Hvordan skrive leserinnlegg

Å skrive leserinnlegg er både gøy og lærerikt. Det er også en effektiv måte å overbevise politikere og andre om dine meninger, og å få oppmerksomhet mot det du mener er viktig. Et godt leserinnlegg kan nå langt og sette din sak på agendaen, i tillegg til at det kan skape en debatt omkring temaet du tar opp og slik kan både du og andre lære mer.

Holder du på å skrive et leserinnlegg? Da finner du en rekke tips på denne siden. Du kan også kontakte oss. Vi gir gjerne tilbakemeldinger og tips til hvordan du får din sak på trykk, og kan også holde kurs om temaet.

Spør meg!

Sebastian Hytten

Politisk rådgiver

sebastian@ungorg.no
Tlf.: 24 14 98 30

Hvem skriver du for?

Det første du bør tenke på er hvem du skriver for, og hvorfor akkurat de skal lese og bry seg om teksten din. Når du vet hvem du skriver for og til, så er det også enklere å skrive godt og tilpasset.

Her er noen spørsmål du bør stille deg:

Hva vet leserne om saken din fra før av? Hva vet de ikke? Svarene på dette spørsmålet kan si mye om hva du trenger å forklare eller ikke.

Hva bryr leserne seg om? Hvordan passer teksten din inn i resten av hva som publiseres på plattformen?

Har du lyst til å forklare noe som ikke er så åpenbart? Eller vil du trekke fram et viktig poeng som du tror noen overser?

Trenger leserne å bli overbevist, eller ønsker du å forsterke et allerede anerkjent poeng?

Hvorfor skriver du?

Hvorfor er det akkurat du som bør lyttes til? Trekk fram egne grunner til hvorfor du mener det du sier er viktig.

Kom fram til hvorfor noen bør lese teksten din tidlig. Hvorfor skal en avis sine lesere bruke tid på å lese og engasjere seg i det du skriver?

Hvis formålet med teksten er at leserne skal gjøre noe, bør du sørge for at det kommer tydelig fram.

Ta med det som er relevant for leserne. Det er viktig å være presis i det du skriver, så du må tenke nøye på hvorfor ulike detaljer eller setninger skal være med.

Tips til aviser som trykker leserinnlegg fra ungdom:

  • Aftenposten Si;D
  • Avisa Oslo
  • Bydelsaviser
  • VG

Skriv ryddig og strukturert

Start med å skrive en hovedoverskrift som forteller hva teksten handler om. Gjerne få med tekstens viktigste poeng allerede i overskriften.

Hovedoverskriften må gi mening for mottakeren og si noe om hva leserne kan forvente seg at du mener.

Skriv de viktigste poengene tidligst mulig i teksten. Jo tidligere du sier hva du mener, jo mer interessert blir leserne i å forstå hvorfor du mener dette.

Husk, det som er viktigst for deg, er ikke nødvendigvis det viktigste for leseren. Mange har en tendens til å ville si alt om en sak fordi man er engasjert for saken, men i et leserinnlegg handler det om hovedpoenget. For å være sikker på at du får med det som betyr mest for leserne kan det være lurt å skrive en konklusjon eller få ditt hovedpoeng helt i starten av teksten. Det gjør ikke noe om du gjentar hovedpoenget ditt, det er bra å få det fram flere ganger.

Del lange tekster inn i avsnitt, og sett avsnittene i en rekkefølge som er logisk for leseren.

En god avsnittsinndeling gir deg og leseren en god oversikt over innholdet. Hvert avsnitt må ha et klart hovedpoeng, og avsnittene må plasseres i en logisk rekkefølge.

Om du skriver mellomoverskrifter så må de passe til innholdet i avsnittet som kommer etterpå.

Hovedpoenget i et avsnitt bør kunne oppsummeres i en mellomoverskrift. Ideelt sett skal en leser kunne danne seg et inntrykk av innholdet i en tekst bare ved å skumme mellomoverskriftene.

Ha klare setninger

Prøv å skriv kortest mulige setninger. Ikke bruk modererende ord som kanskje eller muligens. Du trenger heller aldri skrive «jeg mener». Det er sier seg selv i et leserinnlegg.

Stykk opp lange setninger. Prøv å unngå lange innskudd etter et komma, se heller om de kan skrives om til egne setninger.

Pass på at nødvendig informasjon ikke er underforstått eller utelatt. Skriv det du mener klart og tydelig for å være sikker på at argumentasjonen din gir mening.

Husk at ikke alle som leser teksten din kjenner det du skriver om like godt som deg. Sørg for at du gir god nok informasjon til at de forstår hvorfor du mener akkurat det du mener om saken som engasjerer deg.

Problembeskrivelse

For å kunne overbevise noen om et tema, så må man gi en forståelse av hva som er problemet. Uten en problembeskrivelse så vil innlegget neppe overbevise noen. Derfor er det viktig å bruke mesteparten av innlegget på å fortelle hva som er problemet.

Det er lett å begynne å fortelle om løsninger før man beskriver problemet. Det er fordi man har forstått problemet selv. Derfor er det viktig å huske på at man ikke skriver for seg selv, men for andre. Det finnes kreative måter å dele hva du mener er problemet med en sak. For eksempel kan du skrive om noe du opplevde som du synes var problematisk, eller sammenligne det med ting som ikke er et problem for å tydeliggjøre hva du mener er problemet.

På siden kan du lese et eksempel på hvordan ulike beskrivelser av problemet påvirker hva man mener om en sak.

Eksempel:

En fabrikkeier finner ut at pengene forsvinner ut av fabrikken raskere enn inntektene. Han er nødt til å ta noen grep før de ansatte mister jobben. Utenfor kontoret hans sitter arbeiderne og spiser lunsj.

Fabrikkeieren går ut av kontoret og ber alle lytte fordi han skal fortelle noe viktig.

“Kjære alle sammen. Jeg er lei meg for å fortelle at julebordet i år er avlyst. Vi er nødt til å stramme inn budsjettet for at fabrikken skal gå rundt”, sier fabrikkeieren»

eller

“Kjære alle sammen. Vi har dessverre kommet i en situasjon der utgiftene er større enn inntektene. For å sikre at alle skal ha en jobb fremover er vi nødt til å ta noen tøffe tak i fellesskap. Derfor må vi dessverre avlyse julebordet i år for å spare penger, fordi at deres arbeidsplass er viktigere enn et festlig lag”

Klarspråk

Det er mye som er viktig å huske på når man skriver et leserinnlegg, men det aller viktigste er at språket er enkelt og rett på sak.

Under ser du et eksempel på to setninger med samme betydning. Hvilken setning syns du det er enklest å forstå?

“Regjeringen må gi insentiver til arbeid for å sikre økt sysselsetting”

eller

“Regjeringen må sørge for at det lønner seg å jobbe, slik at flere kommer i arbeid”

VÅRE ARTIKLER OM POLITISK ARBEID

HOLDE GODE TALER

Å holde gode taler handler mye om forberedelse. Les mer her om hvordan du mestrer en god tale.

HVORDAN KOMME PÅ I MEDIA

Les mer om hvordan dere kan få en sak på trykk.

HVORDAN SKRIVE LESERINNLEGG

Lær hvordan du skriver leserinnlegg som overbeviser.

POLITISK PÅVIRKNING

Hvordan få politisk gjennomslag?

POLITIKK I OSLO

Hvordan er Oslopolitikken bygd opp?

DEBATTEKNIKK

Skal du i debatt? Da har vi tips til hvordan du kan forberede deg.

AKSJONISME

Få tips til hvordan dere kan gjennomføre en aksjon her!