Økonomi

Alle organisasjoner er ulike, men felles for alle er at man må ha et aktivt forhold til økonomi. I disse sakene gir vi dere alle tips og triks som trengs.

Selv om dere har mye eller lite penger, så er det viktig at dere har nok kunnskap til å sørge for at organisasjonen driftes godt. Det er ofte økonomi som er med på å skape rom for aktivitet og arrangement. Få økonomiveiledning hos oss:

  • Hvordan skape gode økonomirutiner
  • Hjelp til å vurdere dagens rutiner
  • Lage budsjett
  • Hvordan følge opp et budsjett
  • Hvordan lage et regnskap
  • Hjelp til å analysere deres økonomi
  • Hvordan oppdage underslag
  • Hvordan få en bærekraftig økonomi
  • Informasjon om hvordan dere bør håndtere mistanke om at noen stjeler penger

Dette er bare noe av det som vi kan hjelpe deg og dere med. Vi kan også ha egne økonomiskoleringer for hele styret.

Spør meg!

Viktor Moe Hegerberg

Organisasjons- og arrangementsrådgiver
viktor@ungorg.no

24 14 98 30

Økonomirutiner

Hva er gode rutiner for å sikre at dere har god kontroll og styring av økonomien? Her finner du noen gode tips.

Budsjett

Hvor mye kan dere bruke på mat og drikke? Hvor mye bør deltakerprisen være? Et budsjett vil hjelpe dere å svare på disse spørsmålene.

Tilskudd

Har dere ikke penger til å gjennomføre det dere ønsker? Heldigvis finnes det mange steder å søke tilskudd og støtte.

Regnskap

Dere bør ha et regnskap. Hva slags regnskap skal dere ha, og hva slags typer regnskap finnes?

Revisjon

Usikker om dere bør eller må ha en revisor? En revisjon kan sikre at dere har bedre kontroll på økonomien.