Smittevernveileder

I denne artikkelen vil vi gå gjennom de generelle prinsippene som din organisasjon bør følge, hvilke typer fritidsaktiviteter som kan gjennomføres og hvordan tolke ulike påbud og anbefalinger.

Våre råd og anbefalinger tar utgangspunkt i de regionale og nasjonale tiltakene som har betydning for fritidsaktivitet for barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo.

Les våre tips til gjennomføring av et smittevernvennlig arrangement:

Oppdatering, 14.02.2022

Koronapandemien utgjør ikke lenger en stor helsetrussel i samfunnet vårt, og dermed er de aller fleste lovpålagte smitteverntiltakene fjernet.

Det er likevel fornuftig å sørge for godt generelt smittevern. Det vil være spesielt viktig å sikre god informasjon til deltakerne om hvilke smitteverntiltak som er iverksatt de neste månedene, slik at alle føler seg trygg nok til å delta.

Vi oppfordrer til å følge de nasjonale rådene og anbefalingene.

Er dere usikre på noe angående arrangementer og smittevern? Send oss en mail på organisasjon@ungorg.no, og vi svarer deg så raskt vi kan.

Hva er lov å gjennomføre?

Nasjonale og regionale tiltak

Det er byrådet i Oslo kommune (regionale tiltak) og regjeringen (nasjonale tiltak) som i dag har mulighet til å bestemme hva som er lov eller ikke. Oslo følger nå de nasjonale smitteverntiltakene.

Vi vil holde denne siden oppdatert med den nyeste informasjonen, men du kan også finne mer informasjon her:

Oslo kommune:

Regjeringen:

Aktuelle tiltak for organiserte fritidsaktiviteter som er relevant for medlemsorganisasjoner:
 • Fritidsaktiviteter og arrangementer kan gjennomføres som normalt.
 • Arrangør skal sørge for at arrangement planlegges og gjennomføres på en måte som forebygger smitte av sykdommer.

Sist oppdatert 14.02.2022

Prinsipper for godt smittevern

Ingen syke skal delta

Alle som skal delta på aktivitet må være friske, og ikke ha noen symptomer på koronasmitte. I invitasjon til aktiviteten deres bør dere dele informasjon om smittemåte og symptomer.

Det sier seg selv at personer som er bekreftet smittet av korona eller er i karantene/isolasjon ikke skal delta. Dette gjelder også de som har symptomer på koronasmitte. Derfor er det viktig at dere gjør medlemmer og deltakere kjent med symptomene. Vær oppmerksom på at disse kan endre seg. Smitteansvarlig bør alltid sjekke nettsidene til Folkehelseinstituttet i forkant av aktiviteten.

Det bør komme tydelig frem i informasjonen som sendes ut i forkant at eventuelle deltakere må vurdere sin egen helse før de kommer på aktiviteten, og at de bør heller være hjemme enn å risikere å smitte andre.

Ha god hygiene

Dere er ansvarlig for å legge til rette for at frivillige og deltakere kan ha god hånd- og hostehygiene gjennom hele aktiviteten.

Dere må etablere gode hygienetiltak for aktivitetene. Her har du en liste over de viktigste tingene dere må huske på:

 • Sørg for at alle deltakere og frivillige er kjent med hva god hånd- og hostehygiene er og at dette føles.
 • Sørg for at alle deltakere og frivillige vasker hendende ved ankomst, når de flytter seg og når de bytter utstyr underveis.
 • Legg til rette for grundig vask av hender, med nok såpe og tørkepapir ved alle håndvasker og toaletter.
 • Ha tilgjengelig alkoholbasert desinfeksjon som et supplement til vann og såpe der dette ikke er mulig å bruke.
 • Rengjør lokalene hyppig og grundig (snakk med de som eventuelt eier lokalene).
 • Kartlegg utstyr og flater i lokalene som vil bli brukt av flere og rengjør disse ofte.

Det finnes også en egen veileder for rengjøring av gulv, bord og utstyr.

Sørg for trygge arrangement

Alle arrangement og aktiviteter skal planlegges og gjennomføres på en måte som gjør at smitte av sykdom forebygges.

Alle deltakere bør få informasjon om hvilke tiltak som er iverksatt for å redusere sannsynligheten for smitte av sykdom på deres arrangement.

Normal drift er anbefalt, men det er likevel lurt å sørge for at arrangement og aktivitet oppleves trygge for dem som deltar.

Godt smittevern i praksis

Det er mange regler og råd dere må forholde dere til. For å gjøre dette arbeidet mer effektivt og oversiktlig bør, dere definere hvem som er smittevernansvarlig for aktivitetene.

Sørg for at både dere som arrangør og deltakere kjenner til smittevernreglene for tilbudene deres. Det er også viktig å gi god dialog og tydelig informasjon i forkant slik at både deres medlemmer og eventuelt foresatte føler seg trygge på at dere tar smittevern på alvor. Prøv å gjør informasjonen om smitteverntiltakene så enkle å forstå og forholde seg til som mulig.

Følg opp eventuelle personer som er i risikogruppene, og ta hensyn til deres behov for tilrettelegging.

Hold oversikt over hvem som deltar, for å kunne bidra til en eventuell smittesporing etterpå.

Smittevernansvarlig sine oppgaver: 

 • Ha oversikt over hvem som er tilstede. Få kontaktinformasjon til deltakerne for å kunne bruke i smittesporing
 • Sette seg inn i regler og råd – og vite hva som er forskjellen
 • Lage en smittevernplan for aktivitetene
 • Sørge for at aktivitetene blir tilpasset planen
 • Gi alle deltakere og medarrangører informasjon om smittevernreglene
 • Følge opp at smittevernplanen blir fulgt under aktiviteten
 • Ha dialog med UngOrg om smittevern

Sjekkliste for deg som arrangør

 • Sørg for at deltakerne er kjent med smittemåte og symptomer.
 • Informer deltakere om at de skal holde seg hjemme hvis de er syke.
 • Spør deltakere som viser symptomer på aktiviteten om de har testet seg og eventuelt be dem om å forlate aktiviteten deres.
 • Legg til rette for at deltakere kan vaske hendene ofte eller bruke hånddesinfeksjon.
 • Unngå at det blir kø/mange folk ved vaskene.
 • Gi informasjon om råd og anbefalinger om god hånd- og hostehygiene.
 • Rengjør lokalene i forkant av aktiviteten.
 • Rengjør flater som kan ha blitt benyttet hyppig.
 • Rengjør felles utstyr mellom hver gang det brukes.
 • Ha store nok lokaler, og beregn hvor deltakere som kan være til stede for at avstandsregelen skal holdes.
 • Hold minimum 1 meters avstand hvis det lar seg gjøre.
 • Del opp i grupper på opp til 20 deltakere. Gruppene må holde avstand med hverandre.
 • Hvis dere bruker gruppeinndeling: noter ned hvem som har hvert i de ulike gruppene.
 • Oppfordre deltakeren til å unngå bruk av kollektivtransport hvis mulig.
 • Legg opp matservering på en måte som gjør at reglene om avstand og deling av utstyr kan overholdes.
 • Pakk gjerne mat inn i egne pakker som hver deltaker kan få.
 • Unngå at det blir kø/mange folk ved garderober eller lignende.
 • Unngår at det er mange som kommer og går samtidig. Dette gjelder også i pauser.

Få veiledning av oss

Synes du fortsatt det er vanskelig å forholde seg de gjeldende påbudene og anbefalingene, eller er du smittevernansvarlig og vil at vi skal se gjennom planen for deres aktivitet? Da kan du få en veiledningssamtale med en av våre rådgivere.

Ta kontakt med oss på organisasjon@ungorg.no eller telefon 24 14 98 30.

Spør meg!

Mathias Kristiansen

Politisk rådgiver
mathias@ungorg.no
Tlf.: 24 14 98 30