Når du mistenker juks

Det viktigste man kan gjøre for å unngå underslag eller økonomisk rot, er å ha gode rutiner på plass. I et økonomireglement bør dere også skrive noe om hvordan man følger opp mistanke eller bevis på at juks har funnet sted. 

Spør meg!

Viktor Moe Hegerberg

Organisasjons- og arrangementsrådgiver
viktor@ungorg.no

24 14 98 30

Som styremedlem bør du:

  • Stille spørsmål til det du ikke forstår.
  • Be om at spørsmål om økonomi diskuteres i styret.
  • Be om ny behandling eller utsette saker hvis du mener at dere ikke har nok informasjon om saken på tidspunktet den skal behandles.
  • Be om å få gjort undersøkelser hvis du mener det er behov for det.
  • Bruke revisor eller kontrollkomiteen som alliert og sparringspartner.
  • Varsle til en leder hvis du mistenker at noe ikke er som det skal.  Les mer om varsling på våre sider om hvordan man skaper en tryggere organisasjon.

VÅRE ARTIKLER OM ØKONOMI

ØKONOMIRUTINER

God økonomistyring avgjør hvor mange aktiviteter og arrangementer man kan arrangere. Få tips til hvordan holde styr på økonomien her.

BUDSJETT

Budsjettet bestemmer hvordan pengene skal brukes. Få tips til hvordan du setter opp et godt budsjett her.

REGNSKAP

Regnskapet er en oversikt over hva organisasjonen har brukt penger på. Her finner du tips og mal for et godt regnskap.

SØKE OM PENGER

Få oversikt over de ulike støtteordningene du kan søke på her.

REVISJON

Revisjon er at noen andre enn den som har laget regnskapet, går over og kontrollerer det ferdige regnskapet. Les mer om ulike måter å gjøre det på her.

MISTANKE OM JUKS

Hva gjør du om du mistenker juks i økonomien?