Smittevernveileder

I denne artikkelen vil vi gå gjennom de generelle prinsippene som din organisasjon må følge, hvilke typer fritidsaktiviteter som kan gjennomføres og hvordan tolke ulike påbud og anbefalinger.

Våre råd og anbefalinger tar utgangspunkt i de regionale og nasjonale tiltakene som har betydning for fritidsaktivitet for barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo.

Les våre tips til gjennomføring av et smittevernvennlig arrangement:

Siste endring i smittevernregler:

Fra søndag 20. juni ble følgende endringer for arrangement gjeldende:

 • Innendørs tillates
  • 400 personer på arrangementer uten faste, tilviste sitteplasser (fordelt i to grupper).
  • 1000 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser (fordelt i to grupper).
 • Utendørs tillates
  • 800 personer på arrangementer uten faste, tilviste sitteplasser (fordelt i fire grupper).
  • 2000 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser (fordelt i fire grupper).
 • For sommer- og aktivitetsleirer anbefales det
  • 300 personer, fordelt i grupper på 40 personer
 • Anbefalingen for gruppestørrelse for de over 20 år ble økt til 30 personer innendørs og 40 personer utendørs.
 • Barn og voksne kan ha unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand hvis det er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten – både utendørs og innendørs.

Hva er lov å gjennomføre?

Nasjonale og regionale tiltak

Det er byrådet i Oslo kommune (regionale tiltak) og regjeringen (nasjonale tiltak) som i dag har mulighet til å bestemme hva som er lov eller ikke.

Vi vil holde denne siden oppdatert med den nyeste informasjonen, men du kan også finne mer informasjon her:

Oslo kommune:

Regjeringen:

Innendørs arrangement: 

 • Tillatt med 400 personer på arrangementer uten faste, tilviste sitteplasser, fordelt på to like store grupper.
 • Tillatt med 1000 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser, fordelt på to like store grupper.

Utendørs arrangement: 

 • Tillatt med 800 personer på offentlig sted, uten faste, tilviste sitteplasser, fordelt på fire like store grupper.
 • Tillatt med 2000 personer på offentlig sted, med faste, tilviste sitteplasser, fordelt på fire like store grupper.

For sommer- og aktivitetsleirer er det anbefalt med opp til 300 deltakere, fordelt i grupper med omtrent 40 personer per gruppe.

Sist oppdatert 20.06.2021

Restriksjoner på arrangementer

Det er begrenset hvordan man kan gjennomføre arrangementer. Derfor kan det være en ide å gjøre seg kjent med definisjonen av arrangementer:

Definisjon av arrangement:

 • a. idrettsarrangement, inkludert stevne, cup, turnering og kamp, men ikke organisert trening
 • b. kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, trening og prøver
 • c. seminarer, konferanser, kurs, medlemsmøter og andre faglige sammenkomster, inkludert bespisning uten servering av alkohol, men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet
 • d. livssynssamlinger og seremonier, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, dåp og konfirmasjon
 • e. varemesser og midlertidige markeder, men ikke loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner
 • f. private sammenkomster; sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier, fester og bespisning med servering av alkohol i forbindelse med seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster

Tips til digitale arrangementer og møter

Man kan ha arrangementer innendørs og utendørs, med antallsbegrensninger. Om ikke alle kan møtes har vi tips til hvordan organisasjonen kan jobbe under koronarestriksjoner. Sjekk ut våre artikler:


Lån UngOrgs Zoom-bruker

Vi tilbyr gratis utlån av vår zoom-bruker til alle medlemsorganisasjoner. Den kan bookes ved å sende e-post til organisasjon@ungorg.no 

Prinsipper for godt smittevern

Ingen syke skal delta

Alle som skal delta på aktivitet må være friske, og ikke ha noen symptomer på koronasmitte. I invitasjon til aktiviteten deres bør dere dele informasjon om smittemåte og symptomer.

Det sier seg selv at personer som er bekreftet smittet av korona eller er i karantene/isolasjon ikke skal delta. Dette gjelder også de som har symptomer på koronasmitte. Derfor er det viktig at dere gjør medlemmer og deltakere kjent med symptomene. Vær oppmerksom på at disse kan endre seg. Smitteansvarlig bør alltid sjekke nettsidene til Folkehelseinstituttet i forkant av aktiviteten.

Det bør komme tydelig frem i informasjonen som sendes ut i forkant at eventuelle deltakere må vurdere sin egen helse før de kommer på aktiviteten, og at de bør heller være hjemme enn å risikere å smitte andre.

Ha god hygiene

Dere er ansvarlig for å legge til rette for at frivillige og deltakere kan ha god hånd- og hostehygiene gjennom hele aktiviteten.

Dere må etablere gode hygienetiltak for aktivitetene. Her har du en liste over de viktigste tingene dere må huske på:

 • Sørg for at alle deltakere og frivillige er kjent med hva god hånd- og hostehygiene er og at dette føles.
 • Sørg for at alle deltakere og frivillige vasker hendende ved ankomst, når de flytter seg og når de bytter utstyr underveis.
 • Legg til rette for grundig vask av hender, med nok såpe og tørkepapir ved alle håndvasker og toaletter.
 • Ha tilgjengelig alkoholbasert desinfeksjon som et supplement til vann og såpe der dette ikke er mulig å bruke.
 • Rengjør lokalene hyppig og grundig (snakk med de som eventuelt eier lokalene).
 • Kartlegg utstyr og flater i lokalene som vil bli brukt av flere og rengjør disse ofte.

Det finnes også en egen veileder for rengjøring av gulv, bord og utstyr.

Reduser nærkontakter

Alle deltakere bør klare å holde minimum 1 meters avstand til hverandre. Dette gjelder både deltakere og frivillige. Det er et unntak for avstandsregelen hvis det er nødvendig for å få gjennomført aktiviteten.

Alle deltakere bør klare å holde minimum 1 meters avstand til hverandre. Dette gjelder alle som skal være på deres aktivitet, både deltakere og frivillige.

Barn og unge under 20 år kan delta på utendørs fritidsaktiviteter. Det betyr at de kan unntas anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for at dere skal få gjennomført aktiviteten.

Dette unntaket gjelder også dere som arrangør. Vi vil likevel oppfordre arrangører som er 20 år eller eldre holder tilstrekkelig avstand til alle.

Godt smittevern i praksis

Det er mange regler og råd dere må forholde dere til. For å gjøre dette arbeidet mer effektivt og oversiktlig bør, dere definere hvem som er smittevernansvarlig for aktivitetene.

Sørg for at både dere som arrangør og deltakere kjenner til smittevernreglene for tilbudene deres. Det er også viktig å gi god dialog og tydelig informasjon i forkant slik at både deres medlemmer og eventuelt foresatte føler seg trygge på at dere tar smittevern på alvor. Prøv å gjør informasjonen om smitteverntiltakene så enkle å forstå og forholde seg til som mulig.

Følg opp eventuelle personer som er i risikogruppene, og ta hensyn til deres behov for tilrettelegging.

Hold oversikt over hvem som deltar, for å kunne bidra til en eventuell smittesporing etterpå.

Avlys eller avbryt aktivitetene hvis dere ikke er trygge på at smittevernet kan ivaretas. Dere kan også be enkeltpersoner om å ikke delta mer hvis de ikke følger deres smittevernregler.

Smittevernansvarlig sine oppgaver: 

 • Sette seg inn i regler og råd – og vite hva som er forskjellen
 • Lage en smittevernplan for aktivitetene
 • Sørge for at aktivitetene blir tilpasset planen
 • Gi alle deltakere og medarrangører informasjon om smittevernreglene
 • Sikre å få kontaktinformasjon til deltakerne for å kunne bruke i smittesporing
 • Følge opp at smittevernplanen blir fulgt under aktiviteten
 • Ha dialog med UngOrg om smittevern

Sjekkliste for deg som arrangør

 • Sørg for at deltakerne er kjent med smittemåte og symptomer.
 • Informer deltakere om at de skal holde seg hjemme hvis de er syke.
 • Spør deltakere som viser symptomer på aktiviteten om de har testet seg og eventuelt be dem om å forlate aktiviteten deres.
 • Legg til rette for at deltakere kan vaske hendene ofte eller bruke hånddesinfeksjon.
 • Unngå at det blir kø/mange folk ved vaskene.
 • Gi informasjon om råd og anbefalinger om god hånd- og hostehygiene.
 • Rengjør lokalene i forkant av aktiviteten.
 • Rengjør flater som kan ha blitt benyttet hyppig.
 • Rengjør felles utstyr mellom hver gang det brukes.
 • Ha store nok lokaler, og beregn hvor deltakere som kan være til stede for at avstandsregelen skal holdes.
 • Hold minimum 1 meters avstand hvis det lar seg gjøre.
 • Del opp i grupper på opp til 20 deltakere. Gruppene må holde avstand med hverandre.
 • Hvis dere bruker gruppeinndeling: noter ned hvem som har hvert i de ulike gruppene.
 • Oppfordre deltakeren til å unngå bruk av kollektivtransport hvis mulig.
 • Legg opp matservering på en måte som gjør at reglene om avstand og deling av utstyr kan overholdes.
 • Pakk gjerne mat inn i egne pakker som hver deltaker kan få.
 • Unngå at det blir kø/mange folk ved garderober eller lignende.
 • Unngår at det er mange som kommer og går samtidig. Dette gjelder også i pauser.

Få veiledning av oss

Synes du fortsatt det er vanskelig å forholde seg de gjeldende påbudene og anbefalingene, eller er du smittevernansvarlig og vil at vi skal se gjennom planen for deres aktivitet? Da kan du få en veiledningssamtale med en av våre rådgivere.

Ta kontakt med oss på organisasjon@ungorg.no eller telefon 24 14 98 30.

Spør meg!

Arne Undheim
Daglig leder
arne@ungorg.no
Tlf.: 24 14 98 30