Tilskuddstorg og foredrag om lobbyisme

Lørdag 12. oktober inviterer UngOrg til et tilskuddstorg for barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo. På tilskuddstorget vil dere få en presentasjon av noen av de ulike tilskuddene dere som organisasjon har mulighet til å søke på. Arrangementet finner sted kl. 13:00 i Møllergata 3.

I tillegg kommer tidligere stortingsrepresentant Saera Khan til å holde et foredrag om lobbyisme. Foredraget hennes kommer til å berøre temaer som strategisk kommunikasjon, overbevisningsevner og nettverksbygging. Med 17 års erfaring som profilert politiker besitter Khan enormt mye kompetanse på feltet, og vil kunne gi dere de verktøyene dere trenger for å få gjennomslag for deres saker.

På arrangementet vil dere få høre om tilskuddsordninger fra blant annet kulturetaten, velferdsetaten og Erasmus+. Det blir også mulighet til å snakke med disse innlederne og stille dem spørsmål på tilskuddstorget. 

Program for dagen:

13:00 – Mat og prat

13:30 – Foredrag om lobbyisme med Saera Khan

14:00 – Introduksjon av tilskuddsordningene

15:00 – Tilskuddstorg i UngInfo-senteret   

 

Arrangementet er helt gratis og åpent for alle. Det blir også servert mat til deltakerne.

Påmeldingsskjema finner du her

Facebook-arrangement

Ungdom bestemmer!

11. og 16. oktober 2018 ble det arrangert Ungdommens bystyremøte (UBM) på rådhuset. UngOrg, gjennom avdelingen UngMed, er teknisk arrangør på vegne av Oslo kommune.

Dette er et arrangement der ungdom mellom 13 og 19 år som er valgt fra et ungdomsråd, elevråd, organisasjon eller fritidsklubb, muligheten til å si sin mening og bli hørt av politikerne i Oslo. Til sammen møttes omtrent 130 ungdommer fra hele byen for å vedta fem saker som bystyret må ta stilling til.

HVA BLE TOPPSAKENE PÅ ÅRETS UBM?

Hvert år velger ungdom fem saker som må behandles av bystyret.

Årets fem prioriterte saker er:

  1. «Hjelp-Vi-kan-ikke-svømme»
  2. En-skolehelsetjeneste-tilpasset-eleven
  3. Mappevurdering
  4. Helsehjelp-for-overgrepsutsatte
  5. Kildesortering_-også-på-jobb-og-skole

Du kan lese om alle de prioriterte sakene og sakene som ble vedtatt på årets UBM her.

Tusen takk til alle deltakere, kursholdere, innledere, og fasilitatorer!