Registrere organisasjonen

Etter at dere har gjennomført et stiftelsesmøte og organisasjonen er opprettet er det på tide å registrere organisasjonen.

Registrering kan virke litt komplisert, men er egentlig veldig lett. På denne siden gir vi dere en gjennomgang av de viktigste stedene å registrere organisasjonen din.

Spør meg!

Agnes Nærland Viljugrein
Organisasjons- og arrangementskonsulent
agnes@ungorg.no
Tlf.: 24 14 98 30

Registrer organisasjonen i Brønnøysundsregisteret

Brønnøysundsregisteret har et eget Frivillighetsregister, som er en oversikt over alle frivillige organisasjoner i Norge. Ved å registrere dere der får organisasjonen et organisasjonsnummer.

Dette trenger du for å blant annet kunne opprette bankkonto og søke om støtte. Registreringen gjør du på brreg.no/registrering i frivillighetsregisteret. For å registrere dere trenger dere å ha klart:

Opprett bankkonto

Så fort dere har fått organisasjonsnummer kan du opprette bankkonto til organisasjonen. Velg deg en bank du kjenner til og velg “bedrift” på nettsidene. Derfra forklarer banken deg hva de trenger for at du skal bli registrert.

Studentforening? Registrer dere i SiO Forening

Hvis organisasjonen er for studenter anbefaler vi å registrere den som studentforening hos SiO.

Der kan du få tilpasset informasjon for studentorganisasjoner, søke om støtte og få tilgang til universitetsområdet. Dette gjør du på SiO.no/foreninger/start-forening.

Les mer om å starte en organisasjon her

FORMÅL

Ønsker du å starte en organisasjon? Her kan du lese mer om hvordan du kommer i gang.

VEDTEKTER

Vedtekter er organisasjonens lover og regler som alle må følge. Her finner du tips og mal til hvordan din organisasjon kan lage gode vedtekter.

STIFTELSESMØTE

Stiftelsesmøtet er møtet hvor de som ønsker å starte organisasjonen offisielt stifter organisasjonen. Alle som skal starte en organisasjon må ha et slikt møte.

PRAKTISK REGISTRERING

Etter stiftelsesmøte må organisasjonen registreres. Les mer om hvordan dere gjør det her.