Tilskuddstorg og foredrag om lobbyisme

Lørdag 12. oktober inviterer UngOrg til et tilskuddstorg for barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo. På tilskuddstorget vil dere få en presentasjon av noen av de ulike tilskuddene dere som organisasjon har mulighet til å søke på. Arrangementet finner sted kl. 13:00 i Møllergata 3.

I tillegg kommer tidligere stortingsrepresentant Saera Khan til å holde et foredrag om lobbyisme. Foredraget hennes kommer til å berøre temaer som strategisk kommunikasjon, overbevisningsevner og nettverksbygging. Med 17 års erfaring som profilert politiker besitter Khan enormt mye kompetanse på feltet, og vil kunne gi dere de verktøyene dere trenger for å få gjennomslag for deres saker.

På arrangementet vil dere få høre om tilskuddsordninger fra blant annet kulturetaten, velferdsetaten og Erasmus+. Det blir også mulighet til å snakke med disse innlederne og stille dem spørsmål på tilskuddstorget. 

Program for dagen:

13:00 – Mat og prat

13:30 – Foredrag om lobbyisme med Saera Khan

14:00 – Introduksjon av tilskuddsordningene

15:00 – Tilskuddstorg i UngInfo-senteret   

 

Arrangementet er helt gratis og åpent for alle. Det blir også servert mat til deltakerne.

Påmeldingsskjema finner du her

Facebook-arrangement

Utlysning: Vil du bli vår nye ungdomsveileder?

Vi leter etter en ny ungdomsveileder i fast 100 % stilling i vår UngInfo-avdeling. Vil du bli en del av et engasjert og dyktig team av unge veiledere som jobber for å inspirere og være tilgjengelig for ungdom som trenger det? UngInfo leter nå etter en tålmodig og imøtekommende person som sammen med de andre ansatte på UngInfo vil jobbe med informasjonsformidling i Møllergata 3. Du vil ha hovedfokus på tema utdanning og jobb. Stillingen inngår i et team som består av tre ungdomsveiledere, to informasjonskonsulenter og en avdelingsleder. 

Vi ønsker deg som: 

 • Har utdanning innen sosialt arbeid eller lignende 
 • Har tålmodighet og trygghet i fortrolige veiledningssamtaler med ungdom. 
 • Liker å holde foredrag/kurs for ungdom. 
 • Er utadvendt og får energi av å møte nye mennesker. 
 • Har erfaring fra arbeid med ungdom og/eller frivillig arbeid og er motivert for å jobbe med informasjonsformidling og veiledning for ungdom.
 • Er initiativrik og interessert i å lære bort det du selv kan. 
 • Har et bevisst forhold til informasjonsformidling til ungdom. 
 • Kan jobbe tett sammen med andre i et lite kontor med åpent landskap og samtidig jobbe selvstendig med egne ansvarsområder. 
 • Har erfaring med utdannings-/karriereveiledning 

Erfaring og personlig egnethet kan kompensere for manglende kvalifikasjoner. 

Sentrale arbeidsoppgaver: 

 • Bemanne senteret og være tilgjengelig for både praktiske spørsmål og lengre veiledningssamtaler med ungdom. 
 • Lede og utvikle UngInfos kursvirksomhet knyttet til skoler og andre aktuelle arenaer. 
 • Promotere UngInfos tilbud gjennom stand på skoler, messer, festivaler og lignende.
 • Holde kurs og foredrag på skoler og andre relevante arenaer innen temaene utdanningsvalg og jobbsøking. 
 • Være en sparringspartner i forbindelse med nye prosjekter og videreutvikling av alle de ulike fokusområdene (jobb, bolig, utdanning m.m) 
 • Ukentlig besvare spørsmål knyttet til utdanning for spørretjenesten ung.no 

Vi tilbyr: 

 • Varierte og meningsfulle arbeidsoppgaver 
 • Gode arbeidstidsordninger 
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø 
 • Tariffavtale 
 • Lønn etter gjeldende avtale (for tiden er kr. 395 836)

Vi ønsker en mangfoldig arbeidsplass, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. Grunnet personalgruppens sammensetning oppfordres spesielt menn og deg med minoritetsbakgrunn til å søke. 

Arbeidstid er i utgangspunktet kl 09:30-17:00 på hverdager, og hver fjerde lørdag kl. 12:00-17:00. Noe kveldsarbeid må påregnes.

Send kortfattet søknad og CV som én samlet PDF på e-post til stilling@ung.info. Referanser, attester, vitnemål eller lignende skal ikke sendes inn, men tas med til et eventuelt intervju. 

Merk e-posten «Søknad ungdomsveileder UngInfo 2019». 

Søknadsfrist: 15. oktober 2019. 

Ønsket oppstart: desember 2019.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med avdelingsleder ved UngInfo, Elene Karlsen Tjemsland (elene@ung.info) eller daglig leder for UngOrg, Arne Undheim (arne@ungorg.no). 

fasade

Rapportlansering: Osloungdommens frivillighetsmelding 2019

I lang tid har vi tenkt at vi sitter på mye informasjon, tall, erfaringer og statistikk om barne- og ungdomsfrivilligheten i byen vår uten å gjøre noe med den. Nå har det blitt til denne rapporten, sier styreleder Agnes Nærland Viljugrein

Hun er en av forfatterne bak rapporten og er veldig glad for at UngOrg har samlet det hele sammen.

Mandag 4. mars lanserte UngOrg for første gang sin egen rapport om den unge frivilligheten i Oslo. Rapporten så på flere sider av frivilligheten, men trakk konkret frem arbeidet med lokaler og tilskuddordningen til Oslo kommune.

Det største funnet i denne rapporten er utviklingen i tilskuddsordningen til barne- og ungdomsorganisasjonene som Oslo kommune driver. Siden 2007 er driftsstøtteordningen sunket med nesten 40 %. Det betyr at det har vært en svær nedgang i støtten til den unge frivilligheten, og nå trengs det et krafttak for å rette det opp igjen, legger Agnes til.

Også lokaler er en av de store utfordringene for mange barne- og ungdomsorganisasjoner, og det er spesielt vanskelig i Oslo.

Tilgang på lokaler er noe av det viktigste for driften av frivilligheten, legger medforfatter og styremedlem Victoria Opheim Galåen til.

Hun har høye forventninger til politikerne.

Vi forventer at de følger opp de viktigste funnene i rapporten og at vi ser resultater når budsjettet legges frem i høst.

 


Johanne Prøis Fearnley fra Press.


Saida Tufa fra Europeisk Ungdom.


Aurora Kobernus fra Hyperion.


Styremedlem i UngOrg, Victoria Opheim Galåen, og styreleder i UngOrg. Agnes Nærland Viljugrein.


Victoria Opheim Galåen (UngOrg og Humanistisk Ungdom)


F.v.: Espen Andreas Hasle (KrF), Rina Mariann Hansen (AP), Tommy Skjervold (Frp), Rauand Ismail (MDG), Odd Einar Dørum (V), James Stove Lorentzen (H), Marianne Borgen (SV).


Rauand Ismail fra Miljøpartiet De Grønne.


Ordfører Marianne Borgen.

Ungdom bestemmer!

11. og 16. oktober 2018 ble det arrangert Ungdommens bystyremøte (UBM) på rådhuset. UngOrg, gjennom avdelingen UngMed, er teknisk arrangør på vegne av Oslo kommune.

Dette er et arrangement der ungdom mellom 13 og 19 år som er valgt fra et ungdomsråd, elevråd, organisasjon eller fritidsklubb, muligheten til å si sin mening og bli hørt av politikerne i Oslo. Til sammen møttes omtrent 130 ungdommer fra hele byen for å vedta fem saker som bystyret må ta stilling til.

HVA BLE TOPPSAKENE PÅ ÅRETS UBM?

Hvert år velger ungdom fem saker som må behandles av bystyret.

Årets fem prioriterte saker er:

 1. «Hjelp-Vi-kan-ikke-svømme»
 2. En-skolehelsetjeneste-tilpasset-eleven
 3. Mappevurdering
 4. Helsehjelp-for-overgrepsutsatte
 5. Kildesortering_-også-på-jobb-og-skole

Du kan lese om alle de prioriterte sakene og sakene som ble vedtatt på årets UBM her.

Tusen takk til alle deltakere, kursholdere, innledere, og fasilitatorer!