Media

Hva gjør man om en journalist ringer?

For noen organisasjoner er mediekontakt en sentral del av arbeidet i organisasjonen, mens for andre er det noe man ikke forholder seg til. Hvis det oppstår en alvorlig hendelse, kan det likevel hende at media ringer, og da er det greit å være forberedt.

Spør meg!

Sebastian Hytten

Politisk rådgiver

sebastian@ungorg.no
Tlf.: 24 14 98 30

Hva gjør jeg om en journalister ringer?

Ha klare retningslinjer

Det viktigste er å ha tydelige retningslinjer på hvem som kontakter media, og at kun én person svarer på vegne av organisasjonen.

Det bør alltid være leder som er kontaktperson. Hvis ikke leder kan svare på mediehenvendelser, er det viktig å ha avklart hvem som har ansvaret for å svare.

Hvilke rettigheter har jeg i møte med en journalist?
Alle seriøse aviser forholder seg til presseetiske regler, og den viktigste av dem heter Vær varsom-plakaten. Den sier blant annet at man har tilsvarsrett dersom man blir utsatt for sterke beskyldninger, og at kilder skal gjengis korrekt. 

Du bør be om sitatsjekk. En sitatsjekk betyr ikke at du får lov til å endre på det du sa etter intervjuet, men at du får sjekke at sitatene dine er korrekt gjengitt. Du bør be om sitatsjekk i starten av intervjuet, og avtale med journalisten hvordan det gjøres.

Merk at du ikke har rett på å få sitatsjekk, men at det er god praksis å gi det hvis du spør om det.

Tips til håndtering når media ringer:

 • Ikke si ja til noe du ikke er komfortabel med
  Blir du spurt om å utlevere en personlig historie, eller om du kan dele informasjon du ikke har lyst til å gi? Da går det helt fint å si nei. Ikke still opp i en sak på et premiss du opplever som ugreit. Det er ikke farlig å si nei.
 • Si at du er nødt til å ringe opp igjen litt senere
  Ikke gi svar på alvorlige spørsmål hvis du er stressa og usikker. Si at du er opptatt og må ringe opp igjen på et senere tidspunkt. 
 • Be om å få spørsmål skriftlig
  Du kan be om å få spørsmålene skriftlig, og mulighet til å svare skriftlig eller å avtale intervju i etterkant av dette. Journalisten er ikke pliktig til å gi deg dette, men det er verdt et forsøk om du ønsker mer tid til å forberede svarene dine. 
 • Send tekstmelding
  I stedet for å ta telefonen, kan du sende en SMS og spørre om hva det gjelder. Ofte kan det gi deg noen stikkord du kan forberede deg på før du ringer opp igjen. 
 • Be om sitatsjekk
  Gjør det aller først i intervjuet, slik at premissene er klarlagt allerede før dere starter.
 • Si ifra hvis du opplever deg feilsitert eller misforstått
  Journalister er ikke skumle, de er mennesker som oss. De er pliktige til å gjengi deg korrekt. Hvis du opplever at noe ble feil etter å ha lest en sak, bør du sende en e-post eller SMS og si ifra. Har du en god begrunnelse er sjansen stor for at du får det korrigert.

VÅRE ARTIKLER OM UTVIKLING

MEDIA

Det kan være at media ringer når noe skjer, og da er det greit å være forberedt. Det kan du bli her.

MEDLEMSARBEID

Å få flere medlemmer i organisasjonen er noe av det som tar aller mest tid. Dette er noe som med jobbes med over tid. Her kan du lese mer om ulike måter å rekruttere på.

UNIVERSELL UTFORMING

Kan alle delta på arrangementer og aktiviteter i din organisasjon? Her kan du lese mer om hvordan du gjør organisasjonen mer tilgjengelig.

SØKE OM TILLATELSE

Ulike aktiviteter og arrangementer krever at man søker om tillatelse for å kunne gjennomføre dem. Her kan du lese mer om hvordan dere gjør det.

EN TRYGGERE ORGANISASJON

Her kan du lese om hvordan dere kan jobbe for å gjøre organisasjonen tryggere for alle som er med i den.