Barne- og ungdoms-

organisasjonene i Oslo

Hils på Nils, vår nye styreleder!

På årsmøtet vårt ble Nils Nerhus Rørstad valgt som UngOrg…

Ny møteromsrekord!

I helgen satte vi ny rekord for antall møteromsbookinger UngOrg…

Takk for et godt årsmøte!

Tusen takk til alle som kom på årsmøtet vårt den 24. april…

Våre medlemstilbud

Vår visjon og mål

Bedre barn og ungdoms situasjon og deres medbestemmelse på eget liv

Sterke barne- og ungdomsorganisasjoner

Frivillig sektor er en viktig tilbyder av fritidsaktiviteter for barn og ungdom, i tillegg til å være viktige arenaer for uformell læring. UngOrg jobber for å sikre langsiktige og gode rammevilkår for barne- og ungdomsorganisasjoner, for å skape et enda sterkere og mer mangfoldig organisasjonsliv.

Reell politisk medbestemmelse for barn og unge

UngMed (Ung Medbestemmelse) jobber for å sikre reell politisk medbestemmelse for barn og unge, særlig for dem under 18 år. Vi tilrettelegger for unges engasjement og styrker deres innflytelse i Oslo. Dette skjer ved å utvikle arenaer der ungdom kan få sagt sin mening, og sørge for at disse meningene blir hørt.

Tilrettelagt informasjon og veiledning

UngInfo, et informasjons- og veiledningssenter i Møllergata 3, gir gi ungdom god og tilrettelagt informasjon slik de skal kunne ta aktive og informerte valg i egne liv. Tilbudet er gratis og kan benyttes anonymt. Senteret er åpen for all ungdom i Oslo mellom 13 og 27 år.

Bård Dalhaug

Daglig leder
organisasjon@ungorg.no

 24 14 98 30

Julie Gulbrandsen

Avdelingsleder UngInfo
julie@ung.info

 24 14 98 20

Synne Salvesen

Grafisk designer
synne@ungorg.no 

 24 14 98 30

Mona Sjøli

Kommunikasjonsrådgiver
mona@ungorg.no

24 14 98 30

Brage Tangen Riis

Kommunikasjonsrådgiver
brage@ungorg.no

24 14 98 30

Emilie Geist

Politisk rådgiver innen medvirkning
emilie@ungorg.no

24 14 98 30

Oda Lien

Rådgiver innen medvirkning
oda@ungorg.no

24 14 98 30

Sebastian Hytten

Politisk rådgiver
sebastian@ungorg.no

24 14 98 30

Agnes Nærland Viljugrein

Organisasjons- og arrangementsrådgiver
agnes@ungorg.no

24 14 98 30

Ann Helen Evertsen

Informasjonskonsulent
annhelen@ung.info

 24 14 98 20

Aden Mussa Suliman

Ungdomsveileder
aden@ung.info

24 14 98 20

Ane Sødal

Informasjonskonsulent
ane@ung.info

24 14 98 20

Emilie Bjoland

Ungdomsveileder
emilie@ung.info

24 14 98 20

Emilie Geist

Politisk rådgiver innen medvirkning

emilie@ungorg.no

24 14 98 30

Oda Lien

Rådgiver innen medvirkning

oda@ungorg.no

24 14 98 30

Sebastian Hytten

Politisk rådgiver

sebastian@ungorg.no

24 14 98 30

Agnes Nærland Viljugrein

Organisasjons- og arrangementskonsulent

agnes@ungorg.no

24 14 98 30

Julie Gulbrandsen

Avdelingsleder UngInfo
julie@ung.info
24 14 98 20

Ann Helen Evertsen

Informasjonskonsulent

annhelen@ung.info
24 14 98 20

Aden Mussa Suliman

Ungdomsveileder

aden@ung.info
24 14 98 20

Ane Sødal

Informasjonskonsulent

ane@ung.info
24 14 98 20

Emilie Bjoland

Ungdomsveileder

emilie@ung.info
24 14 98 20

Kontakt oss

Vi holder til i Møllergata 3 og tar imot alle henvendelser, enten det er ønske om kurs, organisasjonsveiledning, eller andre spørsmål som din organisajson måtte ha. 

Du kan også ta kontakt med oss direkte per telefon og e-post.

Telefon: 24 14 98 30

E-post: organisasjon@ungorg.no

Åpningstider UngInfo

Mandag – fredag: 11:00 – 17:00

Lørdag: 12:00 – 17:00

Send en e-post