Revisjon

Revisjon betyr kontroll av regnskapet, og alle årsregnskap bør gjennomgås og kontrolleres av en annen person enn den som har laget det. Men hvordan?

Å ha revisjon av regnskapet hvert år gjør at dere reduserer sannsynligheten for at noen utnytter økonomien til organisasjonen. Det gjør også at dere kan være sikre på at dere gjør ting på en ryddig måte. En revisor er også fint å ha for årsmøtet som skal beslutte om økonomien i organisasjonen driftes på en tilfredsstillende måte, og fungerer som en ekstra kontroll for dette.

I denne artikkelen vil du få mer innsikt i hva revisjon egentlig er, hva som er forskjellen på revisor og statsautorisert revisor, og hva du kan forvente av en revisor.

Spør meg!

Viktor Moe Hegerberg

Organisasjons- og arrangementsrådgiver
viktor@ungorg.no

24 14 98 30

Hvorfor ha en revisor?

Det kan være lett å tenke at jobben er gjort så fort regnskapet er ferdig ført, men så enkelt er det ikke. Alle organisasjoner bør ha en revisor til å revidere regnskapet hvert år. Altså – gjennomgå og kontrollere at regnskapet er ført korrekt og at økonomien styres etter lover og vedtak i organisasjonen.

Revisor sin jobb er å gå gjennom regnskapet, sjekke at alle utbetalinger har bilag og sørger for at alt er ført korrekt. En revisor kan i tillegg gi noen korte vurderinger om økonomien i organisasjonen generelt, spesielt sett opp mot vedtak og lover som gjelder i organisasjonen. Denne jobben er viktig for å ha en ekstra sikkerhet om at økonomien er på stell, og sånn at årsmøtet skal kunne fatte best mulig beslutninger.

Måten den informasjonen gis på skjer gjennom  det vi kaller «revisors beretning». Revisors beretning er gjerne noe som gjennomgås i sammenheng med regnskapet på årsmøtet hvert år. Beretningen skrives av revisor og sendes ut sammen med resten av årsmøtepapirene.

Revisjon av ikke-statsautorisert revisor

For de aller fleste frivillige organisasjoner er det ikke noe krav til revisjon, men det finnes enkelte unntak. De har vi beskrevet under denne delen. Det er likevel god praksis å ha i sine vedtekter at man skal velge en revisor som kontroller regnskapet. Siden det ikke er pålagt at dette må være en godkjent revisor, er det opp til årsmøtet å velge hvem dette skal være.

Når dere foreslår en person til å være revisor må du huske på at det er for organisasjonens eget beste at regnskapet er korrekt. Derfor bør dere prøve å finne en revisor som har god nok kunnskap til å se om noe er galt eller ikke. Dere kan også vurdere å ha flere revisorer for å være litt tryggere.

Avhengig av størrelsen på din organisasjonen, kan dere vurdere om dere skal ha en statsautorisert revisor til å godkjenne regnskapet selv om dere ikke er nødt.

Revisjon av statsautorisert revisor

Organisasjonenen er pliktig til å ha statsautorisert revisor hvis dere enten har eiendeler med verdi over 20 millioner kroner eller mer enn 20 årsverk ansatt.

Selv om dere kanskje ikke er nødt til å ha statsautorisert revisor for årsregnskapet, kan dere være nødt til å ha det for tilskudd som dere har mottatt av Oslo kommune. Oslo kommune krever nemlig dette når dere har fått tilskudd til ett prosjekt og beløpet er på 200 000 kroner eller mer.

Krav om statsautorisert revisor betyr at personen som reviderer prosjektregnskapet må ha mastergrad i regnskap og revisjon, minst tre års praksis og godkjent av finanstilsynet.

Har dere behov for statsautorisert revisor er det nok lettest at du tar kontakt og oppretter en avtale med et revisorfirma. Er du usikker på hvordan du går frem kan vi i UngOrg alltid hjelpe deg.

Dette bør du forvente av en revisor

Hvis dere betaler for en revisor gjennom et revisjonsfirma, vil mye av dette være selvsagt, men for dere som vedtar revisor på årsmøtet kan det være særlig relevant å vite hva du kan forvente (og ikke forvente) av en revisor.

En revisor sin jobb er å kontrollere regnskapet. Det betyr at de tar stikkprøver for å se om ting er gjort riktig eller ikke, og balansen stemmer. For å kunne se om noe er gjort riktig eller ikke er det viktig at dere sørger for at revisoren dere velger har nødvendig kompetanse.

En revisor vil forhåpentligvis oppdage om det er betalinger som mangler faktura eller utbetalinger som mangler utlegg. Det en revisor aldri vil kunne oppdage er for eksempel om utleggene som er gjort er noe som organisasjonen din har benyttet seg av eller ikke. Derfor er det veldig viktig at du sørger for at dere har gode økonomirutiner på plass i tillegg.