Barne- og ungdoms-

organisasjonene i Oslo

Book møterom

Våre medlemstilbud

Siste nytt fra UngOrg

Søk UngOrgs revisortjeneste innen 31. august

Skal din organisasjon søke om driftsstøtte fra Oslo kommune…

UngOrg leter etter ny styreleder og nytt styremedlem!

I høst skal det avholdes et ekstraordinært årsmøte for styret…

Hils på UngOrg sin nye kommunikasjonsrådgiver!

Vi ønsker Aylin Thorjussen velkommen til UngOrg som vår nye…

Vår visjon og mål

Bedre barn og ungdoms situasjon og deres medbestemmelse på eget liv

Sterke barne- og ungdomsorganisasjoner

Frivillig sektor er en viktig tilbyder av fritidsaktiviteter for barn og ungdom, i tillegg til å være viktige arenaer for uformell læring. UngOrg jobber for å sikre langsiktige og gode rammevilkår for barne- og ungdomsorganisasjoner, for å skape et enda sterkere og mer mangfoldig organisasjonsliv.

Reell politisk medbestemmelse for barn og unge

UngMed (Ung Medbestemmelse) jobber for å sikre reell politisk medbestemmelse for barn og unge, særlig for dem under 18 år. Vi tilrettelegger for unges engasjement og styrker deres innflytelse i Oslo. Dette skjer ved å utvikle arenaer der ungdom kan få sagt sin mening, og sørge for at disse meningene blir hørt.

Tilrettelagt informasjon og veiledning

UngInfo, er et informasjons- og veiledningssenter i Møllergata 3d, som gir ungdom god og tilrettelagt informasjon slik de skal kunne ta aktive og informerte valg i egne liv. Tilbudet er gratis og kan benyttes anonymt. Senteret er åpent for ungdom i Oslo mellom 13 og 27 år.

UngInfo

Kontakt oss

Vi holder til i Møllergata 3 og tar imot alle henvendelser, enten det er ønske om kurs, organisasjonsveiledning, eller andre spørsmål som din organisajson måtte ha. 

Du kan også ta kontakt med oss direkte per telefon og e-post.

Telefon: 24 14 98 30

E-post: organisasjon@ungorg.no

Kontortid UngOrg:
Mandag – fredag: kl. 09:30 -15:00

Åpningstider UngInfo:
Mandag – fredag: 12:00 – 17:00
Onsdag: 12:00 – 19:00

Send en e-post