UngOrgs aktivitetstilskudd 2020

UngOrgs aktivitetstilskudd 2020 er en tilskuddsordning for frivillige organisasjoner i Oslo, og skal bidra til mer aktivitet for barn og unge i Oslo. Midlene var gitt til UngOrg fra Oslo kommune i forbindelse med koronakrisen, og UngOrg fikk i oppgave å dele ut tilskuddet for å sørge for mer aktivitet i Oslos frivillighet i 2020.

I løpet av to runder ble det tildelt nesten 2 millioner kroner.

En del av tilskuddsmidlene er ment for aktiviteter i sommer. Derfor hadde denne tilskuddsordningen to søknadsfrister: Den første 18. juli og den andre 31. august.

 • I første runde delte vi ut opp til 750 000 kroner. Tilskuddet var for aktiviteter som skulle gjennomføres mellom 1. juli og 31. august.
 • I andre runde delte vi ut 1,2 millioner kroner i tillegg til resterende midler fra første runde. Tilskuddet var for aktiviteter som skulle gjennomføres mellom 1. september og 31. desember

Nytt tilskudd for 2021
Denne siden inneholder informasjon som er relevant for dere som har mottatt i 2020, og skal rapportere på resttilskudd.

Vi har nå lansert UngOrgs aktivitetstilskudd for 2021, hvor vi skal dele ut nye 3 millioner kroner. Søknadsfristen er 1. oktober 2021. Trykk her for å finne nye retningslinjer og søknadsskjema for dette tilskuddet. 

1 960 000

Kroner i tilskudd

65

Arrangement og aktiviteter

46

Unike organisasjoner

5126

Deltakere under 26 år

Hvilke aktiviteter kunne få tilskudd?

Målet med denne tilskuddsordningen var å øke aktivitetsnivået i frivillige organisasjon for barn og unge.
Vi vurderte søknadene etter hvert av disse prioriterte kriteriene, og enhver søknad måtte oppfylle minst to kriterier:

 1. Er for barn og unge
 2. Er er gratis og åpen
 3. Inkluderer barn og unge i utarbeidelse og gjennomføring
 4. Styrker organisasjonens bærekraft og rekruttering på lang sikt
 5. Stimulerer til nyskaping, inkludering og økt mangfold

Søknadsrunde 1

Aktivitet mellom 1. juli – 31. august 2020

Oppsummering:

 • Åpent for søknader: 1. juli til og med 18. juli 2020
 • Datoer for aktiviteter: 1. juli til og med 31. august 2020
 • Tilskuddet blir fordelt: 23. juli 2020
 • Frist for å godkjenne tilsagn: 3. august 2020
 • Utbetaling av tilskudd: 5. august 2020

Søknadsrunde 2

Aktivitet mellom 1. september – 31. desember 2020

Oppsummering:

 • Åpent for søknader: 20. juli til og med 31. august 2020
 • Datoer for aktiviteter: 1. september til og med 31. desember 2020
 • Tilskuddet blir fordelt: 10. september 2020
 • Frist for å godkjenne tilsagn: 21. september 2020
 • Utbetaling av tilskudd: 23. september 2020

Viktig info til deg som har mottatt tilskudd for runde 2

Nye frister for aktivitet og rapportering.
På grunn av de seneste innstrammingene i smitteregler, er fristen for å gjennomføre aktivitet og levere rapport nå utsatt. Absolutt siste frist for å levere inn rapporter for mottatt aktivitetstilskudd den 10. april 2021. Disse sendes fortsatt til tilskudd@ungorg.no som forklart i tilsagnsbrevet dere alle har fått.

Vi i UngOrg er tilpasningsdyktige når det gjelder hvor tett inntil fristen for rapportering dere avholder aktivitet, da vi jo ikke vet hvordan smittesituasjonen vil se ut neste år. Så lenge dere er i stand til å levere rapport innen den absolutt siste fristen som nå er satt, er det mulig å sette dato for aktivitet nære denne. (Et tips kan likevel være å tenke seg at 31. mars er et fint tidspunkt å planlegge aktivitet til, slik at dere har sikret dere 10 dager på å skrive og sende inn rapport for aktivitetstilskuddet.)

«Vi vil avlyse, endre aktivitet, endre tidspunkt for aktivitet, eller søke om nye aktiviteter i stedet.»
Vi får for tiden veldig mange spørsmål om ulike typer justeringer. Det er veldig fint at dere har lav terskel for å ta kontakt. I boksen til høyre har vi skissert ulike alternativer og hva dere må gjøre i de ulike situasjonene. Vi håper at denne informasjonen kan bidra til å gjøre det litt mer klart for dere hva dere sende e-post om, hva det holder å bare beskrive i rapporten og hva som eventuelt må skrives en ny søknad om. På den måten har vi bedre tid til å svare dere som trenger raske svar! 

Hva gjør du hvis du må avlyse, endre, justere eller har penger igjen?

Dette alternativet kan f.eks. gjelde dere som i stedet måtte gjøre temakvelder digitale, dele opp aktiviteten i mindre grupper over en lengre tidsperiode eller som vil gjøre mindre endringer med søknaden.

Med mindre endringer tenker vi på at målgruppen for aktiviteten er det samme, og at hovedmålene for aktivitetene fortsatt gjelder. Det kan f.eks. være at den samme speidergruppa må ha en annen tur i stedet for den som ble søkt om, eller at dere ikke kunne gjennomføre alle delene av aktiviteten dere fikk tilskudd til.

Dette trenger dere ikke å søke om, og det er heller ikke nødvendig å sende meg en e-post om dette. Det eneste dere gjør da, er at dere opplyser i rapporten dere skal sende inn at aktiviteten ble litt annerledes. 

Det går helt fint! I så fall skriver dere bare det i rapporten dere sender inn. Dette trenger dere ikke sende e-post om. 

Det går helt fint. Send en e-post til tilskudd@ungorg.no og oppgi hvilken dato dere skal rapportere innen, så jeg får det registrert. Dere trenger ikke utbrodere noe mer enn dette. Husk at alle rapporter må være inne absolutt senest 10. april 2021. 

Dette var veldig synd! Tenk gjerne en ekstra gang på om det er andre måter dere kan gjennomføre aktiviteten på, eller om det er andre aktiviteter dere kan arrangere i stedet. I koronatida trengs det frivillig aktivitet mer enn noen sinne!

Dersom dere likevel må avlyse sender dere en e-post til tilskudd@ungorg.no om dette. Tilskuddet overføres i sin helhet tilbake til vår konto. Det er ikke nødvendig å fylle ut rapporteringsskjema hvis dette er tilfellet. 

Det går fint. Vi vil gjerne at tilskuddene som er utdelt i så fall blir brukt på annen aktivitet. Dersom dette er aktuelt ber vi om at dere sender en e-post til tilskudd@ungorg.no og merk e-posten med “Omdisponering av UngOrgs aktivitetstilskudd 2020”. I e-posten må det fremkomme hvilket søknadsnummer dere har resttilskudd fra, og det må leveres et nytt søknadsskjema med den nye aktiviteten. Søknaden vurderes av UngOrgs sekretariat, og vi sender svar fortløpende på nye søknader.

Dersom dere ikke ønsker å bruke opp resten av tilskuddet på annen aktivitet, overføres restbeløpet tilbake til vår konto. Dere sender inn rapport for aktiviteten som er gjennomført.

Så bra dere vil benytte dere av tilskuddet dere har søkt om. Dersom dere vil gjøre noe som er helt annet enn dere har fått tilskudd til, ber vi om at dere leverer en søknad for dette. Dette gjelder f.eks. dersom dere har en annen målgruppe eller målene for aktiviteten er noe helt annet enn dere opprinnelig søkte om. (Se til sammenligning svaret på alternativ A.)

Send en e-post til tilskudd@ungorg.no og merk e-posten med “Omdisponering av UngOrgs aktivitetstilskudd 2020.” I e-posten må det fremkomme hvilket søknadsnummer den avlyste aktiviteten hadde, og det må leveres et nytt søknadsskjema med den nye aktiviteten. Søknaden vurderes av UngOrgs sekretariat, og vi sender svar fortløpende på nye søknader. 

Viktige dokumenter

Prosess for aktivitetstilskuddet

1. Søknad
Når du skal søke om tilskudd er det viktig at du har tenkt over hva slags aktivitet du vil søke om støtte til.

Har du en plan for hva som skal skje? Har du et budsjett for hvor mye penger du vil bruke? Har du godkjenning fra din organisasjon om å søke tilskudd fra UngOrg?

Når dette er på plass kan du fylle ut alle boksene i søknadsskjemaet og sende det inn til tilskudd@ungorg.no. Husk at du også må legge ved det siste godkjente regnskapet i organisasjonen.

2. Gjennomføring
Så fort du har fått godkjent tilskudd til aktiviteten du vil gjennomføre og sendt inn ferdigsignert tilsagnsbrev, er det bare å sette i gang!

Husk at alle aktiviteter som har fått støtte gjennom UngOrgs aktivitetstilskudd 2020 må dokumentere aktiviteten med bilde i sosiale medier, og bruke #UngOrg underveis.

Vi gleder oss til å se alt det kule dere finner på!

3. Avslutning
Når aktiviteten er gjennomført, har dere 6 uker på å levere en ferdig rapport fra aktiviteten. Rapporten må skrives inn i UngOrgs rapportskjema og sendes til tilskudd@ungorg.no. Det kan være lurt å føre et skyggeregnskap underveis slik at det blir lettere å føre inn regnskapet fra aktiviteten i rapporten til slutt. Husk å svare på alle spørsmål i rapporten!

Ofte stilte spørsmål

Alle organisasjoner i Oslo som har aktiviteter for barn og unge, kan søke om tilskudd.

Nei, for å søke om tilskudd gjennom denne ordningen trenger dere ikke å være medlemmer i UngOrg.

Om dere likevel er en barne- og ungdomsorganisasjon i Oslo og vurderer å melde dere inn, hadde vi satt veldig stor pris på det!
Mer informasjon om å bli medlem i UngOrg kan dere finne her: https://www.ungorg.no/bli-medlem/

Vi har ingen begrensning på hvor mye man kan søke om i tilskudd per aktivitet, men ingen organisasjon kan motta mer enn 100.000 kroner til sammen. Det gjelder for begge søknadsrundene til sammen.

Husk at hvis dere sender inn mange søknader kan det være lurt å prioritere størrelsen på søknadssummene.

Ja, det kan dere! Vi har ingen grense på hvor mange ganger en organisasjon kan søke om støtte.
Den eneste grensen vi har satt, er at ingen organisasjon kan motta mer enn 100.000 totalt.

Hvis dere har en aktivitet av samme type, som går over flere kvelder, går det fint an å inkludere det i samme søknad.
Dette kan f.eks. gjelde hvis dere søker om å gjennomføre en serie med skoleringer hver torsdag i en måned.

Hvis dere derimot har tenkt til å gjennomføre flere, ulike aktiviteter må du skrive en ny søknad for hver type aktivitet.
Dette kan f.eks. gjelde hvis dere søker om å gjennomføre både en serie med skoleringer og en sommerleir i sommer.

Det betyr at ingen organisasjon som får tilskudd fra UngOrgs aktivitetsstøtte 2020 kan motta mer enn 100.000 kroner til sammen.
Det gjelder for begge søknadsrundene sammenlagt.

Eksempel 1:
En organisasjon mottar tilskudd på til sammen 60 000 i første søknadsrunde. Da kan de ikke motta mer enn 40 000 i andre søknadsrunde.

Eksempel 2:
En organisasjon søker om 50 000 i første søknadsrunde, men får bare tilskudd på 25 000. Da kan de motta tilskudd på opp til 75 000 kroner i andre søknadsrunde.

OBS! Husk at det er fullt mulig å levere flere søknader i hver søknadsrunde. Derfor kan det være lurt å vurdere hvor mye tilskudd dere søker om i hver enkelt søknad, slik at det stemmer overens med denne grensa.

Første søknadsrunde har søknadsfrist 18. juli, og alle organisasjoner skal motta svar innen 23. juli på om de har fått tilskudd.

Andre søknadsrunde har søknadsfrist 31. august, og alle organisasjoner skal motta svar innen 11. september på om de har fått tilskudd.

Alle organisasjoner som får vedtak om tilskudd, får en e-post fra oss om at de har fått godkjent søknaden sin, sammen med et tilsagnsbrev. Tilsagnsbrevet er en bekreftelse på at organisasjonen får tilskudd og hvilke vilkår som gjelder for å kunne få det utbetalt. I tilsagnsbrevet kan det for eksempel stå hvis det er noen krav eller kommentarer til søknaden som er tilsendt.

For å få utbetalt tilskuddet må tilsagnsbrevet være signert og levert tilbake til oss i løpet av 10 dager.

Til runde 1 utbetaler vi tilskudd til alle som har levert tilsagnsbrevet innen fristen, mellom 3. og 5. august 2020.

Til runde 2 utbetaler vi tilskudd til alle som har levert tilsagnsbrevet innen fristen, mellom 21. og 23. september 2020.

Hvis dere har mottatt tilskudd for aktivitet som ikke er gjennomført, skal tilskuddet tilbakebetales til UngOrg.

Dersom dere oppdager at det skjer endringer i aktiviteten av vesentlig karakter som dere har mottatt støtte for, må dere ta kontakt med UngOrg for å avtale om tilskuddet kan videreføres eller ikke.
Send en e-post til tilskudd@ungorg.no, så avtaler vi.

Det er viktig at aktiviteten dere har tenkt til å gjennomføre, til en hver tid følger de smittevernbestemmelsene som gjelder på det tidspunktet. LNU og Frivillighet Norge har sammen laget en veileder for frivillige organisasjoner som skal hjelpe og veilede i hvordan man kan gjennomføre aktiviteter i frivilligheten på en måte som ivaretar smittevernreglene. Den veilederen kan du finne her. 

Hvis dere er usikre på hva dere må gjøre for at aktiviteten skal være tilpasset smittevernbestemmelser, kan dere alltid ta kontakt med oss i UngOrg, så bistår vi dere så langt det er mulig! Vårt mål er at så mange som mulig skal kunne gjennomføre sine aktiviteter, og vi vil gjerne gi råd eller veiledning om hvordan det kan gjøres på en god måte.

Dersom smittevernbestemmelsene skulle gjøre at dere ikke kan gjennomføre aktiviteten dere har søkt eller mottatt støtte til, ber vi om at dere tar kontakt med oss.

Frem til søknadsfristen er det fullt mulig å endre på søknaden sin. Dersom du vil endre på søknaden din, sender du en ny epost til tilskudd@ungorg.no med en oppdatert søknad. Da oppdaterer vi søknaden for deg i våre systemer.

Etter søknadsfristen er det ikke mulig å endre på aktiviteten man har søkt om støtte til. Dersom du ser at det skjer endringer av vesentlig karakter, som at aktiviteten ikke kan gjennomføres etter planen, eller at dere må endre på den, må dere ta kontakt med UngOrg for å avtale om tilskuddet kan videreføres.

Ja, det er ikke noe problem. Det viktigste er at dere søker om tilskudd innenfor den tidsperioden som dere kan få tilskudd til.

I runde 1 kan man søke om tilskudd for aktiviteter mellom 1. juli og 31. august.

I runde 2 kan man søke om tilskudd for aktiviteter mellom 1. september og 31. desember.

Hvis dere har aktiviteter som overlapper mellom de to periodene, søker dere om tilskudd til den tidsperioden når aktiviteten deres starter.

Eksempel 1:
Dere skal ha vervekampanje fra 18. august til 15. september.
Da søker dere om støtte fra runde 1.

Eksempel 2:
Dere skal ha spillturnering hver tirsdag fra 18. september til 19. november
Da søker dere om støtte fra runde 2.

I kriteriet som handler om at arrangementet må være åpen, mener vi at arrangementet må være åpent for at alle kan delta. Dersom en organisasjon stiller krav om medlemsskap for å delta, men det er fritt frem for all å melde seg inn i organisasjonen, godtar vi det som åpent. Det vil likevel vurderes sterkere dersom arrangementet er åpent for både medlemmer og ikke-medlemmer i organisasjonen.

Dersom arrangementet kun er for tillitsvalgte i organisasjonen vil det ikke telle som åpent på dette kriteriet.

Nei, tilskuddet skal gå utelukkende til det leddet som søker om støtte. Det innebærer at det ikke kan brukes på å betale for deltakelse eller lignende hos et øvre ledd i organisasjonen, som feks. sentralleddet.

Vi har fem kriterier vi vurderer søknadene etter. Hver søknad må treffe minst to av kriteriene:

 1. Aktiviteten er for barn og unge
 2. Aktiviteten er gratis og åpen
 3. Barn og unge er involvert i utarbeidelsen og gjennomførelsen av aktiviteten det søkes om tilskudd til
 4. Aktiviteten bidrar til å styrke organisasjonens bærekraft og rekruttering på lang sikt
 5. Aktiviteten stimulerer til nyskaping, inkludering og økt mangfold.

UngOrgs tildelingsutvalg vurderer alle søknadene og fatter endelig vedtak om tilskudd.

Nei, vi har ikke et krav om at aktiviteten må skje i Oslo.

Det som er viktig er at aktiviteten er for barn og unge i Oslo, så hvis dere tenker å være utenfor Oslo er det viktig at dere kan vise til at det er barn og unge i Oslo som er målgruppen. Det er mulig å søke støtte til et arrangement som også åpner for barn og unge utenfor Oslo, men vi gir kun støtte til deltakere fra Oslo. Vi stiller også krav om at det er organisasjonen basert i Oslo som må være arrangør.

Før du begynner på søknaden er det lurt å ha en god idé og en plan for hvordan du vil gjennomføre aktiviteten du søker om tilskudd til.
I tillegg bør du ha tenkt litt gjennom hva som kan være kostnader for å få til aktiviteten.
Du bør også være sikker på at du har lov til å søke om tilskudd på vegne av din organisasjon.

Et godt tips kan være å åpne søknadsskjemaet og se over de ulike spørsmålene. Sjekk at du er trygg nok til å svare på alle spørsmålene, eller gjør de forberedelsene du trenger for å kunne svare på alle.

All rapportering skjer i UngOrgs eget rapporteringsskjema. Der ligger det også et regnskap der du skal fylle ut kostnadene du har hatt ved å gjennomføre aktiviteten.

Fristen for å levere rapport er 6 uker etter at aktiviteten er avsluttet.

Rapportering skal skje senest 6 uker etter at aktiviteten er avsluttet i UngOrgs eget rapporteringsskjema. Rapporten sendes ferdig utfylt til tilskudd@ungorg.no. Der finner man også en mal for utfylling av regnskap som skal utfylles direkte i søknadsskjemaet.

UngOrg definerer barn og unge som personer under 26 år.

Det er ikke mulig å få tilskudd til ordinære driftsrelaterte kostnader. Eksempler på det kan være husleie/strøm i organisasjonens ordinære lokaler, lønn, forsikring og telefon/internett.

Kulturrelaterte aktiviteter og idrettsaktiviteter har ikke mulighet til å søke tilskudd gjennom denne ordningen.
For kulturrelaterte aktiviteter viser vi til Oslo Musikkråd, og til idretten viser vi til Oslo Idrettskrets.

Fortsatt usikker på hva du kan søke om støtte til?

Her er noen eksempler (som selvfølgelig må følge smittevernbestemmelsene på tidspunktet de skal gjennomføres):

 • Hyttetur
 • LAN-party
 • Digital vervekampanje
 • Kajakk-tur
 • Sommerleir
 • Pizzamøte for nye medlemmer
 • Konferanse
 • Skoleringskvelder
 • Quiz
 • Brettspillkveld
 • Turnering
 • Demonstrasjon

Tildelt tilskuddsrunde 1

Organisasjon Aktivitet Tildelt
Tauheed Islamic Centre Svømming for jenter 30 000kr
Kunnskapssirkelen Faglig og personlig utvikling 80 000kr
Sakeena Sommer med Sakeena 2020 40 000kr
Grønland foreldre og barn gruppe Grønlands Barnas dag<3 30 000kr
Oslo Unge Venstre Sommerleir i Oslo og Innlandet Unge Venstre 100 000kr
Grønland foreldre og barn gruppe Pizzakveld til nye medlemmer 5 000kr
Vær Stolt/Hjertet av Holmlia På tur med jentene 60 000kr
AUF i Oslo Minileir 66 500kr
Vahl foreldregruppe EID festival 20 000kr

Tildelt tilskuddsrunde 2

Organisasjon Aktivitet Tildelt
Longship Group 41. Oslo Ullevål speidergruppe Pionertur 14 101kr
Longship Group 41. Oslo Ullevål speidergruppe Patruljetur Ravn 4 000kr
Longship Group 41. Oslo Ullevål speidergruppe JOTA-JOTI 6 000kr
Longship Group 41. Oslo Ullevål speidergruppe Patruljetur Måke 13 000kr
Longship Group 41. Oslo Ullevål speidergruppe Patruljemøte til Høyt og Lavt Ravn 3 000kr
Longship Group 41. Oslo Ullevål speidergruppe Pionermøte på Escape Room 5 000kr
Longship Group 41. Oslo Ullevål speidergruppe Flokk- og pionertur 11 000kr
Acta – barn og unge i Normisjon, region øst Bedehuset Christmas Edition 23 000kr
Acta – barn og unge i Normisjon, region øst Dirigent- og lederworkshop 16 000kr
Alna For Alle Ungdomsgruppa 50 000kr
Alna For Alle Leksehjelp og temakvelder for barn og ungdom 17 400kr
RISK Romjulsfestival 32 000kr
Sakeena Sosiale kvelder for ungdommer 50 000kr
AUF i Oslo Oslokonferansen 41 252kr
7. Oslo Kanaljene Speidergruppe Troppstur til Nordtangen 23 000kr
Grønland foreldre og barn gruppe Grønland julefestival 5 000kr
Oslo Grønn Ungdom Ukentlige medlemsaktiviteter 43 000kr
Oslo Grønn Ungdom Oslo GUs festivalhelg 55 000kr
Ris Sokn Explore Ris 7 000kr
Kirkens Bymisjon, Nabolagshuset Petersborg After School Ensjø 100 000kr
KFUK-KFUM Norge Ledere i vekst Basic 20 000kr
KFUK-KFUM Norge Pysjcup 2020 15 000kr
KFUK-KFUM Norge Barnefestival 16 000kr
KFUK-KFUM Norge avd Forandringshuset Oslo United Sisters 50 000kr
Framfylkingen i Oslo Førjulsjulehelg for alle 25 000kr
Framfylkingen i Oslo Rollespill 20 000kr
Framfylkingen i Oslo Sosiale medier i synlighetsarbeid 27 000kr
Oslo Unge Venstre Julebord med Oslo Unge Venstre 5 783kr
Longship Group 41. Oslo Ullevål speidergruppe Rovertur 16 000kr
Elevorganisasjonen i Oslo Øst Østtreff 40 000kr
Longship Group 41. Oslo Ullevål Speidergruppe Klatring med Folivora 5 000kr
Longship Group 41. Oslo Ullevål Speidergruppe Rush med Folivora 4 000kr
IQRA Læring og aktivitetssenter Sosialt vesen 95 800kr
Oslo Press Rettighetskino 43 000kr
Skøyen Ten Sing Rekruttering av nye medlemmer 38 300kr
SNU – Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom Julesamling for SNU 28 000kr
Tsjetsjensk Ungdomsforening Quiz- og lekekveld 21 500kr
Tsjetsjensk Ungdomsforening Bakekurs 45 000kr
Hauketo-Prinsdal Spedergruppe Introduksjon til det å være speider 100 000kr
Oslo KrFU Besøk til Nobels Fredssenter 8 000kr
Lightup Norge Verveaksjon/medlemsworkshop 25 000kr
Vahl foreldregruppe Aktiviteter og mat 80 000kr
Kunnskapssirkelen Konferanse 20 000kr
Håp Kompetansesenter Min stemme 97 000kr
Grønland foreldre og barn gruppe Verksted- og turneringsklubb 60 000kr
Ordskjelv Ordskjelv: Skrivekurs for ungdom 17 900kr
Oslo Unge Høyre Delegasjonsmøte 89 9 000kr
Oslo Unge Høyre Generalforsamling 21 000kr
Oslo Unge Høyre Delegasjonsmøte 309 9 000kr
Oslo Unge Høyre Lokalforeningsgeneralforsamling 21 000kr
Oslo Unge Høyre Skolering i finanspolitikk 2 000kr
Oslo Unge Høyre Skolering 99 1 500kr
Oslo Unge Høyre Juleavslutning 21 000kr
Oslo Unge Høyre Skolering 159 2 500kr
Oslo Unge Høyre Skolering 179 5 000kr
Oslo Unge Høyre Skolering 219 8 000kr