.

Også lokaler er en av de store utfordringene for mange barne- og ungdomsorganisasjoner, og det er spesielt vanskelig i Oslo.

Tilgang på lokaler er noe av det viktigste for driften av frivilligheten, legger medforfatter og styremedlem Victoria Opheim Galåen til.

Hun har høye forventninger til politikerne.

Vi forventer at de følger opp de viktigste funnene i rapporten og at vi ser resultater når budsjettet legges frem i høst.

 


Johanne Prøis Fearnley fra Press.


Saida Tufa fra Europeisk Ungdom.


Aurora Kobernus fra Hyperion.


Styremedlem i UngOrg, Victoria Opheim Galåen, og styreleder i UngOrg. Agnes Nærland Viljugrein.


Victoria Opheim Galåen (UngOrg og Humanistisk Ungdom)


F.v.: Espen Andreas Hasle (KrF), Rina Mariann Hansen (AP), Tommy Skjervold (Frp), Rauand Ismail (MDG), Odd Einar Dørum (V), James Stove Lorentzen (H), Marianne Borgen (SV).


Rauand Ismail fra Miljøpartiet De Grønne.


Ordfører Marianne Borgen.

Ungdom bestemmer!

11. og 16. oktober 2018 ble det arrangert Ungdommens bystyremøte (UBM) på rådhuset. UngOrg, gjennom avdelingen UngMed, er teknisk arrangør på vegne av Oslo kommune.

Dette er et arrangement der ungdom mellom 13 og 19 år som er valgt fra et ungdomsråd, elevråd, organisasjon eller fritidsklubb, muligheten til å si sin mening og bli hørt av politikerne i Oslo. Til sammen møttes omtrent 130 ungdommer fra hele byen for å vedta fem saker som bystyret må ta stilling til.

HVA BLE TOPPSAKENE PÅ ÅRETS UBM?

Hvert år velger ungdom fem saker som må behandles av bystyret.

Årets fem prioriterte saker er:

  1. «Hjelp-Vi-kan-ikke-svømme»
  2. En-skolehelsetjeneste-tilpasset-eleven
  3. Mappevurdering
  4. Helsehjelp-for-overgrepsutsatte
  5. Kildesortering_-også-på-jobb-og-skole

Du kan lese om alle de prioriterte sakene og sakene som ble vedtatt på årets UBM her.

Tusen takk til alle deltakere, kursholdere, innledere, og fasilitatorer!