Barne- og ungdoms- organisasjonene i Oslo

Lansering av årets ungdomshøringsrapport

I går ble årets ungdomshøringsrapport lansert. I den forbindelse…

Oslo kommune satser på flere lokaler til den unge frivilligheten!

I Oslo kommunes budsjettforslag for 2023 sikrer byrådet unge…

Våre medlemstilbud

Vår visjon og mål

Bedre barn og ungdoms situasjon og deres medbestemmelse på eget liv

Sterke barne- og ungdomsorganisasjoner
Frivillig sektor er en viktig tilbyder av fritidsaktiviteter for barn og ungdom, i tillegg til å være viktige arenaer for uformell læring. UngOrg jobber for å sikre langsiktige og gode rammevilkår for barne- og ungdomsorganisasjoner, for å skape et enda sterkere og mer mangfoldig organisasjonsliv.

Reell politisk medbestemmelse for barn og unge
UngMed (Ung Medbestemmelse) jobber for å sikre reell politisk medbestemmelse for barn og unge, særlig for dem under 18 år. Vi tilrettelegger for unges engasjement og styrker deres innflytelse i Oslo. Dette skjer ved å utvikle arenaer der ungdom kan få sagt sin mening, og sørge for at disse meningene blir hørt.

Tilrettelagt informasjon og veiledning
UngInfo, et informasjons- og veiledningssenter i Møllergata 3, gir gi ungdom god og tilrettelagt informasjon slik de skal kunne ta aktive og informerte valg i egne liv. Tilbudet er gratis og kan benyttes anonymt. Senteret er åpen for all ungdom i Oslo mellom 13 og 27 år.

Bård Dalhaug

Daglig leder
bard@ungorg.no

 24 14 98 30

Julie Gulbrandsen

Avdelingsleder UngInfo
julie@ung.info

 24 14 98 20

Synne Salvesen

Grafisk designer
synne@ungorg.no 

 24 14 98 30

Brage Tangen Riis

Kommunikasjonsrådgiver
brage@ungorg.no

24 14 98 30

Mona Sjøli

Kommunikasjonsrådgiver
I permisjon

Emilie Geist

Politisk rådgiver
emilie@ungorg.no

24 14 98 30

Mathias Kristiansen

Politisk rådgiver
mathias@ungorg.no

24 14 98 30

Oda Lien

Rådgiver innen medvirkning
oda@ungorg.no

24 14 98 30

Agnes Nærland Viljugrein

Organisasjons- og arrangementsrådgiver
agnes@ungorg.no

24 14 98 30

Ann Helen Evertsen

Informasjonskonsulent
annhelen@ung.info

 24 14 98 20

Aden Mussa Suliman

Ungdomsveileder
aden@ung.info

24 14 98 20

Ane Sødal

Ungdomsveileder
ane@ung.info

24 14 98 20

Emilie Bjoland

Ungdomsveileder
emilie@ung.info

24 14 98 20

Emilie Geist

Politisk rådgiver

emilie@ungorg.no

24 14 98 30

Mathias Kristiansen

Politisk rådgiver

mathias@ungorg.no

24 14 98 30

Oda Lien

Rådgiver innen medvirkning

oda@ungorg.no

24 14 98 30

Agnes Nærland Viljugrein

Organisasjons- og arrangementskonsulent

agnes@ungorg.no

24 14 98 30

Julie Gulbrandsen

Avdelingsleder UngInfo
julie@ung.info
24 14 98 20

Ann Helen Evertsen

Informasjonskonsulent

annhelen@ung.info
24 14 98 20

Aden Mussa Suliman

Ungdomsveileder

aden@ung.info
24 14 98 20

Ane Sødal

Ungdomsveileder

ane@ung.info
24 14 98 20

Emilie Bjoland

Ungdomsveileder

emilie@ung.info
24 14 98 20

Kontakt oss

Vi holder til i Møllergata 3 og tar imot alle henvendelser, enten det er ønske om kurs, organisasjonsveiledning, eller andre spørsmål som din organisajson måtte ha. 

Du kan også ta kontakt med oss direkte per telefon og e-post.

Telefon: 24 14 98 30

E-post: organisasjon@ungorg.no

Åpningstider UngInfo

Mandag – fredag: 11:00 – 17:00

Lørdag: 12:00 – 17:00

Send en e-post