Når du mistenker juks

Det viktigste man kan gjøre for å unngå underslag eller økonomisk rot, er å ha gode rutiner på plass.

I et økonomireglement bør dere også skrive noe om hvordan man følger opp mistanke eller bevis på at juks har funnet sted. 

Spør meg!

Agnes Nærland Viljugrein
Organisasjons- og arrangementskonsulent
agnes@ungorg.no
Tlf.: 24 14 98 30

Som styremedlem bør du:

  • Stille spørsmål til det du ikke forstår.
  • Be om at spørsmål om økonomi diskuteres i styret.
  • Be om ny behandling eller utsette saker hvis du ikke mener informasjonen på tidspunktet er nok.
  • Be om å få gjort undersøkelser hvis du mener det er behov for det.
  • Bruke revisor eller kontrollkomiteen som alliert og sparringspartner.
  • Varsle til en leder hvis du mistenker at noe ikke er som det skal. Les mer om varsling på våre sider om hvordan man skaper en tryggere organisasjon.