Roller i styret

Her kan du lese mer om hvilke roller dere kan og må ha i styret, og hvilke oppgaver disse rollene innebærer.

Spør meg!

Sebastian Hytten

Politisk rådgiver

sebastian@ungorg.no
Tlf.: 24 14 98 30

Styrets roller

Et styre må bestå av minst tre medlemmer: Leder, nestleder og styremedlem. Utover det er det ingen formelle krav for hvilke roller styret må ha.

Eksempler på roller et styre kan ha:

 • Leder
 • Nestleder
 • Økonomiansvarlig
 • Sekretær
 • Styremedlem
 • Varamedlem

Det er mulig å gi styremedlemmer egne ansvarsområder. Eksempler på det kan være sosiale medier, arrangementer, medlemsoppfølging, politiske områder eller andre temaer som organisasjonen jobber med. 

Det er ingen krav om å ha varaer til styret, men det kan være en god ordning hvis noen i styret melder forfall til møter. Noen styrer gir også vararepresentanter mulighet til å møte i styret med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Les mer om hva de ulike rollene gjør nedenfor.

Tips: Sørg for å gi alle styremedlemmene tydelige ansvarsoppgaver, og at alle vet hva de skal. Dette bidrar til å styrke motivasjonen.

Styremedlemmene

Nestleder
Som nestleder er det din jobb å ta over som leder dersom leder er borte. Derfor er det viktig at du har god oversikt over hva lederen jobber med, fungerer som sparringspartner og er klar til å overta ved behov.

Som nestleder er du også en del av ledelsen i organisasjonen. Du er et forbilde for de andre, og det er viktig at du er aktiv og tilstede for medlemmene.

I tillegg er nestleder ansvarlig for potensielle varsler som gjelder leder, og er kontaktperson for disse.

Økonomiansvarlig

For en organisasjon som ikke har ansatte er det vanlig at en økonomiansvarlig sørger for å betale regninger, holder orden på økonomien i det daglige og presenterer den for resten av styret. 

For en organisasjon som har ansatte er det ofte den økonomiansvarliges oppgave å samarbeide med de ansatte om oppfølgingen av økonomien, og den som oppdaterer styret om økonomien på styremøtene.

Som økonomiansvarlig har du særlig ansvar for: 

 • å følge opp budsjett, regnskap og den daglige økonomien i organisasjonen. 
 • at økonomistyringen er i tråd med de forventningene som årsmøtet har bestemt.
 • å bidra i søke om støtte.

Sekretær

I organisasjoner som ikke har en egen ansatt til å gjøre disse oppgavene, er det vanlig å velge ett styremedlem som sekretær. 

En sekretær har ansvaret for: 

 • å skrive referat fra møtene.
 • skrive sakspapirer til årsmøtet sammen med leder.
 • følge med på e-poster og henvendelser som kommer.
 • holde orden på medlemssystemet, innmeldinger, utmeldinger og kontingent.

Styremedlem

Som styremedlem er det viktig at du bidrar inn i styrearbeidet, er aktiv på styremøtene og tar på deg oppgaver. Du har også ansvar for å være i kontakt med medlemmene i organisasjonen, og i å sette deg godt inn i sakene som styret skal behandle.
VÅRE ARTIKLER OM STYREARBEID

GODT STYREARBEID

Å sørge for at styret jobber godt er noe man må samarbeide om gjennom hele perioden. Her får du tips til hvordan.

STYREANSVAR

Hvilket ansvar har et styre? Hva bør jeg tenke på som styreleder eller ansatt? Her kan du lese mer om ansvaret du har i styret.

LEDERROLLEN

Som styreleder har du det øverste ansvaret i organisasjonen og er leder av styret. Her gir vi deg en innføring i rollen.

ROLLER I STYRET

Lær mer om de ulike rollene i et styre, og hva de gjør.

ANSATTROLLEN

Som ansatt i en frivillig organisasjon har du en annen rolle enn de tillitsvalgte. Her får du tips om hvordan best mulig bruke en ansatt i organisasjonen.