Gode arrangementer

Det viktigste i organisasjonen er å sørge for at det er gode nok tilbud for alle medlemmer i organisasjonen. Det er mange triks for å lykkes med et godt engasjement.

Spør meg!

Agnes Nærland Viljugrein

Organisasjons- og arrangementsrådgiver

agnes@ungorg.no

24 14 98 30

Hvordan lykkes med arrangementer

Lag en arrangementsplan
På den måten har dere oversikt over alt som må gjøres, og frister for når de ulike tingene må bli gjort.

Dette bør en arrangementsplan inneholde:

 • Budsjett for arrangementet
 • Hvem som gjør hva
 • Tidsplan frem til arrangementet
 • Program for arrangementet
 • Booke lokaler
 • Invitere innledere/aktivitetsledere
 • Bestilling av servering

Tips og triks:

 • Planlegg god tid i forveien
 • Ha et tydelig mål med arrangementet
 • Sett frister for når oppgaver skal gjøres
 • Ha god forventningsavklaringer med styret og ansvarlige

Promoteringsplan

Lag en promoteringsplan
Det viktigste leddet i å planlegge et arrangement er å lage en plan for å få folk til å komme. Sørg for å ha en klar tanke om hvordan dere kan få oppmerksomhet rundt arrangementet. 

Dette bør en promoteringsplan inneholde:

 • Mål for antall deltakere på arrangementet
 • Målgruppe: Hvem skal komme?
 • Budskap: Hvorfor skal noen delta?
 • Arrangementstekst til invitasjoner, sosiale medier og nettsider
 • Oversikt over om det er andre aktiviteter eller planer som konkurrerer om deltakere på samme tidspunkt
 • Strategi for media (hvis aktuelt)
 • Plan for sosiale medier frem til arrangementet
 • Ansvarsfordeling