Barne- og ungdoms- organisasjonene i Oslo

Velkommen til julegrøt og åpning av nye lokaler!

Vi gleder oss skikkelig til å spise julegrøt, feire frivillighetens…

UngOrg søker politisk rådgiver i fast 100% stilling (med organisasjonserfaring)

Er du en initiativrik og samfunnsengasjert person? Ønsker du…

Her er de fem prioriterte sakene fra Ungdommens bystyremøte 2022

Forrige uke ble Ungdommens Bystyremøte (UBM) arrangert for 27.…

Våre medlemstilbud

Vår visjon og mål

Bedre barn og ungdoms situasjon og deres medbestemmelse på eget liv

Sterke barne- og ungdomsorganisasjoner

Frivillig sektor er en viktig tilbyder av fritidsaktiviteter for barn og ungdom, i tillegg til å være viktige arenaer for uformell læring. UngOrg jobber for å sikre langsiktige og gode rammevilkår for barne- og ungdomsorganisasjoner, for å skape et enda sterkere og mer mangfoldig organisasjonsliv.

Reell politisk medbestemmelse for barn og unge

UngMed (Ung Medbestemmelse) jobber for å sikre reell politisk medbestemmelse for barn og unge, særlig for dem under 18 år. Vi tilrettelegger for unges engasjement og styrker deres innflytelse i Oslo. Dette skjer ved å utvikle arenaer der ungdom kan få sagt sin mening, og sørge for at disse meningene blir hørt.

Tilrettelagt informasjon og veiledning

UngInfo, et informasjons- og veiledningssenter i Møllergata 3, gir gi ungdom god og tilrettelagt informasjon slik de skal kunne ta aktive og informerte valg i egne liv. Tilbudet er gratis og kan benyttes anonymt. Senteret er åpen for all ungdom i Oslo mellom 13 og 27 år.

Bård Dalhaug

Daglig leder
bard@ungorg.no

 24 14 98 30

Julie Gulbrandsen

Avdelingsleder UngInfo
julie@ung.info

 24 14 98 20

Synne Salvesen

Grafisk designer
synne@ungorg.no 

 24 14 98 30

Brage Tangen Riis

Kommunikasjonsrådgiver
brage@ungorg.no

24 14 98 30

Mona Sjøli

Kommunikasjonsrådgiver
I permisjon

Emilie Geist

Politisk rådgiver
emilie@ungorg.no

24 14 98 30

Mathias Kristiansen

Politisk rådgiver
mathias@ungorg.no

24 14 98 30

Oda Lien

Rådgiver innen medvirkning
oda@ungorg.no

24 14 98 30

Agnes Nærland Viljugrein

Organisasjons- og arrangementsrådgiver
agnes@ungorg.no

24 14 98 30

Ann Helen Evertsen

Informasjonskonsulent
annhelen@ung.info

 24 14 98 20

Aden Mussa Suliman

Ungdomsveileder
aden@ung.info

24 14 98 20

Ane Sødal

Ungdomsveileder
ane@ung.info

24 14 98 20

Emilie Bjoland

Ungdomsveileder
emilie@ung.info

24 14 98 20

Emilie Geist

Politisk rådgiver

emilie@ungorg.no

24 14 98 30

Mathias Kristiansen

Politisk rådgiver

mathias@ungorg.no

24 14 98 30

Oda Lien

Rådgiver innen medvirkning

oda@ungorg.no

24 14 98 30

Agnes Nærland Viljugrein

Organisasjons- og arrangementskonsulent

agnes@ungorg.no

24 14 98 30

Julie Gulbrandsen

Avdelingsleder UngInfo
julie@ung.info
24 14 98 20

Ann Helen Evertsen

Informasjonskonsulent

annhelen@ung.info
24 14 98 20

Aden Mussa Suliman

Ungdomsveileder

aden@ung.info
24 14 98 20

Ane Sødal

Ungdomsveileder

ane@ung.info
24 14 98 20

Emilie Bjoland

Ungdomsveileder

emilie@ung.info
24 14 98 20

Kontakt oss

Vi holder til i Møllergata 3 og tar imot alle henvendelser, enten det er ønske om kurs, organisasjonsveiledning, eller andre spørsmål som din organisajson måtte ha. 

Du kan også ta kontakt med oss direkte per telefon og e-post.

Telefon: 24 14 98 30

E-post: organisasjon@ungorg.no

Åpningstider UngInfo

Mandag – fredag: 11:00 – 17:00

Lørdag: 12:00 – 17:00

Send en e-post